DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Ta V ča r inž. Karlo , viši šum. savetnik 4 grupe I stepena kod šum, otseka
kl. banske uprave u Ljubljani;
\ . Šube rt Nikola, viši šum. savetnik 4 grupe II stepena kod šum. otseka Kr.
´.. banske uprave u Zagrebu;


Bojanić J a n k 0, potšumar I kl. 7 grupe kod šum. uprave u Užici;
Popović Pavle, potšumar 1 kl. 7 grupe kod šum. uprave u Gornjem


Milanovcu;
Jovanovi ć Mati ja, potšumar 1 kl. 7 grupe kod šum. uprave u Kruševcu.
Zaloka r Srećko , viši tehnič. manipulant 7 grupe kod Direkcije šuma u


Ljubljani.
Rad ovan ovi č DragSć, potšumar 1 kl. 7 grupe kod šum. uprave u
Kraljevu;
Nedimovi ć Dušan , viši šum. poverenik 6 grupe kod sreskog načelstva u
Cajniču;
Hofma n Josip , viši šumarski poverenik . grupe šef šum. uprave u
Podgorici;
Ljubisavljević Simo, potšumar 1 kl. 7 grupe kod šumske uprave u


Jagodini; ´
Primoži ć Franc , potšumar 1 kl. 7 grupe kod sreskog načelstva u Kranju;
Jerbi ć Ivan , viši savjetnik Direkcije šuma 4 grupe 2 stepena u Zagrebu;
Jovanovi ć iVlilorad, načelnik Ministarstva šuma odelenja za šumarstvo


Beograd.


418