DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 24     <-- 24 -->        PDF

agrarni odnosi ostali su neriješeni do postanka naše države. Naprotiv u
pokrajinama gdje su finansijski momenti bili od interesa, pitanje je rješavano
s obzirom na interese fiskusa. Primjer nam je Bosna i Hrvatska.


II.
Jedno stanje, koje samo po sebi, a i po logičkom mišljenju nij:
smjelo da se održi u modernoj demokratskoj Evropi, zateklai je naša
država u većem dijelu svojih pokrajina i to u raznim varijantama: čivčije,
kmetski i kolonatski odnosi i dr. Nacionalno-politički interesi zahtijevali
,su da se pitanje riješi bez obzira na karakter stanja, pa makar i po cijenu
žrtava, kao što je i bilo. Jedni su bili i protiv rušenja ovog kineskog zida.
Međutim se pitanje riješilo u načelu i mjestimično u pojedinostima. O
načelnome se ovdje ne može govoriti, dok će o pojedinostima biti posebnog
govora, pošto je predmet današnje teme samo jedan ogranak
ovog pitanja i to samo u jednom dijelu, koji je nastao kao posljedica
riješenja dosadanjih agrarnih odnosa. Dosadanji nasljedni zakupac posta
vlasnikom zemlje, na kojoj živi. Država ga sama otkupi svojim sredstvima
i sa time izvede jednu veliku nacionalnu revoluciju odozgo, brišući
jedan životni odnos, koji je vjekovima na ovom terenu postojao, dok
na drugoj strani dođe u sukob sa pojmovima stručnjaka, koji u obrani
velikih posjeda braniše prosperitet države u većem stilu. Ali se mora
.naročito podvući, da naša država nije izvela agrarnu reformu u širem
smislu ovog pojma, pa će i u buduće nailaziti na teškoće.


S pravom bi se moglo reći, da ona nacionalna država, koja pored
političkih sloboda nije u stanju da ekonomski oslobodi svoga seljaka, nije
dostojna da živi. Seljak je vezan za zemlju i mora je imati, jer je ona
isključivo njegova, a specijalno u agrarnim zemljama, kao što je naša.


Kakvim je posljedicama urodilo ovakvo riješenje agrarne reforme,
vidjet ćemo tek onda, kada se bude raščistilo i sa onim agrarnim odnosima,
koji će tek kasnije doći na red sa svojom praktičnom stranom, a
čija je suština od regionalno-običajnog odnosa prenesena na pravni dornen
pozitivnog zakonodavstva.


Mjerodavni, koji su bili za načelo »zemlja seljaku«, stvorili su time
jedno novo pitanje, nove žrtve t. j . pitanje snabdijevanja seljaka zemljom.
Snabdjeti seljaka zemljom znači usvojiti načelo »zemlja seljaku«, a usvojenje
načela treba konkretizirati tehničkim mogućnostima. Pitanje snabdijevanja
seljaka beskućnika i maloposjeđnika zemljom je socijalno pitanje,
dok je pitanje dobrovoljačku, koje se uz invalidsko rodi iz rata, u malom
nacionalno pitanje, a od kuda rezultiraju ova dva posljednja, o tom nije
potrebno govoriti.


III.
Pod udar agrarne reforme, a sa tim i kolonizacije, podvede se Makedonija
i Vojvodina sa još manje značajnim dijelovima nekih krajeva
s jedne strane sa posebnim tipom, a s druge strane Bosna i Hercegovina
sa posebnim tipom.


U prvom tipu kolonizacije motivi su bili političko-nacionalni paralelno
ekonomskim, dok s druge strane u drugom tipu ne vidi se ni jedan


554