DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Upravnog odbora Podružnice. Isto tako skupština je odobravanjem pozdravila i izvještaj
Ing. g. Borošić a Josip a šefa Kabineta g. Ministra, koji je ukratko izvestio,
šta je sve pozitivno g. Ministar po tom pitanju poduzeo.


Da bi se naredni cijeli dan mogao upotrebiti na raspravljanje pitanja kolonizacije,
pristupilo se je i izboru Upravnog i Nadzornog odbora podružnice. Na predlog
kandidacionog odbora izabran je aklamacijom slijedeći Upravni i Nadzorni odbor
podružnice: predsjednik Ing. Babi č Bogda n v. d. direktora; potpredsjednik Ing.
Radimir Dragutin, viši šum. savjetnik; tajnik Ing. Mihaliček Nikola,
viši šumar, pristav; blagajnik Balvanovi ć Ivan , rač. inspektor. Odbornici: prof.
Veseli Dragutin, viši šum. savjetnik; Ing. Levi Mark, savjetnik Direkcije
šuma; Knežević Mila n, tehn. inspektor; Ing. Šerbetič Adolf, šutn. savjetnik
Busovača; Ing. Ing. Mikša Stjepan, šum. savjetnik Ilidža; Ing. Ivić Martin,
šum. pristav Srebrenica; Osmanagić Halil, podšumar Travnik; Šupić Jovan,
podšumar. Visoko. Zamjenici odbora: Ing. Bulu t Dane , šum. savjetnik Zavidovići;
Ing. Miljević . u z m a n, šum. savjetnik, Olovo; Ing. Civša Dušan, viši šum.
pristav, Srednje. Nadzorni odbor: Ing. Pr e muži ć Andrija , šef. Šumar, odsjeka
Sarajevo; Ing. Prpić Petar, direktor Cačak; Dragaš St evo, šef računovod,
stva; zamjenik Ing. Zečevi ć Vladimir , šum. savjetnik Sjetlina.


S tim je završen rad prvoga dana, U večer su se sastali svi učesnici skupštine
na zajedničkoj drugarskoj večeri, gdje su se uz više lijepih zdravica i u drugar.skoni
raspoloženju kolege i drugovi bliže upoznali i sprijateljili.


Sutradan posle iscrpnog i dokumentovanog predavanja g. Ing. Babi č
Bogdana — »Šume i poljoprivreda«, — razvila se je živa diskusija po
važnom i aktuelnom pitanju kolonizacije.


Nažalost, g. Ministar Dr. Mila n Ulmanski i ako je naročito došao na našu
skupštinu, i ako je i sam pokrenuo i istakao ovo pitanje i za isto se mnogo interesovao,
nije mogao prisustvovati radu skupštine, jer je nenadano obolio. Izjavio
je svoje žaljenje što ne može prisustvovati skupštini i želju, da ga o svemu detaljno
izvijestimo. Radu skupštine u ime g. Ministra stalno su prisustvovali šef eksploatacionog
odsjeka u Ministarstvu Ing. g. Roma n Sarnavk a i šef Kabineta Ing.


g.
. 0 r 0 š i ć Josip.
Iza predavanja je po pitanju kolonizacije prvi govorio Ing- g. Roma n
Sarnavk a i skrenuo pažnju na važnost i teškoću ovoga pitanja i zamolio je svu
gospodu, da iznesu svoja mišljenja, kako bi se na osnovu toga moglo donijeti najpravilnije
riješenje.
U debati su učestvovala slijedeća gospoda: Ing. Obradović Ljubomir,
Ing. Miljević Kuzman, Ing. Čiivša Dušan, Ing.´ Mikša Stjepan,
Milinkiović Drago, Ing. Šerbct;ič Adolf, ling. Radišević MM´ari,
Ing. Nedimović ´Dušan, Ing. Marković Radovan, Ing. . i h a (i č e k


.6


Nikola, Ing. Babić Bogdan, Ing. Levicki Leon´id/, Boj´ić Savo.
Nakon iscrpne debate skupština je ovlastila Upravni odbor proširen sa gg. Ing.
Premužić Andrijom i Dr. Cvoriščec Ivanom, da u smislu iznetih
mišljenja podnese predlog Q. Ministru Šuma i Rudnika za riješenje ovoga pitanja,
što je Upravni odbor i učinio, podnesavši slijedeću predstavku g. Ministru Šuma i
Rudnika i g. Banu Drinske Banovine:


Glavna skupština sarajevske podružnice Jugoslavenskog
Šumarskog Udruženja, koja je održana Idana 10. i 11.
juna ove godine u Sarajevu, saslušavši opširan referat o
unutarnjoj kolonizaciji, i nakon svestrane diskusije po tom
pitanju zaključila je, da se podnese gospodinu ministru šuma


rudnika slijedeća:


d08