DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Skupština prima i na predlog pretsjednika izabire slijedeći kandidacioni odbor:
Dojković, B a r a n a e, Petrović, P r p i ć, B e g i ć, B e 11 r a m, S mi laj, Pali
ernik, Miklau, Obradović, Bulut, Petronijević. Kako bi financijski
odbor mogao da izradi svoje predloge predsjednik određuje pauzu.


Nakon pauze gosp. ing. Jelma n u ime finansijskog odbora izvještava, da je
taj odbor raspravio predlog budžeta izdataka i predlaže skupštini na prihvat sve
stavke osim stavke »nagrada blagajniku«. U odboru su neki članovi iznesli mišljenje,
da je nagrada blagajnika previsoka, pa u tome predmetu ne postoji jedinstveno
gledište.


Gosp. pretsjednik ing. Lenarči ć razlaže dužnosti blagajnika i predlaže, da
se i stavka nagrada blagajnika primi u visini, kako je Upravni odbor predložio.
Prima se predlog izdataka budžeta 1935. godine u cijelosti.


5. Gosp. ing. Šlande r održao je zatim referat o gubaru u Hercegovini. Referat
je primljen sa velikim mteresovanjem. Zaključeno je štampati ga u Šumarskom Listu.
6. Pretsjednik razlaže, da je po Pravilima potrebno, da skupština odluči o tome,
gdje da se do godine održi zborovanje. Predlaže Split, Novi-Sad ili Beograd.
Razvija se živa debata po predmetu. Većina se skupštinara izjavljuje za Split.
Dr. Baie n razlaže, da je u Splitu teško organizirati skupštinu i zbog stranaca teško
je naći potrebne stanove.


Predsjednik predlaže kompromisni predlog t. j . da se nastoji da skupština bude
u Splitu, a ako to ne bi bilo moguće, neka se skupština sazove za Novi Sad. Skupština
to prima.


7. Tajnik čita predlog Ljubljanske podružnice, da se na ovoj skupštini izmijene
Pravila Udruženja. Ujedno izvještava, da je odbor na sjednici 7 IX raspravljao o
prcdlogu te podružnice i zaključio predložiti skupštini, da se Pravila još ne mijenjaju,
već da se stavi u dužnost novom odboru, da on prouči predloge pojedinih podružnica,
da sastavi novi projekat pravila, taj otštampa u Šumarskom Listu i tako iznese pred
narednu skupštinu, kako bi svi članovi bili upućeni u predmet.
Tajnik sa svoje strane izlaže, da nije bilo moguće u odboru do sada proučiti
predloge svih podružnica, jer neke nisu dostavile svoje primjetbe na vrijeme, kako
su bile pozvane.


Ing. M i h a 1 i č e k razlaže, kako je Sarajevska podružnica prva izradila i dostavila
svoje primjetbe, dok Ljubljanska tek sada pred ovu skupštinu. Treba biti
optezan da se ne bi Pravila izmijenila prebrzo.


Ing. Mikla u razlaže mišljenje manjine odbora, odnosno mišljenje Ljubljanske
podružnice Pravila treba mijenjati što prije.


Pošto govornici ulaze odviše u detaljna pitanja na pr. u pitanje načina plaćanja
članarine t. j . da M da se članarina plaća podružnicama ili centrali, zatim pitanje zastupanja
na Glavnim skupštinama po delegatima, pretsjednik daje na glasanje predlog
većine odbora t. j . da se na ovoj skupštini ne pristupi mijenjanju Pravila.


Skupština taj predlog prima.


8. Tajnik izvještava, da je skupštini stigao predlog, da se Udruženje pretvori u
Udruženje šumarskih inženjera. Pošto se je skupština malo prije izjasnila da ne želi
na ovom zasijedanju mijenjati Pravila, to bi predmet imao da se prepusti također
novom odbora Ali Upravni odbor predlaže, da se predmet odbije.
Pretsjednik daje predlog na principijelnu debatu. Javljaju se za riječ gg. Neid h
a r d t, Miklau, Babi ć, «Dojković.


Neidhard t iznosi, kako bi to značilo crnu nezahvalnost prema pionirima
našeg šumarstva, kad bi se isključili iz članstva naši zaslužni članovi, apsolventi srednjih
šumarskih škola. Ne smijemo zaboraviti, da nekada u zemlji nije bilo visokih
Šumarskih škola. A baš mi smo tim starijima drugovima dužni zahvalnost i poštovanje.


.. su nam sazdali Dom od koga naše Udruženje živi. Udruženje treba v svojoj sredini


576