DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 43     <-- 43 -->        PDF

REZOLUCIJA
Da se zamoli Gospodin Ministar Šuma i Rudnilta:


1. Da poradi da se najliitnije donese Zakon o izdvajanju opštinskih šuma i
ispaša, u kojem će biti također regulisano i pitanje izdvajanja državnog zemljišta za
snabdevanje okolnih zemljom oskudnih zemljoradnika.
2. Da se istovremeno izradi Pravilnik o snabdevanju oskudnih zemljoradnika
državnom zemljom, u kojem će biti regulisano pitanje kako objekata izdvajanja tako
i subjekata, kojima će se zemljišta individualno dijeliti i pod kojim uslovima, da bi
se po tom Pravilniku moglo raditi čim stupi Zakon pod 1. na snagu.
3. Da naredi, da se do donošenja Zakona i Pravilnika pod 1. i 2. podijeljuje i
daje u zakup državno šumsko zemljište po odredbama § 55/7 Finansijskog zakona za
1934/35, god. 0 državnom trošku, i da u tu svrhu izdejstvuje u sporazumu sa Ministrom
Finansija potreban kredit za postavljenje šumarskog osoblja u svrhu izvođenja
ovih radova i u svrhu podmirenja potrebnih materijalnih troškova kao: za putne
troškove šumarskog osoblja i dodeljenih mu pomoćnih sila (geometara, crtača i t. d.)
za reviziju šumskih karata, nabavku instrumenata i kancelarijskog materijala, za
uspostavu evidencije do sada podijeljenoga zemljišta (zakupa), te za iznalaženje i
uspostavu evidencije uzurpacija, itd. itd.
4. Da izradi i Ministarskom Savetu na temelju § 63 Finansijskog Zakona za
1934/35. predloži na odobrenje Uredbu, po kojoj će se u svako doba moći u administrativnom
postupku amovirati oni uzurpanti koji su zaposjeli državno zemljište, koje
se iz šumsko gospodarstvenih razloga kao i iz opštih interesa nemože da podijeljuje
bez obzira kako se dugo nalaze u posjedu tih uzurpacija, kao i oni uzurpanti, koji
nijesu uopće agrarni interesenti.«
Kolege iz susjednih srezova Zetske i Primorske banovine ponovno su pokrenuli
pitanje, da i oni mogu biti članovi Sarajevske podružnice. Skupština je usvojila njihov
predlog i zaključna ponovo ga iznijeti na ovogodišnju Glavnu skupštinu Udruženja.


Za sarajevsku podružnicu Jugoslavenskog šumarskog udruženja.
Tajnik: Pretsjednik:
Ing. N. Mihaliček v. r. Ing. .. Babić v. r.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU JUNU GODINE 1934.


Redovitih članova: Agić Oskar Vinkovce, Din lOO:— za god. 1934; Berleković
Stjepan, Pleternica Din lOO.— za god. 1934; Bergan Rudolf, Delnice Din 100.— za god.
1934; Becker Martin, Apatin Din 300.— za god. 1932, 1933 i 1934; Dožudić Konstantin,
Bclišće Din ....— za god. 1932, 1933 i 1934; Herman Josip Virovitica Din 200.— za
god. 1932 i 1933; Jozić Josip, Nova Gradiška Din 100.— za god. 1934; Milić Gajo,
Krapina Din 200.— za god. 1932 i 1933; Rukavina Branko, Pakrac Din 300.— za god.
1932, 1933 i 1934; Slović Zvonimir, Nova-Gradiška Din 100.— za god. 1934; Šverko
Ivan, Sušak Din 200.— za god. 1933 i 1934; Tocauer Adolf, Lekenik Din 100.— za
god. 1934; Trotzer Dragutin, Zagreb Din 20O.— za god. 1932 i 1933; Ulehla Ernošt,
Lekenik Din lOO.— za god. 1934; Uroić Josip, Ivanjska Din 100.— za god. 1933;


Redovitili članova sa područia podružnice Ljubliana: Balanajev Leonid, Kranjska-
Gora Din SOL- za I. polg. 1934; Cater Ivo, Celje Din ....— za god. 1932, ;1933 i 1934;
Drasal Viljem, Rogatec Din 300.— za god. 1932, 1933 i 1934; Glaser Viktor, Ruše
Din 300.- za god. 1932, 1933 i 1934; Hollman Josip Rogatec, Din ....- za god. 1932,
1933 i 1934; Lederer Maks, Ravne Din 100.— za god. 1933; Minoritski Konvent Ptuj
Din 100.— za god. 1933; Rus Ivan, Loški Potok Din >2m.— za god. 1932 i 1933.


Redovitih članova sa područja beogradske podružnice: Simonović Zivan, Beograd
Din 100.— za god. 1934.


409