DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 36     <-- 36 -->        PDF

I upravo u tom prevažnom državnom poslu ubojička ruka riješila Ga života i
zavila u crno uzvišenu Njegovu Kraljevsku Porodicu, sve Njegove podanike i cio
svijet.


Jugoslovensko šumarsko udruženje i njegovi članovi oplakuju napose u mrtvom
Gospodaru i svoga uzvišenog Pokrovitelja, koji je uz veliku ljubav za naš narod i
državu gojio i veliku ljubav za naše šume. Tražio je i želio, da se šume čuvaju, da se
golijeti i krš što prije ozelene, da ti mrtvi kapitali dadu što prije narodu i državi
bogato vrelo prihoda, a ljudima prave okrepe. Zelio je, da naši zeleni lugovi budu
zakionište što većeg broja plemenite divljači, jer je i sam bio pravi lovac.


Kao pravi sinovi svoga naroda i članovi Jugoslovenskog šumarskog udruženja
duboko se klanjamo svijetloj uspomeni našeg Velikog Mrtvog Kralja i našeg uzvišenog
Pokrovitelja.


Slava Mu!«
Svi prisutni su stojeći saslušali govor g. predsjedatelja. Kod posljednjih riječi
kliču : S 1 a v a !
Kod prolaza mrtvog tijela uzvišenog Vladara kroz Zagreb, zagrebačko članstvo
poklonilo se odru Njegovom.


..... .............. ...... ...... — ............. —
„........ ..... .......... I ...........".1


........, ...... . ........ .... ....,
...... .. .......... . .......... ...... ......,
.. ..... ..... ........ ..... ......
........ ..... .......... 1 ...........
— ,....... ...........".


...., ....., ....... . ..... ...... . ......... ........ ...... ..... ....
....... ..... .... .........
To ... ....... y ......... .............. ...... 9 ....... 1934 .. ... .....
....., ... no ....... ........ . ....... ..... ........ ......


Ha ....... ..... ........ ...... .. .... ..... ...... ... . ...... ...........,
... je .... .... y .......... y ...... ....... y .............. ......
....... .... .......... I .........., ... ......... .. ...... .........
.. ...... ...., .... ..... ........... ...... ..... y ........ ........, .......
......... . ....... ......., .... ..... ... ........ .... .. ........
........


. . . a . . . a . . . . . . . y . a . a ...
... je . ....: ......... . . a . ., a . . . . . . . ........, ......
. a . . . . . . . . y . a . n . ... . . a, . . . a . . . . . . . . .. .


... je: . . . . . . . ........ . . . a, . . y . . . a . . . .| . y . a . . .....
......, ..... .........., ........ ......., ....-....
. ., . . y . . . a . . . . . . . a . . . . . . . . a . . . . . . . . X . . . . H a . . . . .. .


...´ je: ......, .... . ....... ........, . y . . . . . . . . a . . ..
a . . . . . . . . . . . . a, . . a . - . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . .
. . . a . . ...


... je: . . a . - . . . . . . a . a, . . a .» -. . . . . . . a ., y . . . . . . . . . . .
. . . a . . . ., . . . a . . a . . . . ....... . . . a . . . . a . . . . . ..


1 Onaj .... ........ je .... . . . . . . a . . a . a . a ., ........ .... .... .
.......; no ...... ........ ...... .............. ......... ........ .. 17-.1934
.. .. .........., .......... . ......... ...... ........


566
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Ilao je: B . . . . . . ........ . . . y . . . . . . . 0 . a . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .......... . . . . . a . . . a; H a . a, . . . a . . . a . II . . . .
. . . . . a . . . a ; . . . . . . . . . . ..... . y . . . . .; . . a . a ., . . a . - . . . a .
. Ha .. . . . . . a .; . . . a . . a . . . a . a . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . a
. a . . . a . a . . . a; . . . . . . . . . . a . a . . . . .. .


... je: . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . ., . . . . . a . . . y . a, . . . . . . . .
. . . . . . a, . a . . . . . . a . . . . . . a . . . a, . e y . . . . e y . . . a . . . . . vt . . . ..
. ........ . . . ., . . a . . . a . . . . ., . y . . . . . . u . . a . . .. . ; . . . . . a .
. a . . . . . . . . . . . . . . . . . a i . . . . . . . e; M y . . . . . a . . . a; . . . a . a . a
. . . . y . . . a, . . . . a . . . . a . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . a: . y . . . . . ..
. .. a . . . a . . . . . . . . . . a -u y . . . . . a . a . . . . . . . . a, . . i: . . .> a . . . ..
u a. . a ..... ..............


... je: ..... . ... . . . ......., ............. ... .....,
. . . . e . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . e h a j & . . . . . . . . . ., . . . .
. . . . . . ., . a, . . . . . . y . a a . . . . ., . . . . a. . .> . . . . . . . . . a, . . . . . a . . r
y . a, . . e . ...... . x p . . h a . c i;, . x . e . a, y . . . . . . . . . . . . . . . y . .,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . a, . . . . . . a .
y . . . . . . . . a . . .


