DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Ja sam uzeo procente po Presleru i to od 0%—20% sa međusobnom
razlikom 0,5 t. j . 0,5, 1,0, 1,5 itd., a od 20%-—30% sa međusobnom
razlikom 0,25 t. j . 20,25, 20,5, 20,75, 21,0 itd. Za svaki od njih očitao
sam odgovarajući procenat po krivoj I i krivoj II, koje sam prethodno
nacrtao u razmeri 1 cm = l%. Iza toga sam sračunao aritmetičke sredine
rezultata po obim krivim linijama, te tako sastavio tablicu za računanje
procenata po Turskom (vidi priloženu tablicu).


Ako se na pr. izračuna po Presleru 20%, vidi se odmah iz tablice
da tom procentu odgovara 21´9% po G. Turskom. U slučaju kada se u
radu dobije po Presleru na pr. 28,4%´, uzima se iz tablice onaj procenat,
koji je njemu najbliži, te se računa procenat po Turskom iz odnosa:


28,5: 35,65 = 28,4: .


--*%(*-***/.


što se logaritmarom dade vrlo brzo sračunati.


Kod velikih procenata ne dobijaju se pomoću ove tablice sasvim
isti rezultati kao po formuli Turskog. Ipak su oni daleko tačniji od
vrednosti, koje se dobiju radeći sa samom Preslerovom formulom, a
sem toga računaju se brzo i bez upotrebe logaritama.


Résumé. L´auteur adapte les résultats du calcul des taux de l´accroissement
d´apres la formule de Pressler a ceux d´apres la formule de Tursky. Voir ´cette formule
dans le »Forstwissenschaftliches Centralblatt« 1927, p. 556—560.


SAOPĆENJA


NAŠE ŠUMARSTVO PRED BANSKIM VIJEĆEM U ZAGREBU.*


Glavni povod mojoj odluci, da govorim prigodom ove proračunske debate, jeste
naše šumarstvo i naše šume.


Gospodin ban završujući svoj ekspoze zaželio je, da u našem razlaganju budemo
»bezobzirno otvoreni, ali i stvarni«. Rekao je, .da će on i njegovi saradnici uvažiti
»sve ono što može biti od istinske koristi za napredak naše banovine«.


Gospodine bane! Slobodan sam poslužiti se s pravom, koje ste nam dali. Nastojat
ću da budem kratak, koliko mogu. Ali ono, što mi kao šumaru pritište dušu, to ne
mogu prešutjeti, iako znam, da zalazim na terrain djelomice i vrlo delikatne naravi;


* Gosp. Ing. Petar Rohr, član upravnog odbora Jugosl. šum. udruženja, održao je
(kao banski vijećnik za srez Našice) prigodom ovogodišnjeg zasijedanja Banskog vijeća
u Zagrebu oduži govor o privrednim pitanjima i potrebama uopće, a napose i s
obzirom na šumarstvo. Priopćujemo iz toga govora onaj dio, koji govori o našem
šumarstvu.
438