DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 42     <-- 42 -->        PDF

toga kongresa. Razlaže način organizacije glavnih skupština čehoslovačkog šumarskog
udruženja.
Uzima se sa odobravanjem na znanje.


XX. Uzima se na znanje izvještaj o glavnoj godišnjoj skupštini Skopske podružnice,
koja je održana na dne 5. VI. 1934.
XXI. Primaju se za redovite članove: Ing. Ljubic a K. B a b i ć, šum. inžinjer
u Beogradu; lug. .lurčić Marijan, šum. inžinjer Samobor; Ing. Đ e 1 i ć V u k a š i n,
šum. inžinjer Dobrljin i Ditric h Vilim , podšumar sresko načelstvo Prnjavor.
Istup iz članstva : Jovanovi ć Matija, podšumar, Kruševac.


Odobrava se zamjena za šumarski List: »Zbor« časopis za društvena politička
i privredna pitanja, Beograd; Institut Central des Investigation Forestieres Institutsky,
21 Lesnoy Leningrad, 18 USSR.


XXII. Tajnik čita dopis g. ing. Branka D u j i č a u kome predlaže, da se
odustane od običaja da se na skupštinama na pr. izbor pretsjednika vrši tako da dvije
godine bude pretsjednikom Hrvat, zatim Srbin i onda Slovenac. Ovo da nije jugoslovenski.
Predsjednik ing. L e n a r č i ć razlaže, da je upravo taj ključ, koji predstavlja
nepisan običaj, dosada vrlo povoljno djelovao. Svaki pretsjednik je znao, da će nakon
dvije godine biti smijenjen i nije ni pokušavao produžavati svoju vlast, jednakost je
bila uvijek potpuno jugoslovenska što dokazuje i velika harmonija r .jednodušnost,.
kojom su do sada bili birani predsjednici Udruženja.


Odbor se saglasuje sa gosp. pretsjednikom.


ZAPISNIK


(XIII) Glavne
redovite godišnje skupštine Jugoslovenskog šumarskog udruženja, koja
je održana na dane 8. i 9. septembra 1934. god. u Sarajevu.
1. U 10 sati prije podne pretsjednik Ing. Mila n Lenarči ć otvara skupštinu a
dvorani Imperial-kina. Pozdravlja izaslanika Njegovog Veličanstva Kralja gospodina
generala Svetomir a Djukića . Moli ga da bude tumačem izraza nepokolebive
odanosti i vjernosti jugoslovenskih šumara najvišem neimaru i vrhovnom zaštitniku
naše otadžbine i naših šuma Njegovom Veličanstvu Kralju Visokom Pokrovitelju
Jugoslovenskog šumarskog udruženja. Naša prva misao na ovom sastanku je posvećena
uzvišenom Vladaru.
Predlaže, da skupština u znak srdačne odanosti tri puta klikne »Živi o K r a 1 j«.
Skupštinari ostaju i dugotrajno kliču »Živi o K r a 1 j«.
Pretsjednik zatim predlaže, da se Visokom pokrovitelju Udruženja odašalje sli


jedeći brzojav:


»Njegovom Veličanstvu Kralju Aleksandru I.


Jugoslovenski šumari sakupljeni na svom 58 godišnjem zboru u Sarajevu u
dubokoj odanosti i vjernosti pozdravljaju Vaše Veličanstvo, svog Visokog pokrovitelja
usklikom


Da živi Vaše Kraljevsko Veličanstvo
Da živi uzvišeni Kraljevski Dom Karađorđevića
Pretsjednik Lenarčić.«


Sa velikim odobravanjem i pljeskom prima skupština brzojav.
Pretsjednik se zatim toplim riječima obraća na gosp. Ministra šuma i rudnika
Dr. Milan a U 1 m a n s k o g. Udruženje se smatra odlikovanim, da gosp. Ministar
lično prisustvuje ovome zboru. Ovo je ujedno prvi puta, da je član našeg Udruženja
Ministrom šuma i rudnika. Udruženje stavlja gosp. Ministru na raspolaganje sve svoje
snage, duboko uvjereno da šumarstvo pod njegovim vodstvom kreće putem sigurnog


572