DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Jedinstvenog zakona nije bilo ni šumskog ni agrarnog ni kolonizacionog
i čitavih 11 godina čekalo se, dok ugleda svijet zakon o šumama. S punim
pravom moglo se očekivati, da će bar donekle ovaj zakon regulisati
pitanje bosanske kolonizacije ili bar donekle omogućiti ubrzanje rada
s eventualnim uprošćenjem postupka. Zakon o šumama ne samo da nije
uprostio, ubrzao odnosno omogućio dalju podjelu zemljišta ili bar ozakonjenje
ovog stanja do sada stvorenog, jednostavno je suspendovao sve
propise o podjeli zemljišta, koji su mu prethodili i pitanje ostavio otvorenim
do dolaska novog propisa o podjeli zemljišta. Taj novi propis trebao
bi da bude Zakon o kolonizaciji.


Zakon o šumama zatekao je nekoliko desetina hiljada neriješenih
molbi za erarno zemljište, koje se i danas nalaze po arhivama nadleštava
po Bosni i Hercegovini, i pored toga što su uplaćene kolosalne takse,
plaćeni komisijski izvidi, plaćene takse za izradu skica i ostali izdaci
oko prikupljanja potrebnih dokumenata. Masa tih molba riješiće se negativno,
jer su molbe predavane u vremenu, kada se nije pazilo na imovno
stanje molitelja, dok sada postoji koncizan zakonski propis, kojim je
regulisano, koja se površina zemljišta ima smatrati za minimum egzistencije
zemljoradničke porodice, t. j . 1 ha po članu u porodici bez obzira
na starost, ako je 60% površine zemljišta sposobno za poljoprivredu. To
predviđa 51. 28. Zakona o bivšim kmetskim selištima i stečenim beglucima
iz 1928. godine. Ovim zakonom pričinjena je velika šteta pojedinim
interesentima, jer ovim propisom nisu obuhvaćeni interesi svih stanovnika
na jednoj teritoriji. Na jednom kraju izvjesnog teritorija položaj
i prilike uslovljavaju život pristupačan kulturi i mogućnost da se jedna
manja površina po svojim svojstvima veoma povoljno iskoristi, naravno
prema mogućnosti i umješnosti čovjeka, dok na drugom kraju teritorija
u podneblju surove prirode, da bi se postigao isti efekat, potrebna je
mnogo veća površina zemljišta i teža borba sa prirodom, u kojoj često
čovjek ostaje pobijeđen. Pošto na teritoriji Bosne imamo zastupljene
razne tipične predstavnike životnih uslova, koji se od bogate šljivarske
i žitorodne Posavine lagano uvlače u domene siromašnog i surovog
kraškog terena, gdje je borba za opstanak svakako teža, jasno je, da se
jedan ovakav zakonski propis, kojim se regulišu životne prilike, neće
primiti na ovo i teritoriji jednako. Ako se u srezovima bijeljinskom, tuzlanskom
i bos. gradiškom smatra za minimum egzistencije 1 ha po
članu porodice, onda se nameće pitanje, koja se površina treba i mora
predvidjeti za minimum egzistencije u srezovima petrovačkom, livanjskom
i dr.


Važnost pitanja podjele zemljišta tako je velika, da se ne bi smjelo
s njime otezati. U koliko se bude i dalje otezalo i često puta ostajalo na
pola puta, sve će teže okolnosti iskrsavati, šume se bez osjećaja satirati,
zemljište siromašiti, narod blazirati a pitanje i konačno riješenje ad calendas
graecas otegnuti. Moraju se još jedamput prilike uzeti u pretres,
a faktičke potrebe analizo vati do detalja i jednim intenzivnim radom
nastaviti do detaljnog likvidiranja. Blizu je pameti svakom svjesnom čovjeku,
da je i sramota, što se po 10 i više godina ne mogu okončati pojedini
predmeti, koji u sebi nemaju ničega administrativno-komplikovanog,
dok se na drugoj strani znojimo uprošćavajući administraciju. Doduše
administrativna forma je irelevantna prema htijenju onih, koji je vode.


Potrebna je što brža izrada zakona o kolonizaciji, ali svakako da se
kolonizaciona područja tretiraju analogno faktičkim potrebama stanov


561