DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Asimbeg Mutevelić i podnačelnik gospodin Dr. Jeftanović Dušan, zastupnik
načelnika odelenja za šumarstvo g. Jova n G a č i ć, šef kabineta gosp.
ministra Ing. Boroši č Josip , predstavnik beogradske podružnice JŠU. g. Ing.
Sarnavk a Roma n predsjednik iste, predstavnik banjalučke podružnice JŠU. g.
Ing. Nedimovi ć Svetoza r potpredsjednik iste, predstavnici »Šipada« gg. Ing.
Mar kič Mihovil i Ing. Kos V e 1 i m i r. predstavnik Udruženja Jug. rudarskih
i topioničkih namještenika g. Ing. Miloševi ć Sim o v. d. direktora, predstavnik
Trgovačke industrijske komore g. Dr. Despi ć A c o. predstavnik Udruženja industrijalaca
i trgovaca drvetom g. Todorovi ć Vaso , predstavnik Udruženja malopilanara
g. Corovi ć Danilo , predstavnik Saveznog lovačkog društva g. Ing.
Schiire r Ivan , predstavnik Jugoslavenskog športskog ribarskog kluba g. . o mč
i 1 0 V i ć i predstavnik Novinarskog Udruženja g. P e r o j e v i ć.


Predsjednik Ing. g. Babi ć Bogda n nakon pozdrava upućenog Nj. V. Kralju,
našem Visokom Pokrovitelju, pozdravlja sve prisutne. U prvom redu i sa naročitom
iskrenošću pozdravlja Gospodina Ministra šuma i Rudnika i naglašava, da će šumari
sa teritorija Drinske banovine i sarajevske Direkcije šuma učniti sve, da ga u
njegovom teškom radu oko unapređenja i podizanja šumarstva i šumske privrede
potpomognu. Sarajevska podružnica Jugoslavenskog šumarskog udruženja ´smatra
za osobitu čast, što je za Ministra Šuma i Rudnika došao naš redovan član.


U daljem govoru pozdravlja svakog napose od prisutnih predstavnika civilnih
i vojnih vlasti, kao i raznih društava i ustanova.


Pozdravlja sve kolege u ime svoje kao i u ime Glavne Uprave J. Š. U. i zahvaljuje
im, da su u tako velikom broju došli na skupštinu i želi, da naš rad da vidne
rezultate.


Pošto su za sekretare skupštine izabrani: Ing. g. Begov i ć Branislav i
Ing. g. Stanimirović Jovan, a za overovljače zapisnika: Ing. g. Babić
Mark o i g. Vasi č Vaso , obratio se je gospodin ministar šuma i rudnika skupštini
srdačnim i ubedljivim govorom u kome je naglasio, da je veseo što mu se pružila
prilika, da raspravi i pretrese teška i aktuelna pitanja šumarstva sa tako lijepim
brojem šumara. Želi, da sve ono što si je postavio za program privrede i u djelo.
Da to postigne potrebna mu je puna saradnja svih nas, počev od prvog njegovog
pomoćnika u Ministarstvu do posljednjeg lugara na terenu. Želi čuti iskrena i otvorena
mišljenja sviju pozvanih šumara da bi onda na osnovu tih mišljenja mogao
stvoriti odluku i donijeti konačna riješenja.


Naročito je gospodin ministar naglasio i podvukao, da je Jugoslavensko Šumarsko
Udruženje onaj forum, koji je prvi pozvan, da svojim incijativnim i planskim
organizatornim radom daje direktive procvatu i preporodu Jugoslavenskog šumarstva.
U svome konciznom govoru je nadalje naglasio, da njegove odluke neće biti
aritmetička sredina zbroja raznih stručnih mišljenja, već konačna rezultanta svih
inicijativnih komponenata.


Skupština je toplo i oduševljeno pozdravila g. ministra koji napušta skupštinu
sa ostalim gostima izjavivši, da će sutradan prisustvovati raspravljanju teškog i
aktuelnog problema kolonizacije.


Nastavljajući dalji rad, skupština je primila izvještaj Upravnog i Nadzornog
odbora i podijelila razrešnicu starom odboru. Isto je tako skupština primila predloge
budžeta za 1934. god. i 1936. god.


Zaključeno je na predlog Upravnog odbora, da se prigodom ovogodišnjeg kongresa
JŠU, koji će se održati u Sarajevu, izda jedan broj ili dvobroj Šumarskog lista
sa člancima, koji će obrađivati aktuelne teme i probleme šumarstva i šumske privrede
na teritoriji Drinske banovine i Sarajevske Direkcije šuma.


Po predstavci nezaposlenih kolega, koju je u ime drugova podnio Ing. gosp.
Milanovi ć Branko , skupština je primila na znanje poduzete korake od strane


40?