DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 34     <-- 34 -->        PDF

i na sjeveru. Koti se 3<—4 puta godišnje, pa je i od njega prirast vrlo
velik, što cifru prihoda od lovišta može znatno podići.


Danas je kamenjarka kao specijalitet naših krajeva poznata daleko
u svijetu, njen lov nosi državi, osim lovne takse i ostalih nameta, velike
indirektne prihode. Skopčan je sa velikim sporednim izdacima, koji ostaju
u okolici, kao što su podvoz, prenoćišta, opskrba, posluga i ostalo sporedno
što k ovome lovu spada, a to sve dobro dolazi ovim siromašnim
krajevima. Osobito je velik potrošak obuće, oružja i municije, ove naročito,
jer se mnogo puca, a malo pogađa.


Iz svega se jasno vidi, da svi opći ekonomski kao i socijalni momenti
govore za to, da se ova divljač gaji i lov unapređuje. Siromašnom
Hercegovcu na golu kršu vrlo je teška svaka para, koja mu kane bilo
s koje strane. Naš narod, bistar i oštrouman, ubrzo će uvidjeti koristi
od ovoga lova, te će i sam svoju jarebicu čuvati, samo ga treba u tome
pravim smjerom uputiti.


Resume. Un apergu ayant pour but ramelioration đes conditicns d´ćlevage des
perdrix montagneuses sur les vastes districts carstiqiies de . Hertzegovine.


SAOPĆENJA


OGRANIČENJE PRODUKCIJE ŠUMARSKIH INŽENJERA.


U Šumarskom listu za mart izneo je g. dr. N. Neidhardt u vrlo dokumentovanora
članku sav onaj problem, koji se danas u šumarstvu počinje tretirati kao hiperprodukcija
šumarskih inženjera.


Pojava ovoga problema došla je iz mnogo raznih uzroka, koji imaju i opšti
i posebni karakter, ali je ipak na svaki način potrebno preduzeti izvesne korake, sa
kojima bi se pokušalo da se ovo pitanje na neki najpovoljniji način dovede u sklad
sa današnjim prilikama i stanjem, kakvo imamo i kakvo možemo u budućnosti
očekivati.


Ograničenje godišnje produkcije šumarskih inženjera, kakvo predlaže g. dr.
Neidhardt, izgleda da će biti primljeno i od strane nadležnih faktora, možda u vrlo
bliskoj budućnosti. Pod takvom pretpostavkom, mislim da će biti umesn« istaći
neke činjenice, koje u ovom pitanju imaju izvestan značaj.


Neosporno je poznat fakat, da svaki svršeni srednjoškolac pre početka svojih
universitetskih studija ima izvesne svoje razloge, koji ga upućuju da se posveti
studiranju izvesnih nauka. Ti su razlozi kod današnje slobodne universitetsKe nastave
obično individualne prirode, a u svojoj suštini vrlo su raznovrsni. Međutim tu ne
dolazi uvek u pitanje samo lična veća ili manja naklonost prema struci izabranoj za
studiranje. Ima mnogo slučajeva, da se studenti odlučuju na pojedine studije iz
n:nogih drugih razloga, kao što je na pr. lakoća studiranja, materijalni razlozi,
mogućnost uposlenja, lična sujeta na akademske nazive i dr. Premda bi jedna ovakva
anketa zbog svoje delikatnosti bila gotovo neizvediva, moje je lično mišljenje, osnovano
na opažanjima, da jedva možda samo 50% od svih studenata studira one nauke,
za koje oseća naročitu volju, naklonost i sposobnost.


Ako sa toga gledišta posmatramo naše studente šumarskih fakulteta, moraćemo
doći do zanimvih konstatacija.


400
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Izvestan broj studenata odlučuje se na šumarske studije iz čiste naklonosti
piema ovoj zbilja lepoj i interesantnoj struci. Drugi studiraju šumarstvo, jer osećaju
izvesnu simpatiju za život i rad u prirodi, daleko od današnjeg meteža i tempa modernog
života i borbe za opstanak. Neki odlaze na šumarstvo i iz porodičnih tradicija,
iz nasledjene simpatije prema ovoj struci...


