DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 12     <-- 12 -->        PDF

našnje stanje drvne industrije optimistički prikaže. Slika i čitav utisak
toga članka znatno bi se promjenili, da su uzete slabe cijene prošle i pretprošle
godine.


Osim toga uzeti su za našu prosječnu proizvodnju mekanog drveta
potpuno nerealni postoci iskorišćenja, a naročito nerealni omjeri dobivene
količine pojedinih klasa i sortimenata. Navedeni postoci iskorištenja
i omjeri sortimenata u članku gosp. Wasznera mogući su samo kod prerade
drveta iz racijonamo uzgajanih šuma, te s njima može samo malen
dio drvnih industrija Gorskog kotara i Slovenije da računa. Dužnost je
piščeva bila, da uzme prosječne podatke veleindustrija, koje eksploatiraju
prašume Bosne, a koje imaju najveći udio u našem eksportu drvne
grade. Ti prije i poslijeratni podaci su od godine do godine dobro poznati
gosp. Waszneru, jer je on velik dio svoga službovanja proveo u tim
područjima. Predmnijevam, da mu je i poznato, da su ti omjeri i procenti
oc! predratnog na poslijeratno vrijeme i od godine 1919. do danas stalno
u opadanju, a kvalitetni zahtjevi tržišta za pojedine klase da su porasli.
Sigurno su mu poznati i razlozi toga opadanja.


Gosp. Waszner osnovao je svoj članak na suštoj teoretskoj pretpostavci,
da će se iz 22.4021 kbm oblovine izraditi 15.224 kbm piljene
robe od 18 mm. U zbilji izraditi će se iz toga kvantuma trupaca 50, a
moguće i 100 raznih sortimenata u svim mogućim kvalitativnim razredima.
Da je gosp. Waszner pokušao svoj metod razraditi na sve te Sortimente,
ne bi mu dostojalo mjesta u mnogim! Šumarskim listovima, te
bi se sam osvjedočio o nemogućnosti praktične primjene njegovog upotrebljivog
načina ustanovljivanja sopstvenih troškova za okruglo drvo
i rezanu robu. A da je tekar dublje zalazio u preradbe bukovine i hrastovine,
ne bi taj zadatak u dogledno vrijeme dovršio, a rezultat dugoga i
mukotrpnoga rada bio bi nepregledan haos.


Sam izraz »Sopstveni troškovi« znači skup svih troškova, koji su
bili potrebni, da se dobije za tržište sposobna roba. Pojedine vrsti industrija
imaju svoju karakterističnu trgovačku jedinicu, koja može biti komad,
kilogram, tona, tek. metar, kvadratni metar, kubni metar, kubna
stopa, standard i t. d. prema naravi dotične proizvodnje. Za našu drvnu
industriju ta je trgovačka jedinica 1 kbm, bilo u oblom za troškove balvana
f-ko tržište ili pilana, bilo u prerađenom stanju za troškove rezanog
materijala f-ko pilana, fob ili cif. Ti su troškovi u pojedinačnim konkretnim
kalkulacijama stalni, oni su izdati, utrošeni i moraju se preračunati na
trgovačku jedinicu t. j . na 1 kbm. Ti su troškovi za svaki kubik balvana
i rezane građe jednaki, jer kvalitativne osebine pojedinih sortimenata ne
iziskuju razne troškove, već su izrađene sa skroz istim troškovima. Dalnje
prerađevine kao blanjane daske, daske sa utorom i perom, okrugli
štapovi, sanduci, korpe i slično iziskuju za svoju specijalnu daljnju preradbu
povećane troškove i ponovni račun iskorišćenja, te se s toga i
zasebno kalkuliraju.


Razmjerni brojevi gosp. Wasznera za pojedine vrste i kvalitete ne
pretstavljaju dakle sopstvene troškove dotičnog sortimenta, već njegovu
teoretsku tržnu vrijednost bez poduzetničke dobiti i generalnih troškova,
koja se ali nikako ne podudara sa zbiljnom tržnom cijenom dotičnog proizvoda.
Cijene svjetskih tržišta stvaraju se prema svim pravilima komercijalne
nauke i nacijonalne ekonomije, te su samo one zbiljne i nikada ne
pitaju za sopstvene troškove. Za račune uspjeha računa se srednja po


430