DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 27     <-- 27 -->        PDF

ono što nije sposobno za svrhe poljoprivrede. Međutim ispalo je u praksi
obratno. Pravilnik je stupio u život početkom 1925. godine i to poslije
svih u glavnom izvedenih podjela na području Bosne, dok se u pitanje
samovoljnog prisvajanja zemljišta nije ulazilo, a i u koliko je dodirnuto,
bilo je nuzgredno.


Napomenuo sam da je državno šumsko zemljište za vrijeme rata
i poslije sve do današnjih dana nemilice uzurpirano. Jedan je od glavnih
razloga taj, što je kulturni nivo ovdješnjeg seljaka još veoma nizak. Seljak
nije svjestan da je njegov način obrade zemljišta najprimitivniji, dok
životne potrebe svakim danom postaju svestranije. Sa povećavanjem
broja stanovništva zemljište se ne podiže kvalitetno, već se samo teži
da se dođe do što većih površina ziratnog zemljišta, a toi je moguće
jedino okupiranjem državnog zemljišta. Tako je stvoren jedan odnos, koji
nije likvidiran. Pravilnik o unutrašnjoj kolonizaciji trebao je da raščisti
sa ovim pitanjima prethodno, pa tek onda da se pristupi parcelaciji pojedinih
dijelova u šumskim predjelima i to u koliko bi se smjelo iz više
razloga. U knjigama zemljišnog katastra uživaoc se tretira po 20 i više
godina kao uzurpant i na tome se stalo. Pojedine parcele s obzirom na
svoj položaj prema glavnim kompleksima od interesa su za šumsku privredu,
a često i na apsolutnom šumskom tlu, dok uzurpanta bar do sada
nije bilo moguće deložirati, bez obzira na to što veći broj uzurpanata pripada
imućnim ljudima, koji su, budući ekonomski jači, više mogli i prigrabiti.
Naredba Ministarstva za Agrarnu Reformu broj 19456/28, prema
kojoj se beskućnici i lica potrebna zemlje ne mogu odstraniti sa ranije
uzurpiranog zemljišta, već se imaju štititi u posjedu uzurpiranog zemljišta,
doprinijela je da se i dalje sa uzurpacijama nastavi. Analogno njoj
postojala je mogućnost, da se siromašni zemljoradnici mogu snabdjeti
zemljištem, koje su imućniji uzurpirali. Međutim je naredbom istog Ministarstva
broj 27695/28 naglašeno, da se uzurpanti zemljišta poslije 5.
novembra 1925. godine imaju deložirati, a uzurpirana zemljišta povratiti
opštinskim ispašama, dok za ranije uzurpacije naredba ništa ne kaže,
dakle, prećutno se imaju tolerirati. Jedna velika mana u našoj administraciji
je ta, što personalne promjene na važnijim mjestima u državnoj
službi odmah prouzrokuju i promjene u administraciji, i to većinom u želji
da se ozvaniči zamisao pojedinaca, čime se često gubi kontinuitet između
prilika, koje su prošle odnosno već stvorene, i onih koje nastupaju. Tko
poznaje karakter bosanskog seljaka i ovdješnje prilike, tom ova naredba
ne bi bila shvatljiva ili bi se pomirio s time, da se i najmanja uzurpacija
otkupi glavom uzurpanta ili kog drugog zainteresovanog, jer po svoj
logici s mjesta, gdje se nastanio, naš se seljak osjeća nepokretnim, to
prije što ni same vlasti ne bi znale, kuda će s njime, i to najčešće iz socijalnih
obzira. Gdje nema svijesti, da se jasno uoči granica između državnog
imetka i privatnog vlasništva, tu je trebalo od samog početka našeg
državnog života dati prilike seljaku (specijalno u ovom slučaju) da iskusi
posljedice zakona, koji je povrijeđen. Ovo je posljedica lošeg odgoja. Oni
koji vode narod u budućnost oni i odgovaraju za njegovu budućnost i
blagostanje, jer je ono ovisno o shvatanju dužnosti i života tog naroda,
pa bi se prema tome mogla njima posljedica u grijeh upisati, jer je narod
sličan onom »enfant gâté«.


Narod, masa, puk po svojim duhovnim osobinama djeluje destruktivno,
ako se ostavi sam sebi. On je pod uticajem najinstinktivnijih pobuda;
pretstavlja konglomerat pogleda, pohlepa i zahtjeva. Za nj ne postoje


55?