DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 25     <-- 25 -->        PDF

»Naša je prva zadaća — rekao je na istoj skupštini g. ing. Navratu — da se već


postojeće gospodarstvene osnove za iskorišćavanje šuma temeljito revidiraju«. Spo


menuvši dalje, da je bilo 2 načina iskorišćavanja šuma (vlastita režija i dugoročni ugo


vori), govornik nastavlja:


»Jedan i drugi način prouzrokovao je devastaciju cijelih šumskih predjela, pošto


se ni u jednom slučaju nije posvećivalo dovoljno pažnje pomlađivanju i uzgoju budućih


sastojina.


Velike neprekidne površine lišene su na ovaj način šumskog zastora i zarasle


su u kratko vrijeme gustim korovom, iz kojega su samo pojedine biljke mogle iznik


nuti i izrasti.


Dok se ove stare greške opet poprave, trebaće više decenija, a kulturni troškovi


iznosiće deset puta više, nego da se je pošumljivalo odmah iza sječe. Ovi će poslovi


iziskivati veći broj personala, koji bi bio dodijeljen izvjestitelju za uređivanje šuma«.


»Od velike je važnosti pri radu u vlastitoj režiji — rekao je iza toga g. savj.


Fridrich — da osoblje, koje je dodijeljeno šumarijama, bude kvalifikovano i pouzdano.


Stoga treba ovakovo osoblje prema njegovu radu dostojno i nagraditi«.


Naročitu je pažnju posvetila skupština pitanju dugoročnih ugovora naglašavajući,


da će šumari težiti potpunoj ekonomskoj neovisnosti, bez koje je i »politička sloboda


iluzorna«.


»Mi ne smijemo da priznamo privrednih stanja, stvorenih od jedne tuđinske i


nelegitimne vlade, koja je sve krajeve, u kojima živi narod Srba, Hrvata i Slovenaca,


smatrala svojom kolonijom favorizujući svoje ljude«.


»Treba sačuvati ono što imamo, i ne sklapati nikakve nove ugovore sa privatnim
poduzećima ni domaćim ni stranim. Proglasiti odmah spornima sve ugovore, koji postoje
sa privatnim poduzećima. Tražiti internacionalno, da se ne priznaju ti ugovori,
jer su sklopljeni ili sa faktorima, koje nije naš narod priznavao, ili pod silu, koristeći
se našom ovisnošću.«2


Ing. A. Panov.


IZ UDRUŽENJA


... ..... ....... (........):


0 ........... . .............*


......... .. ............. y ........ ...... .. .......... ....... ........
.... .... ..... . ....... ......, ...... ......... ....... .... .... ce
.. .... ........ .... ce .... .... ......... . ... je ... .......? — Ha ............
........ .. 707.000 ... ........ .... . 105.000 ... ........ .......
..... ... ..... .. ..... ..... ............ ..... ........, .... . ..........
... 150.000 ........ ...... .. ..... 1,000.000 ...., .. 498.000 ...... ...... .....
. 940.000 ...... ..... ...... . ... .. ..... . ....... .... . .., ........ .......
.... y ..... ........ . y ........ ........ y ........ .. 13.400 .., y .......
............ . no ....... ......... ......... .... ...... . ...... ........
. ......... .. ........ ......, a no ........ ....... no ......... . ...


2 »Organizacija i uređenje šumarstva u kraljevstvu S.H.S« — iz referata inž.
Dr. Zubovića na skupštini od 2. II. 1919.


* ......... ....... .. I. .... .... ....... ......... .......... .. .. ..
y ..... .....
443
ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 26     <-- 26 -->        PDF

...... ..... .... .. .. .... .... .......... . ... .... .. ....... .. .........
.. ........ ...... .... ...... ....... .. .......: .... ...... .... ........
......., .... .......... . ....... ........, na . .... ........ ................
....... .. ......... .. ............ ......, ... y ...... ......... ..... ..........
....... ....... ....... ..... .... ........ . .......... . ...... joj ....
...... . ....... ... ......... ..... ce ........ ..... ..... . ........ . ....
...... .... ...... je ...... ...... ........ ........., na . ........ ............
. ....... ........ ....... ...... ....... .. .... .. ce ... ..... .....
...... . ..... ........., a .... ...... ..., .... ..... .. ..... ....., ..
....... .......