... je: ........ , .... je na ..... ..... ........ ...... ...... ..............
. ....... ..... — ... ..... . . . ., .... je .., .... je ..... ........
....., .... ........ ...... ...... ...... . .>...>.... ..........., .........! .....
......: ^....... ...........". — ...... ......... . ...., ..... ...... .
........... ....... ........, .... ..... ...... ...., ...... ce .... ..... .
........


... JE . .... — „.... .......!"


......... .. ..... ...., ...... ....... .1 .... ........... ... .... . ........
....... y ........... .... ..... y ........... ..........., ... ce .. .... .......
....... .... .... . ....... .... ...... ............


..... ... ....... ......... ......... .... .... ..... .. ...... ..... ....
.., ....... ......... je, .... ........ ....... ....... ......... ........ . ..
.... ce ........ y ...... ........... ............, ......... ..... ...., .... je
...... ....., ..... ....., ......., ....., ....., ......, .... . ....., a ....
........ . ......... ............. ....., .... ce ...... .. .... .. .. .... ....
.........


Ca ......... ..... ....... ........... ......, .. ......... .......... ........
..... . ........... ...... ........ ..... ............. je ..... ..... ........
...... ........ .... ...... ......, ............ ...... . ....... ....
.... ........ . ...... .... ....... ........ . ......... .........


....., ..... . ..... .. .. ........, .... je ........... . ............. ..


... .........


..... ....... ..... .......... ..... .... je ......... ......, ... ... je


. .... ......... . ......... .... ...... ...... . .......... ......... ............


......... .. ...., .... .. ... ...... y ....., ... he ........ . .... ....


.... ...... .......... ..... .... ..... . ...... .....: , ..... ..... ..


......! ..... ........ ..... .......... . ...........!"


... ....... ............ ....... ........ .... ..... ......... .........


..... ..... ............., ... ... ....... ..... ...... ..... ....., ..... ....


... .........: A . . . . a . . a pl; ..... ... ...., .......... . ........... .......


...... . ........, .... je ...... .... ........ ...... ..... ......, ..... ......


.. ....... ....... ... ....... . ....... .... ........, ....., ...... ........


... y ...... ........ ........... ce .. ... ........ .... . ............ a .....


....... ...... ...... ... ..... ..... .. ....., ..... . ........ iiaiueia ......


56?
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 38     <-- 38 -->        PDF

...... . .......... ..... .... . .... y .... .... . ........ ..... ...... .....,


..... ...... ......, ..... ..... ....., ............ ..... . ...... ...... ....


......... .......... ......., ...... . ...... ............


.... ...© ....... ....... ...., .. ..... ......... ........, .. .... ....


...... .. .... ce ........... . ....... .... ....... ...... ......... .......,


..... .... ........ ........ . ..... ....., y ..... ........ ..... ..........


...... ....... ce ..... . ...... ...... ........... ...... .... . ...........,


..... je .. ..... ....... . ......., ...... .... ......, .......... .... ......,


...... . ............


Huje .... .......... ........, ..... .... On ......., ........) . ......


....... ....... . ........, .. ....... . ...... ........ ......... y .........


........., ......... . .... ..... ....., .. .. ce ........ .... ..... ...... .


.........


........ ........ ... je .......... .............. ......... ........,
.......... .... .. ..... .. ......, ..... ... ..... ..... ........., ..... ..
...... ......... ............. ......... je ..... ......... ..... y ..... .....,
y ..... .. .. .... ... .........., ........ .. ......^ ..........


.... ..... ....., ....... . ........... ......... .... ce .. ...... .........
....., .... .. ......... ...... ......... ......... .......... ............
To je ...... .... .... ...... . ..... To je .... .... ..... ......, ........ ce
.............. ........ . ............ ce .. ... ........ ........ ........ a
........ .. ........... .......... ...... . ...... .... .......


To ..... .... .. ..... .... ... ........ ...... ........ .. .. ....., ....
je . y .... .... je ..... y ......., y .... . y ... .... ...... . .... .... ......


........ ...... ........ ........ ...... . ........... ...... ......, ....
je ......, ...... . .........., ..... y ........ ......... ..... ......, ......
..... .. je ........ ....... .... .... . ........, .. ..... ....., .. ..........
...... ..... ..... .. .... . ..... ....... ..... ..... ......, ..... ...........
............. A .. je ....... .......... ........ ...... ...... ........
.........., .... ce ..... ...... ... ..........


......, ........ ... .. .... ....., ..... ..... ..........., .......... .
............. ..........., .... ..... . .... ..... ...... ........ y ...........
.... ..... .... ........... ... ..... .......... ........ ........... .. ....
. .... Iberoi; ....... . .. ..., .. ce ...... ..... ,....... ..... ...... ..> .... ........,
....... .... ....... .... ........ ......... sa ... ... je .. .. .... .....
.......


