DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 31     <-- 31 -->        PDF

njemu što lakše hodati. Lovište u ljutu kršu i u provalijama ne znači
ništa s obzirom na iskorišćavanje, jer se tu lov ne može uopće vršiti.
Lov u takovom terenu ne samo da je nemoguć, nego je i životu opasan.
Tu je najlakše pasti i polomiti kosti, a sa oružjem se može najprije nesreća
dogoditi, pošto lovac može svaki čas da za nešto zapne i oklizne, jer
nikad nema sigurna tla pod nogom. Ako se a takovom terenu slučajno
i ubije koja jarebica, obično se izgubi, jer je ni pas ne može naći, pa jerezultat
lova uvijek negativan.


Ako se prema izloženim okolnostima izaberu podesna lovišta, moguće
je polučiti uspjeha i iskoristiti inače sterilno tlo vrlo unosno. Kada
se uzme u obzir, da ova ptica nema uopće nikakovih zahtjeva za uzgoj,
to se njeno gajenje u ovim krajevima samo po sebi najtoplije preporučuje.
Njoj niti treba umjetnih naprava za rasplođivanje ni hrane iz ljudske


Lov na kamenjarke.


ruke, što bi bilo sa izdacima skopčano. Zimuje na jugu u kopnu, a
ljetuje na planini, a tu se je priroda pobrinula za sve, pa uzgoj ove divljači
ne treba da zadaje ni najmanje brige. Gajenjem brdske jarebice može
i sterilan krš da odbaci srazmjerno više koristi, nego skupo uređena
fazanerija u bogatoj ravnici. Sam lov, s obzirom na divlju prirodu i
sve zahtjeve, koje stavlja na lovca, pruža daleko više užitka nego običan
lov u poljima, a to se danas traži i bolje plaća. I kada bi se uveo način
lovljenja živih jarebica (što je vrlo jednostavno), pa se divljač izvozila
za rasplod, polučili bi se znatno veći prihodi od lovišta. Danas je kamenjarka
rijetka i mnogo tražena divljač i za nju se može naći u svako
doba dosta kupaca.


Kako naš hercegovački krš osim ono malo paše ne odbacuje nikakovog
drugog prihoda, to mogu ova lovišta u općoj ekonomiji da
zauzmu dolično mjesto. Pogrešno bi bilo smatrati, da je cio hercegovački


39?