DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Predmet je razrađen ne samo sa gledišta teoretičara, već i na temelju iskustva


školovanog šumara praktičara i lovca. U maloj knjižici sabrano je mnogo opažanja


i savjeta, često potpuno vlastitih, kao i takovih koje bi praktičar u šumarskoj literaturi


vrld teško mogao sabrati.


Šumarska javnost treba da prikloni pažnju ovoj publikaciji. Unatoč toga što će
mnogi nazori autora izazvati polemiku, moramo se začuditi iniciativnom radu i zaslužnom
nastojanju autora.


Knjižica dolazi u pravi čas, u takova doba, gdje šumarstvu treba tražiti nove


orijentacije, i zato treba ovo djelo iskreno pozdraviti.


Knjižica otvara mnogim šumarima nove poglede i zaslužuje, da bude savjesno


proučena i po zasluzi ocijenjena.


Dr. J. Lemarie.


ŠUMSKO GOSPODARSTVO IMOVNIH OPĆINA od god. 1919. do god. 1930.


. redakciji Ing. S. Baranca, Beograd 1933.


Za pravilno rješavanje ma kakvog problema iz ekonomskih i socijalnih područja
potrebni su u prvom redu savjesno i tačno (u koliko je to moguće) sabrani brojčani
podaci. Ti podaci govore u prvom redu o radu u prošlosti, ali su oni ujedno osnovica,
na kojoj možemo da izradimo bar približan program rada za sadašnjicu kao i za bližu
budućnost.


Imovne općine, te osebujne institucije zajedničke (kolektivne) svojine, koje su
sve osjetile teškoće ratnog i poratnog komešanja života, također su trebale najprije
da dadu bilans dosadanjeg rada kao i prikaz sadanjeg svog stanja, kako bi se na toj
realnoj podlozi mogli da poduzmu koraci za njihovo što brže normalno funkcioniranje.
Zato je bila i skrajnja potreba, da se pruži i stručnoj i široj javnosti jedan pregled
svih imovnih općina s njihovim aktivama i pasivama, kako je to učinilo Ministarstvo
šuma i rudnika izdavši, u redakciji g. Ing-a S. Baranca, publikaciju »Šumsko gospodarstvo
imovnih općina od g. 1919. do 1930. godine«.


Raspored podataka za svaku od 11 imovnih općina jest ovaj: 1) Vodstvo direkcije
šuma imovne općine od 1920. do 1930. god. — 2) Kratak historijat promjena u
veličini posjeda od vremena segregacija ovamo. — 3) Stanje posjeda krajem g. 1930.
(kratak opis i podjela površina prema vrsti tla, uzgoja i vrsti drveta). — 4) Načini
gospodarenja sa šumama uz podatke o dobnim razredima, prirastu, masama i etatu.


— 5) Kretanje broja pravoužitnika. — 6) Upotreba šuma s obzirom na glavne i sporedne
užitke. — 7) Podizanje, čuvanje i obrana šuma. — 8) Radovi tehničkog karaktera
(transportna sredstva, amelioracije. — 9) Personalno pitanje. — 10) Bilans gospodarenja.
— 11) Izdaci imovnih općina za javne svrhe (crkve, škole, izgradnju željeznica,
ratni zajmovi itd.). — 12) Izgledi za budućnost.
Iznošenje iscrpnog sadržaja ove knjige prešlo bi okvir ove registracije, te će u
u tu svrhu bolje poslužiti jedan naročito izrađeni pregled. — Iznošenje mišljenja o
izgledima za budućnost moglo bi danas, nakon raspravljanja istoga predmeta na
glavnoj skupštini udruženja, da ima samo historijsku vrijednost.


; O. P.


DR. M. MARINOVIĆ: ŠUMSKO-PRIVREDNA GEOGRAFIJA.


Umoljeni smo od gosp. profesora Dr. M. Marinović a za objavu, da je njegova
nova knjiga »Šumsko-privredna geografija« predana u štampu. Ako ne bude nekih
naročitih zapreka, štampanje će biti završeno u septembru o. g.


Umoljavaju se gospoda kolege, koji još žele nabaviti knjigu uz pogodovnu cijenu
(220 dinara), da se izvole javiti piscu (Južni bulevar 23, Beograd), jer će prodajna
cijena biti veća. Pretplatnici se mogu koristiti i otplatom u mjesečnim ratama, tako
da veći dio otplate bude uplaćen prilikom publikovanja knjige.


45.2