.. ce .. .... ..... ....... . ......, ..... .. ........ .........: ..... je?
.... je ..... .. ... .....? .... .. .... . ...... ..........? .... .. ce .....
........... ..... ........? .... . .. ..... ........ .. ......? ..... .... .....
........ .. ..... ........ . ...... ...... ......... . ............ y ..........
. ........., na ..... ....... .... .. ....... ........ ... ........
........ ...... ......


... ....... ........ ..... y ....... ........:


1. ........ . ..... ..... ..... ...... .. ...... . ....., y ..........
......... ...... ....... ......, ...... .. ........ no 16—20 .3 .. ..... ... ........
To ..... .. ...... ........ ... 2 500.000 .. 3,000.000 .3 ......, .... ce .......
...... .. ........ ..... .... ..... .. je ..... ...... . .. ce .... ......
.... . ... ...... ............ ....... ......; ...... .... .. ce .... .........
........... ....... . .. ce ..... ........ y ..... .. 1 .. ....... — .........
....... ....., .. ce .... ........... y ......... ....... ..... . .. ce ......
....... .......... ..... ........ .... ...... .. ce ........ na ..... ....
........ .. ..... ........... ........... . ........ ..... .. 1 .. .........
je. — ........ je ..... ...... ...... ..... ...... ...., .... ce ...... ....., a
..... .... ... ...... .. ........... ... ....... ......... ,.. ce .. .. ....
...... ..... y ....; .. ..... ........ ... .. .......... .... y ..... ......
........... .. ..... y ........... ...... ..... ce .......... . ...... ......
.. ...... ...... .. ..... . no ......... .. ....... .......... ..... . ........
...... .. .... ce ...... ............ . ..... .. je ........, jep je ..... ....
...... . jep .. ce ........ ....... ........... ...... .... ce ... ........ . ..
.... ......., .... .. ...... .... ....... .... .. ........ ............ ..... ...
...... ......., .... ce ..... .... . .. ............., .. .... ... .. .. .. ........
. ...... .. ... ..... ...... .... ce .. .... ........... ..... je y ......
.... ... je ............ .... ..........., na ..... .. ........ ... .. je .........
......... je .. ce .... ... ...... ...... ........... . ....... ...........;
....... .... ...... .. ........., ... y .... .... ....... ......, ..... je y ...........
...... ..... ..... ..... ...... ........ ............ ............
....... ce ... ...... ...... ..... .. 1 u. ......, .. .. je .. ..... ........... . no
.......... ......... .......... — Ha ... ........... ..... .... .. ...... ....
....... ...... ...... .......... ............ ........ ....... .. ... . .........
.......... ... .. .. ....... ......... ... ... ce ne ..... . .. .........., a
......... . ...... ...... ... .......... ... ...... ....... .... ce ...... .. ........
. ...... .. .........; .. ........ ........... ...... ......... ..........
.. .. ....... ......... . .. ...... ....... .. ....... .........
2. . a . a. . ... ..... . .... .......... .. ........ y ........ . ........
........ ... ..... 157.000 .. ...... ...... a ....... ..... 141.000 .. . .. ..........
. .... ...... .......... ...... nama . .... ........ .. ...... ..... y
..... .......... ..... ..... ... .... .... no ...... . ..... ........., ....
ce ...... ....... . ...... .... ........ ...... .. ....., a .... ... ..... .....
444
ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 27     <-- 27 -->        PDF

. .. .... .. ..... — ...... ........ .. ......... ....... ..... a ..... ..
....... ............ ......... ....; y ......... .... je ......... .........
........ ce ....... .... .......... ... ... .. ...... ....... . ......... .
......... .......... .... je .... ......... ....... ........... ..... 0.4 ........
Ta ....... .. ..... ...... . ...... ..... . ....... y ......... ..........; .....,
y ........... ...... . y ..... ....... ..... .. ......., ...... ........... .
........... .... .. .... ce .... ......... .... ...., .... .. .... .. ..... .
.... .........


