DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Tokom godine 1932. prodato je prema podacima knjigovodstva:
1) uska daska 4 m dugačka:
12 mm . 1289 kbm
18 mm . 1257 „
24 mm . 1455 „
28, 33, 48 47 „
Svega 4048 kbm


Omjer kvaliteta:
6A2c/r I/III. a
aa Din
DinDin.
.. 749.—
15.38%´ FV „ „ 456.—
78.20% V „ „ 315.—
Prosječna cijena za 1 kbm uske robe, 4 m duge, iznosi dakle
Din. 364.55.
Kod I. do IV. vrste variraju cijene za pojedine debljine, koje sam
proračunao na prosječnu cijenu prema količini pojedinih debljina i njihovoj
pojedinačnoj cijeni.


2) normalne daske 4 m dugačke:
9 mm 130 kbm Din. 549.60
12 mm 6250 „ „ 497.93


18 mm 14905 „ „ 480.85
24 mm 18350 „ „ 468.53
28, 33, 38, 48 58 mm 12746 „ „ 478.65


Svega 52381 kbm.


Cijene
I/II. III. IV. V.


9 mm 1350 880 570 420 dinara
12 mm 1254 779 525 380
18 mm 1140 745 510 370
24 mm 1064 722 490 365
ponti 1150 750 510 365 dinara


Omjer kvaliteta:


2% I/II. vrste
15% III.
28%´ IV.
55% V.


Poslije provedbe prosječnog računa izlazi kao prodajna cijena za
kbm normalne daske 4 m dugačke iznos od Din. 476.85.


3) kratka daska:
12 mm 4000 kbm 0 a Din. 328.—
18 mm 4200 „ 316.—
24 mm 5000 „ 292.
ponti 1900 „ 316.—
Svega 15100 kbm.


Cijene:


I/IV. V. klasa
12 mm 350 280 dinara
18 mm 340 280
24 mm 300 280
ponti 340 280 dinara


433