DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 14     <-- 14 -->        PDF

troškova rezanja po 1 kbm oblovine, 3) na račun iskoriščenja dotično
produkcijonih troškova za 1 kbm robe f-ko pilana i 4) na proračun ukupnih
troškova f-ko utovarna luka.


Ad 1). U posl. godini 1932. izrađeno je 246.404 kbm četinjastih balvana,
a otpremljeno 197.498 kbm; bilancijjska je zaliha 48.906 kbm. Od
te je zalihe 26.520 kbm na šumskoj prugi, a 22.386 kbm u šumi na panju.


Izgradnja šumskih baraka stoji po 1 ms Din. 0.82
Sječa i izradba balvana „„lm 3 „ 9.77
Izvoz balvana do šumske mašinske pruge „ 17.31
Utovar u vagone „ 2.83
Podvoz šumskom željeznicom „ 16.15
Totalna amortizacija gradnje pruge za godišnji preliminar „ 4.38
Troškovi plate činovnika i namještenika, porezi i prirezi . „ 7.60
Državna primanja i premjerba „ 1.44
Šumska taksa „ 64.26
Podvoz glavnom prugom do pilane „ 30.35
Prema tome 1 kbm četinjastih balvana postavno pilana stoji Din. 154.91


Ad 2). Izrezano je na pr. 131.286 kbm oblovine, produkcija građe
iznosi 80.193 kbm, prema tome je godišnji procenat iskoriščenja 61.07%.


Stovarište balvana stoji po 1 m3 Din. 3.97
Mašinsko postrojenje „ 6.02
Električno postrojenje „ 0.71
Stružnica „ 20.91
Održavanje zgrada i kolosjeka „ 3.55
Održavanje kolonije „ 0.75
Stovarište rezane građe ,, 10.08
Fabrikacija buradi ,, 0.25
Troškovi, plate činovnika i namještenika „ 8.42
Saldo sa računa otpadaka „ 0.55
Prema tome rezanje 1 kbm oblovine stoji ukupno . . . Din. 55.21


Ad 3). Sopstveni troškovi 1 kbm rezanog materijala f-ko pilana.
Ovamo spadaju:
Sopstveni troškovi šume (Ad 1) Din. 154.91
Rezanie na pilani ´(Ad 2) „ 55.21
Ukupno Din. 210.12
Sa 61.07%´ iskoriščenja 1 kbm rezane četinjaste građe f-ko


pilana stoji dakle Din. 344.06


Ad 4). Sveukupni sopstveni troškovi fob t. j . f-ko utovarna luka
iznose :
1 kbm rezane građe f-ko pilana (Ad 3) Din. 344.06


Centralne režije (troškovi, plate činovnika, osiguranje, ge


neralna amortizacijona tangenta i t. d.) „ 42.—
Podvoz željeznicom do pristaništa „ 76.—
Manipulacija na pristaništu » 18.—
Dakle 1 kbm rezane građe fob stoji ukupno ... . Din. 480.06


Kako su izračunati ukupni proizvodni troškovi, dobili smo kao potražnu
stavku Din. 480.06. Kao protustavka dolazi srednja prodajna cijena
fob preračunata na omjer prodatih sortimenata.


432