DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 34     <-- 34 -->        PDF

i na sjeveru. Koti se 3<—4 puta godišnje, pa je i od njega prirast vrlo
velik, što cifru prihoda od lovišta može znatno podići.


Danas je kamenjarka kao specijalitet naših krajeva poznata daleko
u svijetu, njen lov nosi državi, osim lovne takse i ostalih nameta, velike
indirektne prihode. Skopčan je sa velikim sporednim izdacima, koji ostaju
u okolici, kao što su podvoz, prenoćišta, opskrba, posluga i ostalo sporedno
što k ovome lovu spada, a to sve dobro dolazi ovim siromašnim
krajevima. Osobito je velik potrošak obuće, oružja i municije, ove naročito,
jer se mnogo puca, a malo pogađa.


Iz svega se jasno vidi, da svi opći ekonomski kao i socijalni momenti
govore za to, da se ova divljač gaji i lov unapređuje. Siromašnom
Hercegovcu na golu kršu vrlo je teška svaka para, koja mu kane bilo
s koje strane. Naš narod, bistar i oštrouman, ubrzo će uvidjeti koristi
od ovoga lova, te će i sam svoju jarebicu čuvati, samo ga treba u tome
pravim smjerom uputiti.


Resume. Un apergu ayant pour but ramelioration đes conditicns d´ćlevage des
perdrix montagneuses sur les vastes districts carstiqiies de . Hertzegovine.


SAOPĆENJA


OGRANIČENJE PRODUKCIJE ŠUMARSKIH INŽENJERA.


U Šumarskom listu za mart izneo je g. dr. N. Neidhardt u vrlo dokumentovanora
članku sav onaj problem, koji se danas u šumarstvu počinje tretirati kao hiperprodukcija
šumarskih inženjera.


Pojava ovoga problema došla je iz mnogo raznih uzroka, koji imaju i opšti
i posebni karakter, ali je ipak na svaki način potrebno preduzeti izvesne korake, sa
kojima bi se pokušalo da se ovo pitanje na neki najpovoljniji način dovede u sklad
sa današnjim prilikama i stanjem, kakvo imamo i kakvo možemo u budućnosti
očekivati.


Ograničenje godišnje produkcije šumarskih inženjera, kakvo predlaže g. dr.
Neidhardt, izgleda da će biti primljeno i od strane nadležnih faktora, možda u vrlo
bliskoj budućnosti. Pod takvom pretpostavkom, mislim da će biti umesn« istaći
neke činjenice, koje u ovom pitanju imaju izvestan značaj.


Neosporno je poznat fakat, da svaki svršeni srednjoškolac pre početka svojih
universitetskih studija ima izvesne svoje razloge, koji ga upućuju da se posveti
studiranju izvesnih nauka. Ti su razlozi kod današnje slobodne universitetsKe nastave
obično individualne prirode, a u svojoj suštini vrlo su raznovrsni. Međutim tu ne
dolazi uvek u pitanje samo lična veća ili manja naklonost prema struci izabranoj za
studiranje. Ima mnogo slučajeva, da se studenti odlučuju na pojedine studije iz
n:nogih drugih razloga, kao što je na pr. lakoća studiranja, materijalni razlozi,
mogućnost uposlenja, lična sujeta na akademske nazive i dr. Premda bi jedna ovakva
anketa zbog svoje delikatnosti bila gotovo neizvediva, moje je lično mišljenje, osnovano
na opažanjima, da jedva možda samo 50% od svih studenata studira one nauke,
za koje oseća naročitu volju, naklonost i sposobnost.


Ako sa toga gledišta posmatramo naše studente šumarskih fakulteta, moraćemo
doći do zanimvih konstatacija.


400