DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 25     <-- 25 -->        PDF

od ovih motiva. Kolonizacija znači naseljavanje nenaseljenih površina,
stvaranje naseobina, obrazovanje posve novih naselja (Rusija, Amerika,
Austrija i u najnovije doba Palestina), i to ne elementom strogo endemičnim.
Mi imamo u Hrvatskoj, Slavoniji i u Bosni tipičan primjer kolonizacije,
gdje je austrijska uprava u toku prošlog vijeka naseljavala ogromne
površine zemljišta u krajevima oko Dunava, Save, Bosne, Vrbasa i
Drine i to sa neslavenskim elementom. Ovo je bila sistematska germanska
penetracija u krajeve naseljene Jugoslavenima s jasnom težnjom da
denacionalizira i proporcionalno umanji procenat jugoslavenskog elementa
u ovim područjima, što je jako doprinosilo emigriranju našeg
življa.


Posljednji tip kolonizacije ne bi se mogao subsumirati pojmu »kolonizacija
«, jer je ovo strogo interna podjela državnog zemljišta, kojom se
nije stvorilo ništa novo ni korisnije, jer se u prvom redu došlo na svršen
čin, kojeg je trebalo zakonom sankcionisati. Trebalo je prvo da se riješi
jedno stanje, koje je nelegalnim putem stvoreno.


Na osnovu jedne naredbe, a u vezi sa zakonom o administraciji za
Bosnu i Hercegovinu iz godine 1880., izrađen je Pravilnik o unutrašnjoj
kolonizaciji krajem 1924. godine, čija je primjena bila moguća samo u
granicama Bosne i Hercegovine, a svrha mu je bila proširenje površina
poljoprivrednog zemljišta. Ovom pravilniku u krajnjoj konzekvenci i nije
ništa drugo smjelo da preostane nego da ozakoni jedno stanje, koje je
stvoreno od početka rata pa do njegovog postanka 1924. godine t. j . da
dosadanjeg uzurpanta u buduće smatra privremenim zakupcem. Onom
koji pozna bosanske prilike poznato je, da u Bosni nema privatnih posjeda
za parcelaciju i kolonizaciju i da sva proširenja poljoprivrednog zemljišta
znače isto što i smanjenje površine zemljišta pod šumom odnosno
šumskog zemljišta. Jače nego ijedan seljak u državi bosanski je seljak
potreban zemlje, jer je Bosna prenaseljena ne po odnosu žitelja prema
ukupnoj površini pokrajine nego po odnosu žitelja prema površini i plodnosti
poljoprivrednog zemljišta. Sva površina šumskog zemljišta ili bolje
reći ogroman procenat, koji je bio od interesa za zemljoradnika u svrhe
poljoprivrede, već je okupiran, iskrčen, popaljen ili pripremljen za pre-´
tvaranje u poljoprivredno zemljište.


Prije rata nadzor nad šumama bio je veoma rigorozan, dok je prvih
godina rata popustio, čemu je posljedica bila napad na državno zemljište,
dok je iza rata nastala prava devastacija šuma, naročito u nizinskim krajevima,
gdje je unovčenje produkata bilo lakše. Postojala je opšta težnja
da se što više uzurpira, čemu je najviše doprineo nesolidan nadzor osoblja
i neefikasna primjena zakonskih mjera, dok je katkad šuma bila eksploatacioni
objekt kojekakvih političkih korteša i seoskih trgovčića. S druge
strane u visinskim krajevima industrijska preduzeća uslijed povoljne
konjunkture iskorištavala su sve što su mogla, mjestimično i bez osvrta
na zakonske propise i šumsko-gospodarske razloge. Kasnije su pristizali i
šumski požarevi, koji su u pojedinim predjelima uništili čitave površine
.četinjastih šuma (slučaj sa područjem Ugar), pored kojekakvih kasnijih
nedaća.


Navesti ću jedan karakterističan podatak o kretanju površina ziratnog
zemljišta u deceniji od 1913. do 1922. godine na području Bosne i
Hercegovine. » l |


555