DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Godine 1913. ukupna površina iznosila je 830.000 ha
1914. 830.000 ha
1915. 624.000 ha
1916. 736.000 ha
1917. 730.000 ha
1918. 450.000 ha
1919. 410.000 ha
1920. 533.000 ha
1921. 626.000 ha
1922. 540.000 ha


Svima nam je poznato, da se površina zemljišta pod šumom od početka
rata pa do konca 1922. godine znatno smanjila i stalno se smanjuje,
dok prednji podaci pokazuju, da se površina poljoprivrednog zemljišta
nije povećala. Donekle se to opravdava time, što se veliki dio krčenja
šuma obavlja na apsolutnom šumskom tlu i što je iskorištavanje tla u
svrhe poljoprivrede moguće samo dok traje plodnost sloja humusa, nakon
čega je poljoprivredna kultura nemoguća, a drugo i najvažnije je to,
što se od početka rata nije vodila sistematska evidencija promjena, tako
da se stanje u operatu zemljišnog katastra ne slaže sa stanjem na terenu.
Jedna stvarna evidencija sada je specijalno onemogućena, pošto redakcija
člana 6. Zakona o šumama to sprečava, jer se analogno ovom propisu
ne mogu vršiti nova topografisanja čestica po katastarskim vlastima.
Katastarske vlasti u vezi 51. 6. Š. Z. moraju smatrati pod šumom i ne
smiju topografisati ni onu česticu, na kojoj se nalazi po ha 10 stabala,
sve i pored toga što pod tim stablima uspijevaju žitarice, jer je to za
njih još šuma, premda je u stvari na toj čestici izmijenjena kultura. Prema
tome evidencija ne može biti stvarna odnosno katastar nije ogledalo
stanja u prirodi.


Mi imamo odličan primjer u bivšoj austrijskoj upravi. Ona, najveći
neprijatelj prosperiteta našeg naroda bila je odličan prijatelj naših šuma.
Jamačno ne za to da ih jednog dana preda slobodnoj Jugoslaviji nego
za to što je bila dosljedna svojim zakonima. Pojedinac živi decenijama,
dok država treba da živi vjekovima. Pojedinac se kreće u granicama
Svojih interesa pretpostavljajući ih svakome, dok država — daleko gledajući
— ima da zastupa opšte interese, ne dopuštajući da nadjačaju lični.
Iza rata se često moglo čuti, da se Jugoslavija može mirne duše ubrojiti
,u red država (naravno proporcionalno), koje se mogu smatrati po svom
bogatstvu prve. Rudna blaga, žitorodne ravnice i ogromne površine prašuma
da pretstavljaju neiscrpno nacionalno bogatstvo. Danas, nakon 15


-godina vlastitog života, pojedinci daju prigovor toj tvrdnji, jer su uočili
opasnost, da jednog skorog dana Jugoslavija neće biti u stanju odgovoriti
obavezama jedne zemlje, u kojoj su nađena tako rijetka bogatstva.
I prvi i drugi imaju pravo, ali ondje, odakle se više uzima nego što se
daje, izvjesno je konačno iscrpljenje, jer specijalno šumu može iskorištavati
svako u koje bilo vrijeme, a podizati je može samo stručnjak i
to u određeno doba.


Pravilnikom o unutrašnjoj kolonizaciji za Bosnu smatralo se da će
se zadovoljiti potreba zemljoradnika snabdjevši ga zemljom sposobnom
za poljoprivredu i da će na taj način nestati razloga daljoj devastaciji
šuma. Smatrano je da će stručnjaci izlučiti ono što nije od interesa za
šumsku privredu i dati zemljoradniku te da ovaj kasnije neće prisvajati


556