DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Kako je Jugoslovensko šumarsko udruženje u Zagrebu, zasebno uputilo u ovom
smislu svoju trestavku i Ministarstvu inostranih poslova, to mi je obzirom ´na
izloženo čast zamoliti Vas gospodine Ministre i s moje strane, da izvolite uzeti
u obzr ovu prestavku i omogućiti sudelovanje u privrednom savetu Male Antante
i jugoslovenskim šumarskim stručnjacima, koji će svojim stručnim razlaganjima znati
dostojno reprezentovati ovu, tako važnu granu u našoj privredi.


O čemu se udruženje izveštava.
Beograd 1. V. 1934 br. 3587, Odelenje za Šumarstvo. Načelnik: Milorad Jovanović
V. r.«
Odgovor se uzima na nzanje.


4) »Jugoslovenskom šumarskom udruženju, Zagreb. Na predstavke Udruženja
pod br. 528 od 36 juna 1933 g. i br. 778 od 6 novembra 1933 g. a po predmetu apsoliiata
bivše šumarske škole u Sarajevu, kojima je tražilo, da se Ministarstvo zauzme,
da se nepravda, koja je učinjena Uredbom Ministarstva prosvete o rangu stručnih
škola, apsolventima šumarske škole u Sarajevu, ponovo iznese pred Glavni prosvetni
savet i isti ispravi, odeljenje za šumarstvo izveštava Jugoslovensko šumarsko udru^
ženje 0 sledečem radu po ovome:


Po Uredbi 0 rangu stručnih škola prema srednjoj školi i fakultetima, koju je
propisao Ministar prosvete pod br. 13767 od 1 maja 1933 god. dvogodišnja šumarska
škola u Sarajevu uvrštena je bila u čl. 1 t. 21, prema kojoj ova odgovara spremi od
od dva razreda srednje škole.


Q. Ministar šuma i rudnika na osnovu predstavke Jugoslovenskog šumarskog
udruženja obratio se pismom pod br. 17298 od 7 IX 1933 g. gospodinu Ministru
prosvete s motivacijom, da dvogodišnja šumarska škola u Sarajevu, za čiju se
predspremu traži sprema od 4 razreda srednje škole nije po rangu pravilno raspoređena,
te je molio da ovu školu uvrsti u odgovarajući joj rang.
Na ovo pismo Ministarstvo prosvete pod P. br. 34079 od 23. septembra 1933
izvestilo je Ministarstvo šuma i rudnika, da je Glavni prosvetni savet na svom 1963
redovnom sastanku od 11 jula 1933 god. dao mišljenje da svršena dvogodišnja šumarska
škola u Sarajevu odgovara spremi svršene niže stručne škole i daje apsolventima
kvalifikacije za činovnike sa spremom nepotpune srednje škole po § 45
tač. 1 zakona o činovnicima iz 1931 g. te da se Uredba o rangu stručnih škola prema
srednjim školama i fakultetima može po ovom mišljenju Glavnog prosvetnog saveta
dopuniti samo novom Uredbom koja će se propisati.


Po traženju udruženja t. 3 u aktu br. 778/1933 g. da se u finansijskom zakonu
za 1934/35 g. predvidi, da apsolventi sarajevske škole mogu napredovati do VI grupe
zaključno, personalni otsek bio je spremio amandman u tome smislu za finansijski
zakon za 1934/35 god. ali isti na nadležnom mestu nije usvojen.


Da bi se ćelo ovo pitanje o rangu dvogodišnje šumarske škole u Sarajevu definitivno
raspravilo i da bi se mogla doneti što pravilnija odluka po molbi apsolvenata
šumarske škole u Sarajevu i podnetim predstavkama .lugoslovenskog šumarskog udruženja
odelenje za šumarstvo, predalo je ovo pitanje napokon i Stalnoj komisiji pri
odelenju za šumarstvo, 8 maja 1934 da na sednici isto svestrano prouči i proceni i
donese svoje mišljenje i predlog.


Stalna komisija po ovome dala je sleđeće mišljenje i predlog:


Gospodinu načelniku odeljenja za šumarstvo.


Na osnovu prednjeg naređenja na dan 18 maja 1934 g. stalna komisija pri
odelenju za šumarstvo svestrano je pretresla ovaj predmet pa je mišljenja: »da se
apsolventima bivše šumarske škole u Sarajevu ne može priznati rang, koji odgovara
spremi potpune srednje škole, kao što je Glavni prosvetni savet, na svome 1963
redovnom sastanku od 11 jula 1933 g. dao mišljenje koje glasi: da svršena dvogodišnja
-šumarska škola u Sarajevu odgovara spremi svršene niže stručne škole i daje


405