DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 30     <-- 30 -->        PDF

opaža bujniji napredak vegetacije. Ono malo šil<;are i grmlja prolista,
nešto korova poraste i ptice tu nalaze mirna skloništa za leženje. Ove
jarebice na jugu mnogo se ranije legu nego one, koje sele na planine.
Pošto blago ostaje cijelo ljeto na planini, to je i krš sve do kasne jeseni
miran, a to pogoduje divljači. Iz ovoga bi se moralo zaključivati, da
jarebice rade ostaju ovdje, nego da sele na planine, što u stvari nije,
nego sasvim obratno. Velika većina jarebica seli u više krajeve na ljetovanje.
Od onih jarebica, koje ostaju u Humini, imao bi se očekivati daleko
bolji prirast nego od onih, koje se na planini legu, što također ne stoji.
U nižim i toplim položajima jarebice daleko više stradaju od mnogih
neprijatelja, nego one na planini. Ovdje se digne iz gnijezda velik broj
jaja i na taj način prirast uništuje. S druge strane u ovim toplim krajevima
ptice su više izložene raznim bolestima, trpe mnogo od parasita, a
osjetljivije su i prema vremenskim nepogodama, pa ih često izgine velik
broj u ranoj mladosti. Ponekad uslijed kišovita vremena izginu čitava


rana legla. Planinske jarebice, iako se kasnije llegu,; ipak su mnogo
krupnije i znatno teže od onih u Humini, pa ih lovci lako razlikuju i
nazivaju planinskima.


2. Terenske i klimatske prilike. Ova ptica, kao i sva ostala divljač,
traži instinktivno staništa na onim mjestima, koja joj daju sve uslove i
pogodnosti za život, a to su hrana, mir, sigurna skloništa i pogodne
klimatske prilike. Glavna su joj hrana razni insekti, a rado pase i mlade
izbojke trave. Na kršu u Humini u ljetno doba nalazi dovoljno insekata,
a vrlo malo svježeg zelenila, jer južno sunce sve sprži i osuši, dok planina
u ljetno doba obiluje i jednim i drugim, pa joj je tu puniji sto. Isto tako
u zimi na južnom kršu, gdje nema ni snijega ni mraza, nalazi u obilju
i insekata i mladog zelenila. Iz ovoga se jasno vidi, da jarebica traži
i ljeti i zimi raznoliku i obilnu hranu. Najrade se zadržava na kršu u
blizini koga obrađenog zemljišta, na kome nalazi više hrane. Večerom
se spuštaju u vinograde i polja na pašu i na nočišta, a jutrom se rano
vraća u krševita brda na danište. Od ovoga joj i dolazi u narodu ime
»brdska jarebica« za razliku od poljske (trčke), koja je stalno u polju.
Utvrđena je činjenica, da su kamenjarke stalno u kršu i na kamenu,
pa bilo to u Humini ili na planini. Ako je krš još obrastao korovom ili
niskom šikarom, rade se zadržaju tu nego na sasvim golom kamenu,
gdje ne nalaze ni hrane ni skloništa. Po cio dan i najrade se zadržaju po
stranama i visoravnima u blizini provalija i najgorih vrleti, gdje mogu
pri svakom uznemirivanju i ganjanju odmah odletjeti u najneprohodnija
i najnepristupačnija mjesta. Znaju, da im je tu život izvan pogibelji 1
da se do njih ne može doći, pa se zato tamo kriju sve dok pogibelj
ne mine.


Prema vjetru i vremenskim nepogodama vrlo su osjetljive, pa se
za ružna vremena povlače u niže i zaklonjene krajeve. Tu ostaju, sve
dok ih lijepi dani i toplo hercegovačko sunce opet ne izmami u više
položaje, koje one osobito vole. Ovo bi bili glavni momenti, sa kojima
se mora u lovištu računati.


Kako je već naprijed spomenuto, nema jarebica svuda u kršu
jednako, pa je s obzirom na uzgoj divljači i iskorišćavanje lova potrebno
u vidu imati sve ove okolnosti i odabrati za lovišta samo položaje, u
kojima se jarebica stalno zadržava i gdje je moguće lov uspješno vršiti.
Lovište mora biti lako pristupačno, u takovom terenu, da se može po


396