DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Uplata članova pomagača: Katić Antun, Zagreb Din 30.— za 1932 god. Hylak
Roman, Zagreb Din 50.— za god. 1934.


Uplata na pretplatu za »Šumarski List« Drach industrija drva Caprag Din 50.—
za II. polg. 1934; Direkcija šuma Ljubljana, 49.75 za II. polg. 1934; Šumska uprava
Kranjska Gora Din 100.— za god. 1934; Sresko načelstvo Jastrebarsko, Din 100 za
god. 1934; Sresko načelstvo Zagreb, Din 100.— za god. 1934; Destilacija drva d. đ.
Teslić Din 50.— za II. polg. 1934; Kr. Direkcija šuma Vinkovci Din 979.— za direkciju
i njenih 9 šum. uprava za godinu 1934; Šumska uprava Boh. Bistrica Din 99.— za
god. 1934; Kr. banska uprava Ljubljana Din 100.— za god. 1934; Direkcija drž. rudarskih
preduzeća Sarajevo Din 98.25 za god. 1934; Direkcija šuma Banjaluka Din
100.— za god. 1934;


PRISTUPILI SU U KEREŠKENJIJEVU ZAKLADU SA PRISTUPNINOM OD 100.—
DINARA SLIJEDEĆA GOSPODA:


Ing. Jagrović Svetozar, viši šum. savjetnik Zagreb;


Ing. Kanoti Stjepan, viši šum. savjetnik Sarajevo;


Pleško Bartol, šumarski nadsavjetnik Krapina;


Ing. Ficko Dragutin, šum. inžinjer Trnava;


Ing. Djukić Dušan, šumarski savjetnik Bjelovar;


Ing. Duduković Milan, šumarski savjetnik Dugo selo;


Ing. Drašković Rade, šumarski pripravnik Zagreb.


KNJIŽEVNOST


ANNALES de l´Ecole Nationale des Eeaux et Forets et de la Station de Recherches
et Expériences Forestieres. (Tome IV, fascicule 2; Nancy 1932).


Svaka tehnička disciplina na visokim Školama zahtijeva izvjesnu pripravnu
naobrazbu u pogledu nekih teoretskih nauka (a poglavito matematičko-geometrijskih
i prirodnih). Ta priprava traje kadšto i cijele dvije godine, kao što je to slučaj u šumarskim
odsjecima naših poljoprivredno-šumarskih fakulteta, te student zapravo kroz
cijelo to vrijeme ne zna bitnost nauke, kojom kani proći pa eventualno kasnije i sam
aktivno učestvovati u njenom obrađivanju. A u bitnost šumarskog studija i u principe
nauke o šumama kao prirodno-gospodarskim objektima zacijelo je najteže ući od svih
ostalih tehničkih nauka, ne moguće zbog težine same stvari, nego zbog naročitih uslova
šumarske proizvodnje. Zato je potrebno, da se mladi, novopridošli studenti bar sumarno,
jednim pogledom, upozore na osnovne zasade šumarstva.


Gornje riječi napisane su s obzirom na naše prilike, a da su opravdane, potvrđuje
i običaj u nansijskoj l´École nationale des Eaux et Forets, da se novo pridošlim studentima
odmah pri njihovu stupanju u školu predoči, što je šumarstvo, i da se iznese
program rada za vrijeme njihova studija, o čemu svjedoči i predavanje direktora spomenute
škole,g. Ph. Guinier-a pod naslovom »L´Enseigment a l´Éccle des Eaux et Forets
et la carriere forestiere« (Nastava na šumarskoj školi — misli se ona u Nancvu


— i šumarska karijera).
Između ostalog g. Guinier određuje zadaću šumara tako, da ovaj ima dužnost da
iz šume — prirodne biljne zajednice — izvuče što više koristi, kako s obzirom na koFi


450