DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 73     <-- 73 -->        PDF

UGRENOVIĆ: ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, KNJIGA TREĆA I ČETVRTA; TEHNIKA
TRGOVINE DRVETOM I i II, dva sveska (circa 60O stranica, circa 250 slika)
nalazi se u štampi: Sadržaj: Dio prvi, Uvod, Glava I: Drvarsko oruđe. Razvoj drvarskog
oruđa. 1) Oruđe za cijepanje. 2) Oruđe za siječenje. 3) Oruđe za tesanje. 4)
Oruđe za piljenje. — Glava II: Rad. 1) Šumski radnici (Opći uslovi rada. Kvalitet
radnika. Radne jedinke i kategorije. Naplaćivanje radnika. Bniga za radnika). 0) Vrijeme
sječe. 3) Organizacija rada (Opći pogledi — Početak rada). — Glava III: Obaranje.
Obziri kod obaranja. Teorija obaranja. Tehnika obaranja. — Glava IV: Krčenje. Važnost
krčenja. 1) Krčenje panjeva. (Uslovi i činioci krčenja — Krčenje polugama — Krčenje
krčilima — Krčenje eksplozivima — Uspjeh krčenja). 2) Krčenje stabala. — Glava V:
Tehnika izrađivanja. — Faze izrađivanja — Trgovački običaji — Trgovačke mjere —
Gruipisanje sortimenata. — Glava VI: Oblo drvo. Kubisanje. 1) O´bla duga građa. Jarboli
(katarke). Antene za gradnju. Piloti. 2) Trupci. Trupci za oplatice (furnire). Trupci za
piljenje. Drugi trupci. Trupi za jektaUce. Trupci za zanatlijske potrebe. 3) Stupovi za
vodove. 4) Rudničko drvo. 5) Celulozno drvo. 6) Obla kolarska građa. 7) Sitna oblovina.
— Glava VII: Tesano drvo. (Načini tesanja — Značenje tesanja — Tehnika tesanja —
Procenat iskorišćavanja — Kubisanje — Efekat tesanja) — 1) Tesana građa za brodove.


2) Tesano građevno drvo. 3) Željeznički pragovi. — Glava Vll: Cijepano drvo. A)
Dužica. 1) Francuska dužica. 2) Njemačka dužica. 3) Cerova dužica. 4) Bukova dužica.
5) Camova dužica. B) Vratila, vesla i ostalo cijepano drvo: 1) Vratila. 2) Vesla.
3) Šindra. 4) Kolarska građa. 5) Kolje i prostaci. 10) Sitna cijepana roba.


Dio drugi: Glava IX: Ogrijevno i taninsko drvo. — Glava X: Drveni ugalj.
1) Opći pogledi. 2) Metode pougljavanja. 3) Ugljarenje. 4) Uspravne žežnice. A) Podizanje
žežnice. B) Rad oko pougljavanja. 5) Ležeće žežnice. 6) Manipulacija ugljom.
7) Efekat pougljavanja. 8) Svojstva drvenog uglja. Trgovački običaji. — Glava XI:
Primanje Izrađenih produkata. — Glava XM: Iznošenje. Faze iznošenja. Pomoćno
oruđe. 1) Nošenje (Nošenje snagom čovjeka. Nošenje snagom životinje. i2´) Voženje.
3) Vuča. 4) Bacanje, valjanje i spuštanje. 5) Sanjkanje. 6) Klizanje. 7) Tociljanjc. A)
Zemljana točila. B) Drvena točila. C) Vodeno točilo. 8) Iznošenje vodom. A) Plavljenje.
B) Splavarenje. — Glava XIII: Pilane. Važnost pilana. Vrsti pilana. 1) Prethodni radovi.
(Alimentacija pilane. Kapacitet pilane. Dozvole) — 2) Pogon pilane. 3) Smještaj pilane.
4) Pilanski prostor. 5) Zgrade. 6) Pile. A) Pile jarmače. B) Pile cirkularke. C) Pile
vrvčanice. 7) Rad na stovarištu trupca. 8) Tipovi piljene robe. 9) Tehnika piljenja.
10) Rad u pilanskom trijemu. 11) Procenat iskorišćavanja. 12) Rad na slagalištu piljene
robe. 13 Iskorišćavanje otpadaka. 14) Utvrđivanje vrijednosti -piljene robe. 15) Mehanizovanje
rada na pilanama. 16) Trgovački običaji za piljeno drvo. —^Glava XIV:
Vještačko sušenje drveta. Glava XV: Furniri i šperovano drvo. Glava XVI: Tehnika
transporta. (Razlike u transportu. Otprema željeznicom. Otprema brodom). — Glava


XVII: Zaštita radnika. — Dodatak: Trgovačka terminologija. (U pet jezika).
Knjiga se naručuje kod G. Dane Tomičiča, sekretara Tehničkog fakulteta, Zagreb,
Wilsonov Trg 12. (Cijene i uslovc plaćanja vidi u narudžbenoj dopisnici priloženoj
ovome broju.)


527