DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1934 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ing. LUJO MUNDORFER (DRVAR):


TRGOVAČKO USTANOVLJIVANJE SOPSTVENIH
TROŠKOVA ZA OKRUGLO DRVO
I REZANU ROBU


(DÉTERMINATION COMMERCIALE DU PRIX DE REVIENT POUR
LE BOIS ROND ET LE BOIS SCIÉ)


Povodom članka »Ustanovljivanje sopstvenih troškova za okruglo
drvo i rezanu robu« od gosp. ing. Josipa Wasznera, izašlog ü februarskom
broju ovoga godišta nalazim za potrebno, da u interesu rasvjetljivanja
pitanja produkcijonih troškova u drvnoj industriji kao i prodajnih
cijena drvnih polufabrikata na svjetskim tržištima dadem i moje
čedno mnijenje. Napominjem, da sam preko 11 goddina direktno radio
na svim poljima te industrije kod nekoliko velikih firma. Držim, da je
pitanje trgovačkih kalkulacija u pogledu drvnih proizvoda po mnogim
šumarskim stručnjacima nepotrebno komplikovao i sapeto u okvir nefclastičnih
matematskih formula. To je i slučaj kod gosp. Wasznera.
Mislim, da će ovaj moj članak dobro doći,mnogim kolegama šumarima,
kojih većina mora — svoje službe radi — u ta pitanja zalaz´ti.


Tvrdnje gosp. Wasznera, da drvna industrija i njezino vodstvo ne
poznaju upotrebljivih metoda za opredjeljivanje sopstvenih troškova, ne
odgovaraju stvarnosti. One su čak tendencijozne, jer danas svaki seoski
sitničar, svaki trgovac i industrijalac bazira svoj rad na kalkulacijama.


Još gore djeluje izjava, da komercijalna nauka ne poznaje/ metoda za
određivanje sopstvenih troškova, gdje imaju čitava brda literature u
raznim jezicima, koja se bave samo tim pitanjem. Navodim sub linea
samo maleni dio odnosne njemačke literature, koju sam imao prilike da
proučim.1
Kalkulacije sopstvenih troškova, prodajnih cijena, rentabiliteta
novih uređaja i strojeva, predkalkulacije i računi uspjeha životna su
pitanja svakog trgovca i industrijalca, te je suviše naivno misliti, da se
oni tim pitanjima ne bave. Sve gore navedene vrsti kalkulacija, a među
njima i ustanovljivanje sopstvenih troškova jesu trgovački ABC, te se u
obrazovanim trgovačkim krugovima smatraju kao temelj svakome radu,
a neškolovanog trgovca dovodi nužda do potrebe tačnih kalkulacija.


Upada u oči interesantna činjenica, da je gosp. Waszner uzeo u
članku iz februara 1934. cijene fob pristanište Jadran iz godine 1928/29.,
dakle iz vremena visoke konjunkture, kada mu stoje na raspolaganju i
cijene iz godine 1932/3. Držim, da je tu po sredi tendencija, da se da


1 Leitner : Die Selbstkostenberechnung industrieller Betriebe; L´a si n ski :
Die Selbstkostenberechnung im Fabrikbetrieb; Rahm : Die Unkosten im Fabrikbetrieb;
Schulze : Die Unkostenverarbeitung industrieller Unternehmungen; Lehmann :
Industrielle Kalkulation; Dribbusch : Kalkulation und Generalienberechnung der
Sägewerke und Holzbearbeitungsbetriebe.


429