Ima s druge strane studenata, koji se na šumarstvo odlučuju iz razloga sasvim
druge prirode. Mislim, da nije malen broj onih, koji na šumarstvo dolaze sa drugih
fakulteta (obično sa tehničkog). Takvi studenti, bar oni koji prelaze na šumarstvo kao
na neku lakšu nauku, izgleda da svojim kvalitetnim sposobnostima ne mogu ulivati
mnogo poverenja. Neki studiraju šumarstvo samo zato, jer su ljubitelji planinarskog
sporta, lova i si., a za temeljno i ozbiljno studiranje šumarskih disciplina ne osećaju
nikakvu volju ni razlog. Neki se odlučuju na šumarstvo iz čiste radoznalosti, jer,
kao što je poznato, šumarski fakultet u Beogradu osnovan je tek posle rata, pa je
profesija jednog šumarskog inženjera imala u sebi mnogo draži nečega novoga,
retkoga, a i mogućnost brze karijere pružala je lepe perspektive. Ima lep broj i
takvih, koji dolaze na šumarske studije iz čisto zdravstvenih razloga. To su mladi
ljudi fizički zaostali, često sa nasledjenim narušenim plućima, koji, često misle, da
je šumarski poziv kao stvoren za njih. Zamišljaju, da će rad u šumi blagotvorno
uticati na njihovo zdravstveno stanje. Ali kada u praksi osete sav napor i nevolje
šumarske službe, ubrzo se zadovoljavaju s toplom kancelarijom, a šumu posmatraju
kroz lugarske oči. U ovom pogledu bila bi interesantna statistika, koja bi nam ne


sumnjivo pokazala, koliko je mladih šumarskih inženjera sposobno za vojničku
službu. Poznato je međutim, koliko su šumarski inženjeri izloženi terenskim naporima.


Najzad, svi ovi momenti ne moraju biti neki presudan kriterij, jer najzad u
praksi dolazi sve to do manjeg ili većeg izravnanja i modifikacije, ali u slučaju
ograničenja produkcije šumarskih inženjera morala bi se obratiti izvesna pažnja i na
ovakve momente.


Ing. Jov. Stanimirović


LONDONSKA FIRMA PHARAO, GANE & COMPANY LTD DOBILA JE SAMOPRODAJU
ŠIPADOVE ROBE U INOSTRANSTVU.


Londonski časopis »Timber and Plywood« u svome izdanju od 14 aprila 1934


god. No. 1708 str. 881 donosi sledeći oglas:


»Pharao, Gane & ....... Ltd. časte se navestiti, da su postali solo-agenti za


sledeće teritorije: Ujedinjenu Kranjevinu Veliku Britaniju i Severnu Irsku, Irsku Slo


bodnu državu, Britske Kolonije i Dominijone, kanalska ostrva, Belgiju, Holandiju


Maroko i Perzijski zaliv, za sve drvne proizvode Šumsko-industriskog preduzeća


Dobrljin-Drvar A. D. iz Sarajeva Jugoslavija«.


Na sledečoj strani časopis donosi članak ilustrovan fotografijama strugara i


stovarišta u Dobrljinu i Drvaru i stovarišta u Šibeniku pod naslovom: »Važan razvitak


u jugoslavenskom mekanom drvetu«. Članak nije potpisan, ali je svakako inspirisan iz


sredine bliske spomenutoj firmi.


Na početku članka opetuje se u glavnom isto, što je navedeno u gore spo


menutom oglasu. Zatim sledi objašnjenje:


»Kako smo obavešteni, nove teritorije su u sadašnjem momentu predmet daljnjih


pregovora i očekuje se proširenje gornje liste zemalja.«


Navodi, da Šipad nije nepoznat faktor na britanskoj pijaci mekanog drveta, jer


da je i u prošlosti najveći deo Šipadovih proizvoda prodavan ina pijacama Sredo


zemnog Bazena, a izvestan deo njegove robe da je kroz najrazličitije kanale naSao


put i u Veliku Britaniju.


Dalje se u članku zaključuje, da je Šipad odlučio da poveri taj posao u ruke


Pharao, Gane & Comp. Ltd. radi toga, jer se nada da će na taj način proširiti svoju


401