DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 36     <-- 36 -->        PDF

delatnost na Britanskim pijacama, a i radi želje da usredi, u koliko je ito moguće,
groš svojih poslova na prekomorskim pijacama u jednoj centralnoj agenciji. S obzirom
na snažne mašine, veli se dalje u članku, koje je ova agencija izradila i s obzirom
na njezin uticaj, koji daleko doseže, mudrost Šipadovog izbora je očevidna.


Zatim se u članku ukratko govori o postanku i istoriji Šipada i o prelazu njegovu
u ruke Jugoslavenske vlade. Ukratko se spominje i prelaz strugare u Ustiprači u
ruke Sipada. Zaključuje, da oelokupan proizvod Šipadovih strugara sada iznosi približno
između 50-60000 standarda mekog drveta, čemu treba dodati izvesnu, ali
neodređenu količinu tvrdog drveta, poglavito bukve.


Dalje se u članku navodi: »Kako saznajemo, namera je Jugoslav. nadležnih
vlasti da uzmu u svoje ruke još neka strugarska postrojenja; pregovori u toku,
čiji je kraj bližu, u izgledu su da se svrše u tome pravcu povoljno.«


Govori ukratko o veličini Šipadovog eksploatacionog područja lu iPosni,,, o
dužini vlastite pruge, o stovarištima i skladištima produkata, zatim se spominju kejovi
za utovar šipadove robe na morskim obalama u Šibeniku i na Sušaku.


članak se završava sledećim refleksijama: »S obzirom na prirodu građe kao i
na blizinu i domašaj severno-evropskih šuma bosansko je drvo od male važnosti za
naše građevine i nameštaj, ali s druge strane njegova dobra veza sa sredozemnim
bazenom i tržištima Južne Afrike itd. daje tamo znatno zadovoljenje tamošnjih
potreba« Navodi se, da je glavni plasman bosanskog drveta u Engleskoj u vezi sa
prodajom i izradom sanduka I sandučnih delova i da je to polje, na kome se Pharao,
Gane & Comp. Ltd nada da će popularizovati Šipadove proizvode.


Ing. Vukašin Delić, Dobrljjn.


IZ UDRUŽENJA


58. (XIII) Glavna godišnja skupština
Jugoslovenskog šumarskog udruženja


održaće se


na 8. septembra i narednih dana


U Sarajevu.


Pozivaju se članovi i ovime, da izvole skupštini u što većem


broju prisustvovati.


Uprava.


40;^