3. .......... . .. 2,093.354 .. ...... ........ ....... ........ ...
.... 728.621 .. .. ...., 24.797 .. .. ...... . ....... . 234 .. .. ........., .......
.. ..... .. .......... 753.652 .. ... ... Vi .. .. ..... ..... .......! .............
To je . ......... ..... ....., a ........ ... .......... ......... ..... .
......... .....; . ..... .... ....... ........ ..... y .......... .......
y ..... ......., a ......... ...... . y .... ..... ........ ....... ........
.... .. .......... a . ..... ......... ..... y ........ ........ y .........., a
.... je y .... ....... .. ....... ...... ............ y ......, .... je .........
.... .. ....... Ta .... .......... . .......... ....... ..... ....... ........,
... je ..... ... ... .. ... ...... ......... ..... .. ...... no ........ 992.210 ...
...... ..... ..... .......... ....... ........ .. .. ........ y .... a . .........
...... ........ ........... .. .... .. ......., .. .......... ....... .
&. ........ ..... ........ y ..... ...... . ...... .... je ..... ............
.. ........ ....... ........ ............ § 6 .... ...... .........: „....
.... ....... ...... ce .......", a .... je ........ . y ...... ........ .........
no § 7 ...... ..... ............ .... ........ ...... .. ..... ....... y .....
...... . ....... ...... ....... ....... .... . ........ ....... ..... ..........
....... . ........ ....... .... .... .. .. .. ..... . .. .. ..... .......... ..
...... ...... .... .......... ........., ... .. ..... ........ ... . ... .. ............
......... ...... ..... ...... .... ...... ce .. ...... . .. ........ .
...... y ..... ........ ........ no ......... .... je .... .. ........ .... .
....... ............ ....... .. 1933/34 ....... ....... ........ ........... ..
. .... ..... ... .. . .......... ..... . ... .. .... na je ....... ........ .......
y ........, a .. .. ......... ...... ........ ............ .. ....... ..... no
.......... ............ ...... .......... ........ ........ ..... je ......,
... ce ... ...... .... . ....... .......... ..... ....... ...... .... je ,...
......, .. ......... .. .......". ......... ....... ........ ...... je .............
. ....... .......... . ............ .. .. je ..... ........ ...... ............,
...... y .......... . ...... ........... . ..... ..... je y ......
.... ... je ....... ........ .... ....... . ... ..... .......... . ..........,
... ............ ........ ....... .... .. ....... ........ ........, ... ..
....... ....... ..... ......., a ... ....... .... ..... .... .. .............
........ ........ ..... ........ je ........... ........ . ..... ..........
.... .. ..... ........... ... .. .... ....... ........ y ....... ...... ...
....... ......... .. .... ..... no .......; .... . .... ....... .. .. .... ..........
....... ......... .... ... ......., a ...... ce, ..... . ...... ........
.... je .... ........ .... ... .... y .... ....... .... .... .......... .. ......
......... ...., ... .. .... ......... .. ...... ... .. .. .. .... ... ..... ........
........ ......... ....... ....... .... je .... ...... .....>. . ... .......
... ....... ....... ....... ce .... ..... .........; .......... .. ce .... .......
..... ... ........ ..... ..... ......... je ...... — ..... ....... . ..........
........ „....." .... .. ......... ...... ... ........., ......... ..... „........"
. ......... ....... „....". ... .... ..... ......... y .... .........
..... .. ........ .. ........ ..... ..... y ...... . .. ........ ...... y ..


