DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ZAPISNIK


IV.
redovne sjednice Upravnog odbora Jugoslavenskog šumarskog udruženja, koja je
održana 15. jula 1934. u Beogradu.
Prisutni: predsjednik ing. Mi lan Lenarčić; potpredsjednici: ing. Josip
(iriinwald i IVliloš Ćirković; tajnik: dr. Nikola Neidhardt; blagajnik:
Dragutin Hradil; odbornici: ing. JVliklau, ing. . o r o š i ć, ing. Babić, ing.
. a r a n a c, ing. S a v i ć i ing. . a n o j 1 o v i ć.


Ispričali su se: ing. Prpić, ing. J a s i ć, dr. Levakovič, dr. Balen i ing.
P a h e r n i k.


I. Tajnik čita zapisnik sjednice od 16. IV. 1934. Zapisnik ovjerovljuju: ´ing.
S a v i ć i ing. . a r a . a c.
II. Blagajnik čita blagajnički izvještaj, koji se uzima sa manjim izmjenama
na znanje.
III. Na predlog blagajnika zaključuje se sniziti honorare saradnicima Šumarskog
Usta za originalne članke od 40 na 36 dinara po stranici, dok za ostale članke ostaju
honorari kao dosada.
IV. Blagajnik čita predlog budžeta prihoda i rashoda za narednu godinu.
Nakon duže debate, u kojoj su razmotrene pojedine stavke budžeta, te nakon
manjih izmjena, zaključuje se predlog budžeta štampati i predložiti skupštini u Sarajevu.
U predlogu predviđeni prinosi Kereškenijevoi i Borošićevoj zakladi izvršili bi
se u uložnicama Praštedione.´


V. Zaključuje se ovogodišnju glavnu skupštinu Udruženja održati na dne 8. IX.
i narednih dana u Sarajevu. Prepušta se Podružnici u Sarajevu i Pretsjedništvu Jugoslavenskog
šumarskog udruženja da izvrše sve što je potrebno za održanje tog
kongresa.
Prihvaća se predlog g. ing. Babica, da se kod svečanog otvorenja skupštine
održi predavanje o šumama i šumarstvu u Bosni i Hercegovini uz projekcije.
VI Tajnik iznosi predlog »Izvještaja o radu« za skupštinu u Sarajevu. Nakon
izvjesnih izmjena prima se predlog.


VII. Odbornik ing. Borošić informira prisutne o projektu Uredbe o reorganizaciji
struke.
Informacije su primljene sa odobravanjem do znanja.
VKI. Zaključuje se, da se predmet promjene Pravila ne stavi kao zasebna točka


na dnevni red naredne skupštine. Jer dosada već tri skupštine nisu za to pitanje
imale kvoruma.


IX. Zaključuje se isplatiti 90 dinara za troškove oko prepisivanja projekta
uredbe o reorganizaciji Ministarstva šuma, koji projekat je prema izmjenama dao
razmnožiti g. Baranac.
X. Ing. Baranac predlaže, da se u predmetu sistematizacije mjesta u držav.
šumarstvu uputi pretstavka Ministru pretsjedniku i Ministru šuma sa traženjem, da
se broj mjesta poveća. Prima se.
XI. Odobrava se 500 dinara za uređenje knjižnice Jugoslavenskog šumarskog
iidruženja.
XII. Čitaju se slijedeći odgovori Ministarstva šuma:
1) Jugoslavenskom šumarskom udruženju, Zagreb. Na molbu toga udruženja


br. 186 od 24 aprila 1934 god. da se priznate ratne godine iizmu u obzir kod odme


ravanja godišnjeg odmora, izveštava se sledeće:


U odlukama Državnog saveta od 1929—1932 god. stoji na str. 188 pod br. 151


§ 86 st. 1. Vreme provedeno u ratu ne računa se u rokove za godišnji odmor.


Po tužbi N. N. protivu rešenja Ministra pravde, zbog toga što je istim odbijen
od traženja da mu se godišnji odmor prizna u trajanju od 40 dana. Državni savet
je našao, da je tužba neumesna sa ovih razloga.


403