DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Slobodni smo učtivo zamoliti Vaše gospodstvo, da biste se zauzeli da se stvori
zakonska mogućnost za unapređenje računskih činovnika čitavog resora Ministarstva
šuma i rudnika u V-tu činovničku grupu prema § 45 zakona o činovnicima.«


10. Tajnik referira, da je Sarajevska podružnica predložila da bi članovi Jugoslovenskog
šumarskog udruženja iz onih srezova Primorske i Zetske banovine, koji
prirodno graviitiraju Sarajevo, mogli biti članovima te Podružnice tako dugo, dok se u
tim banovinama ne osnuje podružnica.
Odbor je o tome raspravljao i predlaže slijedeću dopunu Pravilnika o konstituisanju
i radu podružnica:


»Članovi Jugoslovenskog šumarskog udruženja iz onih srezova Primorske i
Zetske banovine, koji spadaju pod teritorij Direkcije šuma u Sarajevu, mogu biti do
kraja 1936. godine članovi Sarajevske podružnice, ako se u tim banovinama ne osnuju
podružnice«.


Skupština prima taj predlog jednoglasno.


11. Tajnik iznosi predlog za izmjenu Pravilnika o podružnicama. Da se naime
uvede obligatorno članstvo u podružnicama t. j . ako je u jednoj banovini podružnica
pravovaljano osnovana, onda da svi članovi Jugoslovenskog šumarskog udruženja sa
te teritorije moraju biti njenim članovima.
Na razlaganje gosp. ing. Savić a skupština odbija predlog tako, da i nadalje
ostaje na snazi propis o fakultativnom članstvu u podružnicama.


12. Tajnik čita predlog Ljubljanske podružnice, da se za godinu 1935 snizi članarina
od 100 Dinara na 50 Dinara. Ujedno izvještava mišljenje odbora po tome predmetu.
Članovi dobivaju Šumarski List, koji stoji Udruženje oko 118 Dinara. Članarine u
ostalim društvima su veće nego u Jugoslovenskom šumarskom udruženju. Za rad
Udruženja potrebna su sredstva.
Skupština velikom većinom glasova odbija predlog da se članarina snizi i prihvaća
se mišljenje odbora.


13. Skupština jednoglasno prima slijedeću predstavku s time, da se uputi Ministarstvu
šuma i rudnika kao i Ministarstvu trgovine i industrije.
»Uslijed svjetske krize zapinje prodaja šumskih produkata. Prilike se na tržištu
drvom mogu da poboljšaju samo međunarodnom saradnjom. Našu privredu treba osposobiti
za tu saradnju ostvarenjem jedne organizacije, koja će biti u stanju da internacionalne
sporazume obzirom na našu zemlju i provede. Pošto i cjelokupna privreda
traži takovu organizaciju molimo, da biste ovom predmetu hitno poklonili svoju punu
pažnju.«


14. Gosp. ing. Mikla u čita predlog o propagandi šumarstva, koji je podnio g.
ing. B e 11 r a m. Upravni odbor je raspravljao o tome predlogu i zaključio je predložiti
Glavnoj skupštini na prihvat slijedeću rezoluciju:
Rezolucija:
»Jugoslovensko šumarsko udruženje na svojoj Glavnoj skupštini u Sarajevu sa
žaljenjem konstatuje činjenicu, da široki slojevi naroda kao i neka mjerodavna mjesta
u državi još uvijek ne pokazuju dovoljno razumijevanja za potrebe šumarstva i održavanje
šuma u opće.
Jugoslovensko šumarsko udruženje stoga traži, da se propaganda za šumarstvo i
prosvjećivanje naroda energično pokrene i nastavi. Jugoslovensko šumarsko udruženje
moli Gosp. Ministra šuma da tome pitanju posveti najveću pažnju i da u toj akciji
preuzme vodstvo.
U prvom redu molimo da se striktno provađaju i provedu u život svi propisi
pozitivnih zakona, koji su u tome pogledu doneseni kao odredbe zakona o šumama,
zakona o osnovnim školama, propisi o održavanju dječjeg dana za pošumljavanje i t. d.
Apelujemo na Glavni prosvjetni savjet da se kod odobravanja udžbenika za
sve škole bez razlike vodi računa o štivu, koje govori o važnosti i njezi šuma. Tražimo,


578