DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 29     <-- 29 -->        PDF

.... .... .. .... ...... ............ . ..... ......... .... je ........ ....
...... .. ......, ........., ...., ........ . .......... ......, ... . ... ......
......... . ......... ... ..... ..... ...... . ...............


... ..... ....... .......... . ....... ...... . .... ..... ....... ..........
....... ...... ....... ......... .. ........ ...... ..... .... ....... ........
..... . y .... .. ...... ... ce ... ..... A ........ je ......... .. ........
...., .... .... ....... ........ ..... ......., .... .... ............
... .... .. ..... ....... na .. .... .. ........ ...... ......... ...... .....
... .. ....... y ....... . ... .... y ......, ...... .. ce .... ...... .... .....
. .. ..... ......... ......... .... je ...... .... je ...... ..... ....... .. ce
... ..... ..... .......... . .. ...... ....... KAKO TO ... .. ......... ......
. .......... .... ce .... .. .. ....... ... .... ...... ..... ........... ..........
....... ..... .. .. ......... ..... ..... . ....... ......, a .... .... .
..... ... ...... . .............. ............ .... . ......., .. .. .... ....
he .... ..... . ...... .... ... ...... ..... .... .. ..... .... y ... ...... ........
.. ....... . ........... ......... y ........ ...... ..... .... ........
......... . .......... ............ ..... . .. ..... .... ........ . ......
......... .. ............. y ...... na .......... ....... ......... ....... ....
..... .. ce ........ ....... ...... . .. .. ce ....... ....... .. .... .........
,... .. ...... ..... ....... ....... ...... .. ......... .... .. ..... ... .....
.. .... .. .... ......... ... ......... a ....... .. .. .... .... . .......
.... .. ........... ... . ... ce .. .... ......... .... .... ......... .......


..... .... .. .. ...... ..... ce .... . .... ...... . ....., a .. je:


1.) ..... ......... .. ... ....... ...... .. ...... je ... ...... y ......
...... y ..... ......... ....... .. .......... .......... ............;


2.) ..... ........ ............ .... . ....... .. ...... ....... ...... .
....... ....... .. ... .. .......... ... ........., .. ce ...... ...... .........
......... ...... ........ ....... ....... ...... . .......... ......... .......
.. .... ce .. ........ ..........;


3.) ..... ........... .......... ............ . ... ......... .... .. ....
.......... ..... .......... . ......... ......... .. ....... .............


PRVA REDOVNA GODIŠNJA GLAVNA SKUPŠTINA PODRUŽNICE
JUGOSLAVENSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA U BANJOJ LUCI.


Podružnica Jugoslavenskog šumarskog udruženja za Vrbasku banovinu u Banjoj


Luci, koja je osnovana 21. maja prošle godine, održala je na 8. jula o. g. u Banjoj Luci


svoju prvu redovnu godišnju glavnu skupštinu, kojoj su prisustvovali gotovo svi njeni


članovi, izuzevši samo njih nekoliko, koji su izostanak pismeno opravdali.


Skupštinu je otvorio pretsjednik Ing. Slijepčevi ć Ilija , direktor direkcije


šuma u Banjoj Luci. Na njegov predlog skupština je uputila pozdravne depeše Njego


vom Veličanstvu Kralju, Ministru šuma i rudnika, Banu Vrbaske banovine. Jugosla


venskom šumarskom udruženju i načelniku Odjeljenja za šumarstvo Ministarstva šuma


i rudnika. — Nakon toga pretsjednik je pozdravio izaslanika Bana Vrbaske banovine


Ing. Marković a Lazara , izaslanika Sekcije agronoma za Vrbasku banovinu Ing.


Jankovića, delegata Lovačkog udruženja g. Vukmirovića, delegata Podruž


nice Jug. šum. udruženja za Drinsku banovinu g. Ing. M i h a 1 i č e k a, izaslanika inži


njera i arhitekata Ing. Z e 1 j k o v i ć a, novinara g. Je lovca i svu ostalu prisutnu


gospodu.


Na ovaj pozdrav pretsjednika Ing. Slijepčević a odgovorili su izaslanik bana


Ing. M a r k o v i ć izaslanik Podružnice Jug. šum. udruženja za Drinsku banovinu Ing.


447