DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 48     <-- 48 -->        PDF

nagiba, na kojima ide kao visoko drvo do gornje granice šume. Na Nidži i Zijebu
dosiže do 1800 m Na relativno \ lažnom zemljištu i na većoj visini raste i na ....njćikb
U pogledu održanja molike značajna je jedna njena osebina, koju nemaju
drugi naši borovi. Vrhove prevršenih stabala nadoknađuju preostale grane, koje se
usprave kao samostalna stabla i okite češerima.


Po svojoj važnosti zaslužuje ova knjižica da se nalazi u knjižici svakog našeg
šumara. Cijena joj je 10 Din., a može se nabaviti kod prevodioca g. ing. 0. Krstića ,
šumarskog savjetnika, Skoplje, Venac Cara Dušana broj 22.


Ing. Milan Anić.


PROMJENE U SLUŽBI


Postavljeni su:


Perovi ć Vukašin , za geometra 9 grupe kod Direkcije šuma u Banjaluci.
Mileti ć D r. Žarko , za načelnika Odelenja za Šumarstvo Ministarstva
šuma i rudnika 3 grupe II stepena u Beogradu.
D ž e b i ć D r a g u t i ,11, za činovničkog pripravnika X grupe kod t>umske
uprave u Bosanskoj Gradiški.


Premješteni su:


. e r z i ć inž. Salih , šum pristav 8 grupe čin. odelj. za šumarstvo Min. šuma
Beograd, za šefa šum. uprave i sres. šum. ref. u Kladanj;
Netkovićinž. Nikola, šum. pristav, 8 grupe iz šum. uprave Paraćin za šefa
šum. uprave u Boljevac;
V u č k o V i inž. . 1 a ž i m i r, šum. pristav 8 grupe iz šum. uprave Boljevac
za šefa šum. uprave Banjina Bašta;
Knežević inž. Milutin, šum. pristav 8 grupe iz šum. upr. Glina za šefa
šum. uprave u Vrbanju.
Joksimović Branko, šum. poverenik 7 grupe iz šum. uprave Štip za
sres. šum. referenta kod sres. načelstva u Bitolj;
Krajišnik inž. Mustafa, šum. pristav 8 grupe od sres. načelstva Ključ,
za sres. šum. referenta kod sres. načelstva u Glamoč;
Osmanagić Halil, podšumar 8 grupe iz šum. uprave Konjic, kod šum
uprave u Travnik;
Erce g Lazar , podšumar 8 grupe od Dir. šuma Banjaluka k šum. upravi u
Ključ.
Maki ć Trifun , tehnič. insp. 5 grupe iz šum. uprave Tuzla k šum. odseku
Kr. banske uprave u Sarajevo.
Čekrlij a Risto , tehnič. inspektor 5 grupe od sres. načelstva Bihać k šum.
otseku Kr. banske upr. u Banjaluku.
Zečević inž. Vladimir, šum. savjetnik . grupe iz Dir. šuma Sarajevo za
šefa šum. uprave Prača — Sjetlino.
D o b r i ć inž. Ante , šum. savjetnik . grupe od šum. uprave iz Rogatice za
sres. šum. referenta kod sres. načelstva u Bihaću.


. u d 0 V i ć inž. S u 1 e j m a n, viši. šum. pristav 7 grupe od šum. uprave Prača-
Sjetlina za šefa šum. upr. u Tuzli, s time da vrši dužnost šum. referenta kod sres.
načelstva u Tuzli.


414