DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 45     <-- 45 -->        PDF

hoslovaka nepokolebivo s Vama. Primite od čehoslovačkih šumara srdačan i bratski
»Lesu a lovu zdar«.
Riječ uzima gosp. ing. Rachman n i toplim riječima pozdravlja kongres u ime
»Ustredni Jednote Československeho Lesnictva« (českoslovačkog šumar, udruženja).


Zatim je zastupnik Narodne odbrane g. H. Nikši ć pozdravio kongres i naglasio,
kako Narodna odbrana ima da štiti trajne interese našeg naroda, pa je njena saradnja
sa šumarima po prirodi stvari preko potrebna. Budite čuvari izvora bogatstva naše
zemlje. Suzbijte na trajnu korist zemlje egoistične želje pojedinaca, koje idu samo
za eksploatacijom i momentanom vlastitom koristi bez obzira na pustoš, koju ostavljaju
iza sebe.


Tajnik zatim čita pozdravne brzojave: Poljskog šumarskog saveza, Skopske
podružnice Jugoslovenskog šumarskog udruženja, Skopske podružnice Jugoslovenskog
šumarskog udruženja, kao i pojedinih članova Udruženja, koje skupština s odobravanjem
uzima do znanja.


2. Gosp. profesor Dragutin Veseli je po tome održao predavanje »Sa
t´oto-kamerom kroz bosanske šume«. Prikazao je u nizu projekcija (sve mahom amaterske
snimke bosanskih šumara) turističke ljepote Bosne i Hercegovine, važnost
šuma, pošumljavanje krša, rad lugarske škole u Sarajevu, iskorišćavanje šuma, tipične
bosanske sastojine, suzbijanje navale insekata, lov i t. d.
Time je svečani dio skupštine završen.
Pretsjednik prekida zborovanje i zakazuje nastavak za po podne u 15 sati u
Gradskoj vijećnici.


Nastavak u Gradskoj vijećnici.


3. Pretsjednik otvara zasjedanje. Prelazi na točku 3 dnevnoga reda: Izvješta j
glavne uprave o društvenom radu u godini 1933/34. Pošto je izvještaj
otštampan i dostavljen mjesec dana prije skupštine svim članovima, predlaže, da se
izvještaj ne čita, već da se pređe odmah na debatu po predmetu, što skupština jednoglasno
prima.
Pošto se za raspravu o izvještaju nije nitko javio za riječ, pretsjednik daje
izvještaj na glasanje. Skupština glasa dizanjem ruku i prima izvještaj jednoglasno.


Pretsjednik zatim komemorira umrle članove, koje je nemila smrt otela iz naše
sredine. To su: Ing. Mihajlo Krekić, šef. šum. uprave Han-iPijesak; Andrija
K o p r i ć, kr. šum. nadsavj etnik u p. Zagreb; ing. Ferenčić Stjepan, direktor
šuma u p. Križevci; ing. Lamp e Franc , šum. nadsavjetnik, Ljubljana; M a rako v
i ć Rudolf , direktor šuma Đakovačkog vlastelinstva u p. (Zagreb ; Werne r
Dušan , kr. šum. savjetnik u p. Zagreb.


Skupština ustaje i kliče »Slav a im!«


Blagajnik čita zatim izvještaj o stanju društvene imovine, te izvještaj nadzornog
odbora, koje skupština uzima na znanje i daje razrješnicu Upravnom i nadzornom
odboru, i


4) Prelazi se na raspravu budžeta za godinu 1935. Blagajnik čita predlog za
budžet primitaka, koji se prima u cijelosti. Prelazi se na predlog za budžet izdataka.
Nastaje debata. Ing. Mihaliče k predlaže, da se izabere poseban finansijski odbor,
koji bi proučio predlog izdataka i taj odbor da referira Glavnoj skupštini.


Skupština prima predlog ing. Mihaličeka i u finansijski odbor izabire gg. J e 1 mana,
B a 1 v a n o v i ć a, Šerbetića i Mihaličeka,


Predsjednik predlaže da skupština izabere kandidacioni odbor. Iz svake banovine
gdje postoji Podružnica neka u taj odbor udu po dva člana, a po jedan iz onih banovina,
gdje podružnica ne postoji. Iz savske banovine predlaže pretsjednik u kandidacioni
odbor također dva člana, jer ta banovina ima najveći broj članova Jugoslovenskog
šumarskog udruženja.


575