DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Ing. JOSIP WASZNER (SARAJEVO):


O NAPETOSTI CIJENA OKRUGLOG DRVETA
I REZANE ROBE


(LES PRIX DU BOIS ROND ET DU BOIS SCIÉ)


U broju 2 Šumarskog Lista od o. g. govorili smo o ustanovljenju
sopstvenih troškova´ za okruglo drvo i rezanu robu. Kako se iz toga
članka može razabrati, napetost cijena okruglog drveta u trgovini drvetom
imala bi da.se miienja u prvom redu prema vrsti drveta, a potom
kod iste vrste prema dimenzijama odnosno prema skupinama trupaca
(jaki, osrednji, tanki), najzad prema kakvoći drveta (I., II. ili više
razreda). Što se tiče napetosti cijena trupaca prema skupinama i kakvoći
drveta, bilo je o tome govora u našem gore navedenom članku. Međutim
ovdje nas interesuje pitanje, koja tehnička svojstva raznih vrsta drveta
uplivišu na cijenu pojedine vrste, da se ispolji napetost cijena, kakva je
danas u trgovini drvetom.


Poznato nam je, da industrija drveta kod nas nije u pogledu ispitivanja
osobina pojedinih vrsta drveta i njihovih činilaca dosada ništa
iii gotovo ništa poduzela i da nije o tome vodila brigu, barem u pogledu
materijalnog pomaganja zavoda za istraživanje svojstava drveta u
Zagrebu.1


Rezultati istražnih instituta i pojedinih naučenjaka glede povezanosti
i skupnog učinka osobina drveta nisu još potpuni, te ne daju mogućnost,
da vrste drveta svrstamo u jednu skalu osnovanu na skupnim
svojstvima drveta. Ovakva skala bila bi pravo mjerilo napetosti cijena
prema vrsti drveta. Istina, to će biti teško i pita se, da li će nauka uopće
biti u stanju, da uspostavi ovakvu skalu vrijednosti, kada je očito, da se
vrste drveta prema svojim, napose istraženim i posebnim osobima različno
raspoređuju, na pr. ovako:2


.) prema specifičnoj 2.) prema apsolutnoj 3.) prema žila vost


težini drveta: čvrstoći:


borovina 0.70 I. jelovina borovina \ J


smrekovina 0.74 II. smrekovina arišovina 80


arišovina 0.81 III. arišovina jelovina 97


jelovina 1.— IV. borovina bukovina 97


bukovina 1.01 V. hrastovina hrastovina 100


hrastovina 1.11 VI. bukovina smrekovina 104


i kad znamo za velik broj dosad neistraženih fizičkih, mehaničkih i
kemijskih svojstava mnogih vrsta drveta. Kako smo naveli, današnja
nauka ne raspolaže sa naučno sastavljenom skalom; pošto se ali pojedine


1 Ima nekoliko firmi, koje su tome institutu stavile na raspolaganje razne presjeke,
dijelove nakaženih stabala itd., ali sve je to neznatno.


2 Iz knjige »Tehnologija drveta«, str. 138, 137, 205 od Dr. A. Ugrenovića.


425