DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 40     <-- 40 -->        PDF

ii ac i . p a n e B a h e .e . . . o nec. y . . c p . a . . y . e .e . o r -I y r o c .o . e 11....
......, .... „....... ..... .......... I ...........";
. . . ., . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . a
. . . . . . . . . . . a. . y. a rto c yo . p . o . . . . . y . . . .. . . . . a . . e .. a . .
. . . . a . . a .. . . a . ............ . . . a . a . . . . . . . a. . a ......
. . . . . . ...... . . . . a ......... . . . a, ......... y . . . a . . ..
. . ..........! . . . . . . . y . .. . . . . . . . . . ., . . . . . . . a . . . . . ........
...... . ......... ..... .... ..... ..... . .....
. . . . . . . . . . . . ........ a . a . . . ........ . ......... . p a . . ....
. y . y h . o.. h y . a .e . . a . p e . e . a.


ZAPISNIK
V-te redovne sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja koja je
održana dne 7. septembra 1934. godine u Sarajevu.


Prisutni: pretsjednik Ing. Lenarčić Milan; tajnik: Nikola Neidhardt;
blagajnik : H r a d i 1 Dragutin; odbornici : Dr Baien, i n g. B a b i ć. im g. Baran
a c, i n g. M a n o j 1 o v i ć, i n g. M i k I a u, i n g. P a h e r n i k, i n g. P e t r o v i ć,
i n g. P r p i ć, i n g. S m i 1 a j.


Ispričao se je ing. Jasić Dušan.


I. Prelazi se na prvu točku dnevnoga reda: ovjerovljenje zapisnika sjednice
Upravnog odbora, koja
je održana dne 15. jula o. g. u Beogradu.
Zapisnik ovjerovljuju gg. B a r a n a e i M a n o j 1 o v i ć.


II. Blagajnik čita blagajnički izvještaj, koji se uzima na znanje.
1) Zaključuje se predložiti novom odboru, da zasebna deputacija Udruženja posjeti
g. pomoćnika Ministra finansija i da ga zamoli, da se što skorije riješi pitanje
ugovora o najmu zgrade »Šumarski Dom«.


2) Zaključuje se otpisati 3 primjerka Spomenice Udruženja. To su primjerci, koji
su tokom godine poklonjeni za reprezentaciju predstavnicima inozemstva.


3) U načelu se prihvaća, da se poprave vodovodne cijevi u podrumu zgrade Jugoslovenskog
šumarskog udruženja. Zaključuje se predložiti predmet novom odboru
na izvršenje.


III. Tajnik čita pismenu ostavku g. Miloš a Cirković a na časti potpredsjednika
Jugoslovenskog šumarskog udruženja.
Upravni odbor uzima ostavku na znanje i u smislu člana 20 Pravila Udruženja
izabire na upražnjeno mjesto gosp. ing. Prpić a Petra , direktora šuma.


IV. Tajnik čita slijedeći odgovor Ministarstva finansija, koji se uzima na znanje.
»Jugoslovenskom šumarskom udruženju, Zagreb. Povodom predstavke udruženja
od 7. decembra 1933. broj 875 .. 1933; po pitanju »Šuma i javni tereti« Ministarstvo
finansija odelenje poreza u Beogradu svojim riješenjem od 26. marta 1934. broj
108434/1933., priopćilo je da se traženju u koliko se odnosi na državne poreze ne može
udovoljiti, jer za to nema zakonske mogućnosti.«


V. Tajnik čita predlog Ljubljanske podružnice, da blagajnik udruženja mjesečno
doznačuje
otpadajućih 10% članarine podružnicama preko poštanske štedionice.
Zaključuje se predložiti skupštini, da se to doznačivanje vrši četvrtgodišnje.


VI. Tajnik čita predlog Ljubljanske podružnice za Glavnu skupštinu, da se snizi
članarina od 100 na 50 Dinara.
Nakon duže debate predlog se odbija.
Zaključuje se iznijeti ga pred skupštinu sa mišljenjem odbora, da članarina ostane


kao dosada.


VII. Tajnik izvještava, da Ljubljanska podružnica traži, da bi se promjena pravila
iznesla pred glavnu skupštinu. Ujedno podružnica šalje svoj novi predlog za izmjenu
pravila.
570