DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1934 str. 43     <-- 43 -->        PDF

SAOPĆENJA


ŠUMARI, OSNIVAJTE ŠUMSKE ZADRUGE!


Naše šumsko zadrugarstvo još je daleko od toga, a da bi se moglo reći, da je
bar donekle razvilo svoj zadružni program i svoju akciju u samome narodu. Potrebno
je mnogo truda i rada, dok se narodne mase pokrenu snagom zadružne ideologijedok se njihove nepresušive snage ne svedu u zadružni kolosek. U tome pogledu pozvani
smo mi šumari, da izvršimo svoju dužnost i da se stavimo na čelo pokreta za osnivanje
šumskili zadruga u uverenju, da ćemo na taj način najbolje poslužiti boljoj budućnosti
našega naroda.


Sretni smo, što možemo ovde sa prijatnim zadovoljstvom konstatovati, da se je
u šumarskim redovima počela buditi svest o zadatku i dužnosti našoj za osnivanjem
i širenjem šumskog zadrugarstva i da su mladi borci sa puno volje i elana počeli
pristizati u prve redove zadružnog pokreta na radost i dobrobit naroda i otadžbine.


Primera radi uzimamo slobodu da ovde izložimo sadržiinu jednog pisma, koje
smo dobili ovih dana od našega mladog kolege i pobornika šumskog zadrugarstva g.
Ing. Radivoja Stojanovića pri šumskoj upravi u Bitolju To pismo glasi:


»Jako ccnjeni kolega.


Pošto su sada već prestali terenski poslovi, te je čovek slobodan da i čemu
drugom pokloni malo pažnje, dopustio sam sebi tu slobodu, da Vas najlepše umolim,
d´j mi pošaljete ma što imali pri ruci o osnivanju drvarskih zadruga.


Za ovo se obraćam Vama iz razloga, što sam doznao, da ste se Vi ovim bavili
i da od Vas mogu dobiti najbolja oibaveštenja. Ovo činim iz razloga, što se nosim
mišlju, da u ovome kraju csnujem koju takvu zadrugu.


U toku ovoga leta dolazeći u bliži dodir sa narodom video sam da njihovi
drvni proizvodi idu gotovo u bcscenje, dok stvaranjem ovakve jedne zadruge stvorila
bi se mogućnost za bolje unovčenje svih šumskih proizvoda«.


Neka nam kolega Stojanović oprosti za ovu slobodu, što smo sadržaju ovog
njegovog pisma dali ovako javan publicitet, ali nismo se mogli oteti dužnosti, da ovu
njegovu inicijativu a želju, da počne raditi na osnivanju šumskih zadruga, na jedan
vidan način ne istaknemo i pozdravimo i to u toliko pre, što ona dolazi baš iz redova
šumarskih stručnjaka, koji bi ovu akciju zaista trebali da vode i da stvarnim primerom-
osnivanjem šumskih zadruga rade na propagandi tako potrebnog nam šumskog
zadrugarstva.


Isto tako dužni smo navesti i jednog drugog vrednog neimara šumskog zadrugarstva
g. Aleksandra Malahova, hemijskog tehnologa. Q. Malahov je još pre rata
radio u Rusiji na propagandi šumskog zadrugarstva, gde je u Severnoj Rusiji zauzimao
položaj pretsednika saveza katranskih zadruga. Posle rata došao je u našu zemlju,
gde je u Mokroj Gori, srez zlatiborski (Srbija), osnovao zadrugu za preradu luča,
katrana, terpentina i kalofonija. Sada je prešao u Južnu Srbiju i tamo radi na osnivanju
sličnih zadruga podižući za sada u selu Tretoovlju, u srezu Porečkom, peći za
preradu katransko-smolarskih produkata. Q. Malahov je inače i na peru propagator
šumskog zadrugarstva saradujući mnogobrojnim članicama u Glasilu Glavnog saveza
srpskih zemljoradničkih zadruga u Beogradu.


Svaku svoju akciju i uspeh kao i rad i uspeh pojedinih zadruga treba objavljivati
u Šumarskom listu i raznim zadružnim listovima, kako bli svojim radom služili
kao primar drugima dajući im podstreka, da i oni pođu Vašim putem i stvaranjem
šumskih zadruga pruže iskrenu i stvarnu zaštitu ekonomskim i socijalnim interesima
našeg seljačkog naroda i uspešan razvitak i napredak domaće šumske privrede, a sve
za samostalnost i snagu naše države i veličinu Jugoslovenskog naroda.


497