DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 40     <-- 40 -->        PDF

apsolventima kvalifikacije za činovnike sa spremom nepotpune srednje škole po
§ 45 tač. 1 zakona o činovnicima iz 1931 god.


Prema napred pomenutom mišljenju Glavnog prosvetnog saveta komisija predlaže,
da se bivša šumarska škola u Sarajevu na osnovu člana 7 uredbe o rangu
stručnih škola prema srednjoj školi i fakultetima br. 13767 od 1 maja 1933 uvrsti u
škole iz čl. 2 te uredbe«.


Prema svemu napred navedenom i prednjem mišljenju ,´stalne komisije pri
odelenju za šumarstvo, odelenje za šumarstvo nije moglo podneti nikakav obrazložen
predlog Gospodinu Ministru šuma i rudnika, da se obrati Ministarstvu prosvete sa
traženjem, da se predmet ponova iznese pred Glavni prosvetni savet, pošto je isti
več doneo po ovome pitanju svoje pravilno rešenje.


O čemu se Jugoslovensko šumarsko udruženje ovim izveštava radi znanja i
saoštenja apsolventima bivše šumarske škole u Sarajevu, koji su se svojim pretstavkama
i molbama obratili udruženju. Odelenje za šumarstvo, Načelnik: Milorad Jovanović
V. r.«


Odgovor se uzima na znanje.


XIII. Tajnik referiše o godišnjim izveštajima Sarajevske i Banjalučke podružnice.
Čita predloge budžeta tih podružnica, koji se uzimaju na znanje.
XIV. Tajnik referira o rezoluciji u predmetu unutrašnje kolonizacije, koju podnosi
Sarajevska
podružnica sa svog glavnog zbora 11 juna.
Uzima se na znanje.


XV. Primaju se novi članovi. Redoviti: ing. Karb a Mirko , šum. inžinjer
Maribor; ing. J a .. . vi ć . i r k o, v. d. šefa šumske uprave Nova Raca; ing. G orupić
Petar, čin. pripravnik Olovo; ing. V j a t k i n Igor, čin. pripravnik Zagreb.
Članovi pomagači primaju se: Dragora d Milić stud. šumarstva Zemun;
Volk Drago stud. šumarstva Maribor; Fabijan Ferdinand stud. šumarstva
Zagreb.


Istupili iz članstva: Ivo čater, Celje; Lederer Maks, gozdar Ravna
Gora; Mihajlo Marko vić šum. savjetnik Pančevo; Perovič Vukašin tehn.
pom. Banjaluka; Matonički Stjepan, kr. potšumar I klase Zagreb; Sokolić
Ante, šumar Zagreb; Glaser Viktor, Ruše.


Zaključuje se pozvati gg. Markovića i Čatera da povuku ostavku na članstvu.


XV. Tajnik čita molbu Ministarstva šuma za besplatan ustup nekih Šumarskih
Kstova, koji manjkaju biblioteci Ministarstva. Zaključuje se izaći toj molbi što je
više moguće ususret.
PRVA REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA SARAJEVSKE PODRUŽNICE JŠU.


Prva redovna glavna skupština Sarajevske podružnice JŠU. održana je u Sarajevu
dana 10. i 11. juna .9´34. godine.


Prisustvo tako rekuć cijelokupnog članstva podružnice — skupštini je prisustvovalo
oko 100 redovnih članova podružnice — dokazalo je jasno i bjelodano od
kolike je važnosti i potrebe bilo osnivanje Sarajevske podružnice JŠU.


Prisustvo Gospodina Ministra šuma i rudnika i ostalih prcstavnika ´civilnih i
vojnh vlasti, kao i prestavnika raznih društava i ustanova, kao i prisustvo redovnih´
članova u tolikom broju, jasan nam je dokaz, da je Sarajevska podružnica već u
prvoj godini svoga rada i djelovanja postigla zavidan uspjeh, da je svoj rad i svoje´
djelovanje postavila na zdrave i solidne temelje, da je stekla renome i glas, koji
joj po njenoj važnosti i po broju članova sa pravom pripada.


Skupštini su bilo lično bilo kao delegati prisustvovala slijedeća gospoda: Ministar
Šuma i Rudnika g. Dr. Milan Ulmanski, pomoćnik bana g. Dr. . a d ž i om
e r 0 V i ć Ibrahim, zastupnik Komandanta Armije g. general . o m i ć i g. general-
Stabni pukovnik Mark o vi ć sa pratnjom, ispred grada Sarajeva gradonačelnik g..


406