DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 49     <-- 49 -->        PDF

da se za učitelje kao i na poljoprivrednim i drugim školama održavaju posebni tečajevi
o šumarstvu.


Apelujemo nadalje na Ministarski savjet, sve resorne Ministre, narodno predstavništvo,
banska vijeća i opštinska zastupstva, da u svojim budžetima stave u većoj
mjeri na raspolaganje javna materijalna sredstva za svrhe popularizovanja i unapređivanja
šumarstva.


U svrhu veće aktivnosti šumarskih nadleštava predlažemo, da se prigodom promjene
zakona o unutarnjoj upravi i banskim upravama izdvoje šumarski odsjeci iz
poljoprivrednih odjeljenja te im dade samostalnost kao drugim odjeljenjima.


Stavljamo u dužnost novom Upravnom odboru da dosljedno i živo nastoji ukoliko
mu to sredstva dopuštaju, da se propaganda šumarstva u narodu na širokoj bazi
izgradi i energično provodi«


15. Tajnik referiše o predlogu g. ing. Mazanka , da se osnuje Društvo prijatelja
šume. Odbor je uzeo predmet u razmatranje i zaključio predložiti, da se pozove
gosp. ing. Mazanka da sastavi predlog pravila takovog novog društva, pa tek onda
da novi odbor stvar raspravi
Predlog odbora se prima.


16. Tajnik čita predlog g. E. Po ga čn i ka, da se uvede zaštitna carina na uvoz
drvnine koju inostranstvo k nama uvozi po dumpinškim cijenama na štetu domaće
proizvodnje i na štetu naših šuma.
Zaključuje se uputiti po tome predmetu pretstavku s obrazloženjem g. Ministru
trgovine i industrije s molbom, da se uvede zaštitna carina.


17. Tajnik čita predlog, da se Šumarski List obustavi svakom članu, koji za
prošlu
kalendarsku godinu nije uplatio članarinu.
Skupština prima.


18. Tajnik čita predlog Ljubljanske podružnice, da blagajna Udruženja1 šalje
mjesečno
podružnicama odpadajućih 10% od članarine putem čeka.
Skupština zaključuje, da blagajna vrši te isplate ne mjesečno već četvrt-godišnje.


19. Tajnik referira, da je odbor raspravljao o predlogu gosp. ing. B e 11 r a m a,
da se planinarskom društvu Mosor u Splitu podijeli diploma za njegov rad oko propagande
pošumljavanja.
Odbor predlaže, da se diploma podijeli, ali s time, da se u Šumarskom Listu
najprije raspiše natječaj sa tri nagrade za idejne skice za diplome Udruženja.


Skupština prima i zaključuje, da se raspiše najprije natječaj sa tri nagrade (300,
200 i 100 Din) a onda da se po najboljim stiglim predlozima štampaju diplome (pohvalnice)
u svrhu propagande šumarstva i jedna dodijeli društvu Mosor.


20. Predsjednik predlaže da skupština izabere ovjerače zapisnika.
Skupština izabire gg. D o j k o v i ć a i Babica.
21. Prelazi se na izbor nove Uprave.
Kandidacioni odbor predlaže listu.
Gosp. Stefanović M il ivo i kritikuje predloženu listu, jer nema ni jednog
pripravnika u predloženom odboru. Potrebno je da mlađi preuzmu inicijativu za zaštitu
svojih interesa.


Q. O b r a d o v i ć se zalaže za izlaganja predgovornika.
Tajnik razlaže, kako je odbor dovoljno mlad.
Pošto prisutni pripravnici instistiraju na tome, da u odbor ude koji od najmlađih
drugova, predsjednik predlaže skupštini listu kandidacionog odbora izmijenjenu u
toliko, da u nju ulazi od najmlađih drugova gosp. Stjepan ović Ljubomir.
Skupština sa ogromnom većinom glasova i pljeskom izabire novi odbor kako
slijedi:
Pretsjednik: Dr ing. Josi p Balen , redovni profesor beogradskog univerziteta
Zemun, Poljoprivredno-šumarski fakultet;


579