DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 74     <-- 74 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


t DUŠAN WEINER


kr. šumarski nadsavjetnik u. p.


Dne 27. juna 1934. god. umro je u Zagrebu naglom smrću, pogodjen od srčane
kapi, Dušan Weiner, kr. šum. nadsavjetnik u. p.


Pokojnik se rodio 21. januara 1875. u Sisku. Šumarske nauke svršio je na bivšem
kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcima 1893 god., a državni ispit za
samostalno vođenje šumskog gospodarstva položio je kod tadanje Kr. hrv. slav. dalmat.
zemaljske vlade u Zagrebu u mjesecu novembru 1896 godine.


Odmah nakon svršenih nauka stupio je pokojnik u praksu kod vlatelinstva
Kutjevo, gdje je radio na omeđašctiju šuma tog vlatelinskog posjeda. Nakon toga
stupio je u službu kod nadbiskupije zagrebačke, gdje je ostao do početka januara


h


ii, iU


J^j^L^ijME


1896., kada je imenovan kr. šumarskim vježbenikom kod šumarskog odsjeka Kr. zemaljske
vlade u Zagrebu. Kratko vrijeme iza toga bijaše premješten županijskoj oblasti
u Gospić.


U mjesecu junu 1897. imenovan je kotarskim šumarom kod kr. kotarske oblasti
u Novom-Vinodolu. Iza toga služio je u istom svojstvu u Perušiču i u Iloku kao šumarski
referent. U januaru god. 1914. premješten je kr. županijskoj oblasti u Bjelovaru,
gdje je godine 1917. imenovan kr. županijskim šumarskim nadzornikom i vršio službu
kr. županijskog šumarskog izvjestitelja, na kom je mjestu ostao do godine 19i21., kada
je premješten kr. kotarskoj oblasti u Krapinu. Godine 1928. premješten je sreskom poglavarstvu
u Pakrac i imenovan kr. šumarskim nadsavjctnikom. Na tom mjestu ostao
je sve do aprila godine 1932., kada je ukazom Nj. Veličanstva Kralja stavljen u
trajno stanje pokoja.


Pokojnik je svuda, gdje je služio, revno i marljivo obavljao svoju službu, te
je svuda bio obljubljen i poštovan. Bio je veHki veseljak i šaljivdžija, te je uvijek
znao svoje drugove zabavljati anegdotama i uspomenama iz mladih dana. Svakom pristupačan
i susretljiv, uznastojao je uvijek narodu, gdjegod je služio, pomoći i učiniti
sve što se može i dade, pa je stoga uživao simpatije i štovanje.


Nakon što je penzionisan, nastanio se je u Zagrebu, gdje ga je eto nenadano
zatekla smrt.


5L8