DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Izvestan broj studenata odlučuje se na šumarske studije iz čiste naklonosti
piema ovoj zbilja lepoj i interesantnoj struci. Drugi studiraju šumarstvo, jer osećaju
izvesnu simpatiju za život i rad u prirodi, daleko od današnjeg meteža i tempa modernog
života i borbe za opstanak. Neki odlaze na šumarstvo i iz porodičnih tradicija,
iz nasledjene simpatije prema ovoj struci...


Ima s druge strane studenata, koji se na šumarstvo odlučuju iz razloga sasvim
druge prirode. Mislim, da nije malen broj onih, koji na šumarstvo dolaze sa drugih
fakulteta (obično sa tehničkog). Takvi studenti, bar oni koji prelaze na šumarstvo kao
na neku lakšu nauku, izgleda da svojim kvalitetnim sposobnostima ne mogu ulivati
mnogo poverenja. Neki studiraju šumarstvo samo zato, jer su ljubitelji planinarskog
sporta, lova i si., a za temeljno i ozbiljno studiranje šumarskih disciplina ne osećaju
nikakvu volju ni razlog. Neki se odlučuju na šumarstvo iz čiste radoznalosti, jer,
kao što je poznato, šumarski fakultet u Beogradu osnovan je tek posle rata, pa je
profesija jednog šumarskog inženjera imala u sebi mnogo draži nečega novoga,
retkoga, a i mogućnost brze karijere pružala je lepe perspektive. Ima lep broj i
takvih, koji dolaze na šumarske studije iz čisto zdravstvenih razloga. To su mladi
ljudi fizički zaostali, često sa nasledjenim narušenim plućima, koji, često misle, da
je šumarski poziv kao stvoren za njih. Zamišljaju, da će rad u šumi blagotvorno
uticati na njihovo zdravstveno stanje. Ali kada u praksi osete sav napor i nevolje
šumarske službe, ubrzo se zadovoljavaju s toplom kancelarijom, a šumu posmatraju
kroz lugarske oči. U ovom pogledu bila bi interesantna statistika, koja bi nam ne


sumnjivo pokazala, koliko je mladih šumarskih inženjera sposobno za vojničku
službu. Poznato je međutim, koliko su šumarski inženjeri izloženi terenskim naporima.


Najzad, svi ovi momenti ne moraju biti neki presudan kriterij, jer najzad u
praksi dolazi sve to do manjeg ili većeg izravnanja i modifikacije, ali u slučaju
ograničenja produkcije šumarskih inženjera morala bi se obratiti izvesna pažnja i na
ovakve momente.


Ing. Jov. Stanimirović


LONDONSKA FIRMA PHARAO, GANE & COMPANY LTD DOBILA JE SAMOPRODAJU
ŠIPADOVE ROBE U INOSTRANSTVU.


Londonski časopis »Timber and Plywood« u svome izdanju od 14 aprila 1934


god. No. 1708 str. 881 donosi sledeći oglas:


»Pharao, Gane & ....... Ltd. časte se navestiti, da su postali solo-agenti za


sledeće teritorije: Ujedinjenu Kranjevinu Veliku Britaniju i Severnu Irsku, Irsku Slo


bodnu državu, Britske Kolonije i Dominijone, kanalska ostrva, Belgiju, Holandiju


Maroko i Perzijski zaliv, za sve drvne proizvode Šumsko-industriskog preduzeća


Dobrljin-Drvar A. D. iz Sarajeva Jugoslavija«.


Na sledečoj strani časopis donosi članak ilustrovan fotografijama strugara i


stovarišta u Dobrljinu i Drvaru i stovarišta u Šibeniku pod naslovom: »Važan razvitak


u jugoslavenskom mekanom drvetu«. Članak nije potpisan, ali je svakako inspirisan iz


sredine bliske spomenutoj firmi.


Na početku članka opetuje se u glavnom isto, što je navedeno u gore spo


menutom oglasu. Zatim sledi objašnjenje:


»Kako smo obavešteni, nove teritorije su u sadašnjem momentu predmet daljnjih


pregovora i očekuje se proširenje gornje liste zemalja.«


Navodi, da Šipad nije nepoznat faktor na britanskoj pijaci mekanog drveta, jer


da je i u prošlosti najveći deo Šipadovih proizvoda prodavan ina pijacama Sredo


zemnog Bazena, a izvestan deo njegove robe da je kroz najrazličitije kanale naSao


put i u Veliku Britaniju.


Dalje se u članku zaključuje, da je Šipad odlučio da poveri taj posao u ruke


Pharao, Gane & Comp. Ltd. radi toga, jer se nada da će na taj način proširiti svoju


401