.. ..., .. je ... ........ .......... ......... ..... ........... ......^
....., . .. je ... ...... ...... no ........ .... ......... .. ..., .. ce y .....>
... .... ....... ...... . ........ .......... ....... .......... .........,
........... ......... .....», ............ ...... ........ .....: .,.......
...........".


..... ..... he ....... ...... ........... . ... ........, ........... .....
.......... ......... ..... ...... ......... .......... .. .. ....... ........
...., ......... ........ ......


........ . .......... .... ...... ......... ........ ..... .............
........ ........ .. .... a .. .... ........ .. ..... .... ....... ........
...... ..........., ..... ......, ........., ............... . ....... ..........
. ......, .. ........ ... ..... ...... .. ........... ..... ..........
...... . ......, .... .. .. .......... . ....... ...... .... ...... .... .........
... .... . ........, ....... y .... .. .. .......... . ......... ..... ......
......... . ..... ....... ... ........ ....... ....... .......... ......


568
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 39     <-- 39 -->        PDF

III y . a je ....... ....! Ona ... ..... . .. ... ....., rpeje . .....
....... ... .. ....... .. ......


. .... — ..... .... ....... — ...... .. ce .... ..... .. .... ..........;
.... ..... ......... je ..... . ......... . ....... . ........ ..... ...... ...........
.... ..... je .../. ........


3 a . . . a . . a . . . . . . a . . . . . a . a . . . ., . . . ., . y . a . raj .
. y . . . a ni e.


... ....... ..... . ......, ........ . ......, ....... .. ........, ..........
. ......, ......, .... ......, ........ ......, ...... ..... ...... . .......,
... ..... ..... ..... .. .. ........ ..... ... ....... ........ ..... . ..........
....... ......., .... .. .... .... .... . ....... ... ... ......... .....
......., ... he ...... ..... ....., ........ . ........ .... . ..... ..........


........... ....... ...... ... ...... ........ ....... .. .... .......,
... ..... ... ..... ...... .. .... . ........ ......... ...... ....... .. .
...... y ........, .... . .......... ......., ............ ...... . .... ........
.. ce .......... y ... ..........


.... .. .......... . ......... .... . ...... ....... ....... . ......, .......
......., ....... ......, ....... ........ ....... . ...., .... ...... . ........
. y .............. ...... ....... ......... ... ...... ...... ..... . .....
........ ...... . ........, .... ... . .... ...... .....!


. ........ . ........ ........... ......, ........ .... . ......, .....
....... ....... . ...... .......... ...., ........ ce ...... ..... ..... ......,
....... ....... . ...... ....... ...... .... . ......, a .. heAio .... .... .......
.. ..... .... . ......, ... he .. .... ..... ..... ..... ....... . ....
....... .. ..... ....... ........... ..... . ....... ......


.... .... ... ..... ........ . .. ... ..... .......... ...... ...... .
...... !
........ .....! A ..... .... .. ... .... . ........., ... no ..... . .....,
...´.. . ...... .....! A ..... ..... .. ....... ...., .... ce ..... . ......!


..... .... ......... .... . ...... ...... . ...... ... . ........ ...... ......
.. . ...... ...... „....111.... ..... .......... I ...........";
...... ..... .... ce je .... ..... . ......., . .... .. ... .... ..... .......
...... ....... ...-.. . ........>.. ........ .. . ...... .. ..... ..... . ........
....... ... ... .. je . .. ......


.... ce .. ... ..... ..... ..... .... . ......., ....., ...... . ...... ..
...... ....... ...... y .... ...... . ..... ..... ...- ......... ......
.... .... .... .... ...... . ............. ........, ....... ..... ......... .
..... .......... ........., ....... . ...... ...... ......... ..... . ......
.............. ......, ........... ............ ......, .......... . ............
............ ........, .. je .. . ... . ........... .. .... . .. ... ... ........
.. ... ......


A .. ........ .........! .... . ....... ..... ...! Ca . . . . . . . poni
. . . . . . . . . . . . a . . . a y . 6 o . . . . .a . y . . . . ......... . . . . . .
. a . . . a . . . ........ . y . . . . . . ...... . a . . . a, . . . . . . . . . . a .
. a . . . y 0 . . . . . a, . . . . . a . . a h . . . . . . . . . . . . y . . a . . a . .. . . . . y
.. . . . . ........ . .a . . . . . a .. . . ., .. .., . . y . a . . .. . . ...
. . a . . . . . . . . . ., . . a . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . y . . . p . . y . ..
a . . a . a . . . . a . K p a . e . . . e . y . . . . a . . . e.


X . a . . . 6 e . 6 p o j . . . . . o p . . . . . . . y . . . . . . . . . . . . . a . . a,
. . . . . . . y . . . . . . a, . . . . . . a, . . a. . . . . . . . . y . ., . . . a . . . . . . . .
......, ... . ... . . . . . . . a . ...... ..... ...., ........ . . . ..
. . . . in h a. . . . . y . y . u . u o r c . a . y j a . . e c e . a . p y . a . e . a . . e . o .


569