445
ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 28     <-- 28 -->        PDF

.... .. ....... ...... ..... ce ... .... ...... ...., ..... .. ....... .......
.... .. ......... . .. .. .......... . ..... ... ....... ....... ... .. .. ...
.... .... ..... .... ....... .........; y ...... je ...... ... .. ...... .........
....., .. . . .. ce ......, .... . .... ........ ...... .... ...... .........
...... .... ....... ............. ......... ....... je .. ....... .............
. ........ . ...... (...... .... ..... ..... .. H ...... 1286/1869) ... je
..... ......... .... ......... y ....... ......, ....... no ...... ........
..... ce .... ....... na je .... ....... ........-.. ........... ........ . ....
.......... .. ....... § 5 ........... .. ...... niyiiapcKe ...... y ....... ............
....... ..... ......... .... ....... y ........ ..... .... je .. .....
....... .......... .. ..... ........., ........ ...... . ....... ....... ......
y .......... ......... ..... ...... ....... je . ...... ..... .......... . ......
....... .. ... ... ....... ............. ......... .... ..... ...... ........
........ ...... ...... je .... .. ........ .......... ............. .........
...... .... je ....... ......... . ........... ........ .. ......... .... ........
.... ......, ... ....... .. ....... ...... .... . .......... .. ...... . ... ...........
.......... ...... ......... . ............ ... ...... ........ ... .....
.... ...... .... je ....... ........ ...... .. .............; y ........... ......
.... .... ....: .. ........... ....., .. ....... ........, .. ........


. ......... ...... ..... ce ...... ....... ... .... ..... ........ je
...... .. ......., ....... .... ........... ............. ......... ....... ......
y ... ...... ... ....... ......... ... .......... .... .... ce .... ......,
a .. ....... .... ... .... ...... je ...... ........ ...... .. ... y ... ......,


....... .. ....., ..... .... . ...... ..... ....... .. ... y ......... ...........
Da ce yiojm .... .. ...... ..... je ......... . .......... ............,
.... ce ....... ........ ...... .. ....... . ............ ....... ............
............. ......... y .......... ....... .......... ... ........... ........
ce .......... .......... ..... ........ .. ............; y ...... je .......
...... .... ........ ........ no ......... ........ ............ ce ..... ....
........ y .......... ........ ....... ....... ............, . .... je ......
...... ..... .......... ......... ........... ....... . ...... ...... je .....
......... ..... . ....... .. ....... .......... . ........... ............. ........
je ....... ..... . .... a .......... ........ ......... ...... je .... ....
.... ....... .. ... ... ........ .............. .......... . .......... .... ..
....... .... ............ ...... .... je .... .. ..... ..... . ........ . .............
....... . ........... .......... ............ .. 1932 ............ ..
...... ....... . ........... .... ..... ....... .... je ... ... ....... a ...... ....
......... .........., ... ... .... y ..... ......... ........ ce ....... .... .
..... . .... no ...... ......... ..... . .... ....... ............ ce .... no
.......... ......... ............ ...... .. 1933/34 .... je ......... . y ...........
..... .. 1934/35 ...... . ...... ce . ...... ..... ........ ...... ..........
. ........ ..... ............, .......... . .............


....... ..... ......... ce .. ...... .......... ........ ..... .... ........
.......... . ....... ...... .... je . ..... . .... je .... .. ....... .........
..... a ...... .. ...... .......... . .......... ....... .... ..... ..
.. ........ ...... ce ..... . .... .. .... a .... .......... .. ce ... ......
.........., na ce ....... ..... ........... ....... ........ . .......... no ......
........ .... .. ..... ..... ....., .... . ......, a .... ..... ...., a nama .
.... .... .........., ..... ..... .. ...... . .... . ...... .... .. ...... ......
.... ... ..... ...... . ...., ....... ..... .... .... .. .... .. ...... .......
s ....; .. ........., ........ . .......... ....... ......... ........ .... .
.. ......., one .. ... ......; .... ce ..... ...... . ....., .. ....... . .. ....


446