DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 32     <-- 32 -->        PDF

nika i uslovima životnim, dok se generalisanje mora apstrahovati, jer
zakon, čija pravila u toku života podliježu čestim promjenama, više je
kreacija uma, koja se životu teže prilagodava, nego skup odnosa nastalih
u raznim prilikama i potrebama tokom života, koji se zakonom formulišu
kao pravila.


U interesu šumskog gazdinstva kao i fiskusa u Bosni mora se što
prije i što čvršće utvrditi granica državnog šumskog posjeda, preko koje
se jedamput neće smjeti prijeći. Jedna od najsigurnijih brana mogla je
biti, a može se i još smatrati podjela šumskih zemljišta privatnicima u
svrhu podizanja njihovom inicijatiyom. Na taj način mogao bi se bar
dielimično izvesti otkup servituta. Član 6. Zakona o šumama treba ublažiti
i omogućiti kat. vlastima topografisanje kat. čestica, jer imamo slučajeva,
gdje se u pojedinim područjima nalazi velik procenat netopografisanih
i neevidentiranih promjena, dok se zemljište iskorištava u poljoprivredne
svrhe, a ne oporezuje se. Jedno stanje u kat. operatu ne može
se smatrati vječnim, već se mijenja prema promjenama u prirodi. Upis
u opérât je samo konstatacija izvjesnog stanja na terenu i jedna čestica
u izvjesnom roku može mijenjati kulturu nebrojeno puta, pa prema tome
nema smisla držati se one strane jednog propisa, koja je lošija, dok o
onoj boljoj niko ne vodi računa. Država kao vlasnik ima mogućnosti da
svoj imetak posredstvom organa i vlasti očuva, ali se katkad dobija
utisak, da je ovaj vlasnik prema svom imetku vrlo indiferentan i u očima
stanovništva slabi respekt prema takovom vlasniku. Onaj koji je ekonomski
jači, taj ima i više tehničkih mogućnosti da više prigrabi. Ima
slučajeva u Bosni, gdje jedan veoma imućan zemljoradnik moli da mu
se podijeli uzurpirano zemljište u jednom šumskom području Bosne u
površini od 500 dunuma, jer je kao uzurpant u posjedu tog zemljišta, dok
bi se sa tom površinom moglo podmiriti više od 10 siromašnih zemljoradnika,
dobrovoljaca ili beskućnika, kojih još hvala Bogu imamo u
Bosni nenamirenih zemljom dovoljno.


Résumé. La réforme agraire que l´Etat, apres la guerre, a établie en vue d´une
distribution plus équitable de la terre entre les masses du peuple, n´a que beaucoup
touché les forets memes sans avoir eu, néanmoins, des effets suffisants dans des régions
pauvres (comme la Bosnie et l´Hertzégovine) en des terres arables. L´auteur expose
ses vues sur ce probleme quant aux dites provinces.


XL UDRUŽENJA


ZALOBNE SJEDNICE.


Dana 17. oktobra 1934. sastao se Odbor Jugoslovenskog šumarskog udruženja
na tužnu svečanu sjednicu. Sjednica je komemorativna za uzvišenim Pokroviteljem
Jugoslavenskog šumarskog udruženja, Viteškim Kraljem Aleksandrom 1 Ujediniteljem.
Prisustvuje i gosp. Ministar šuma i rudnika Dr Milan U1 m a n S k i te članovi Beogradska
podružnice J. Š. U.


Potpredsjednik Udruženja Dr Dragoljub Petrović otvara tužni zbor u
biblioteci Ministarstva šuma u 10 sati prije podne.


562