DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 47     <-- 47 -->        PDF

da sakupi sve, koji rade i željni su rada na unapređenju šumarstva. Po prirodi same
stvari zadnjih godina ulazi u udruženje sve više i više mladih šumarskih inženjera, a
uslijed smrti prestaju da budu članovi neinženjeri. Mi moramo da smo sretni, ako imamo
u r.ašoj sredini članove, koji iskreno sarađuju, bez obzira bili oni inženjeri ili ne.


Mikla u naglašuje potrebu da se u udruženje prikupe šumoposjednici, dapače
da se prikupi i što veći broj nestručnjaka. Jer Udruženje će svoje velike ciljeve moći
da postigne samo širokom akcijom što većeg broja članova.


Babi ć izlaže sve teškoće, sa kojima su se srednjoškolski šumari kao pioniri
šumarstva morali boriti u Bosni.
Predsjednik izlaže kako titule ne znače ništa već samo rad.


G. D o j k o v i ć izjavljuje da poslije izlaganja gg. predgovornika nema šta više
pri.Tijetiti.
Radiš a Petrovi ć kao predlagač iznesonog predloga razlaže svoje intencije,
koje je imao, kad je odaslao Udruženju taj predlog. On je mislio, da bi se time podigao
ugled naslova šumarskih inženjera i ugled Udruženja. Međutim, temeljem izlaganja gg.
predgovornika povlači taj predlog.


9. Na predlog Banjalučke podružnice skupština prima slijedeću predstavku, koja
se ima uputiti g. Ministru šuma te gosp. Ministru finansija.


»Gospodine Ministre!


U resoru Ministarstva šuma i rudnika služe pored ostalih stručnih činovnika
i računski činovnici.


Za računske činovnike traži se potpuna srednja škola sa završnim ispitom (maturom)
i da isti nakon prakse moraju položiti svoj stručni ispit za računovodstvo i
blagajnu. Ovake se iste spreme traže i za računske činovnike Ministarstva finansija
i činovnike poštanske štedionice.


U § 45-om Zakona o činovnicima, koji je na snazi, stoji pod toč. 2, da se zvanja
u strukama za koja se traži potpuna srednja škola raspoređuju od IX. do zaključno
V-te položajne grupe.


Svi računarski činovnici kod Ministarstva finansija i poštanske štedionice mogu
dl dođu i dolaze u V-tu položajnu grupu bez obzira gdje su na službi.
Isto tako i činovnici drugih resora sa potpunom srednjom školom dolaze i u V-tu
grupu kao što su poštanski, učitelji i t. d. bez obzira u kome mjestu služe.


Kod ministarstva šuma i rudnika ne mogu doći u V položajnu grupu ako nijesu
sa službom u samom Ministarstvu kako to predviđa § 346 činovničkog zakona (vidi
raspored zvanja za V grupu).


Dogod se u činovničkom zakonu ne promijeni tekst za računske činovnike u
§ 346 kod zvanja za V grupu resora Ministarstva šuma i rudnika, ne može ni jedan
računski činovnik biti unapređen u V grupu, ako nije sa službom u samom Ministarstvu,
ma da se u § 45 činovničkog zakona predviđa ovo napredovanje za sve činovnike sa
potpunom srednjoškolskom spremom.


Kod drugih resora nema ovakvog ograničavanja pa bi po mišljenju glavne skupštine
Jugoslovenskog šumarskog udruženja trebalo ovo ograničenje za računske činovnike
Ministarstva šuma i rudnika ukloniti te stvoriti mogućnost da se računski činovnici
bez obzira gdje služe mogu unapređivati u V-tu činovničku grupu i kod Ministarstva
šuma i rudnika.


Kad se računski činovnici u samom Ministarstvu finansija unapređuju u V činov.
grupu bez obzira gdje su na službovanju, držimo opravdanim da se i šumarski računski
činovnici trebaju unaprediti u V činovnu grupu bez obzira gdje su na službovanju,
jer se i od jednih i od drugih traži ista školska spre.na, stručni ispit, pa su i
jedni i drugi potpuno jednako odgovorni i u moralnom, materijalnom i krivičnom pogledu
pred zakonima.


577