DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Ca ......... . ............ ...... ....., .. .. .......
......... ..... ... 7,000.000 ... ..... .. ... je ........ ... 100.000 .^
... .... .........., .. .. ........ .. ...... .......... ..... ......
70 ... ..... AKO ... ...... 60.000 .^ ..., .... .. .... ........ ..
....... ..... .... .... ..... ...... no 1.500 ....... ..... ....,
.......... ........ no 40 .^ ... .. ...... ........ ... ........ .....
.... ...... .. . ....... ..... ..... .... .. ..... ... ..... ........
...... . ......... ..... . ........ ..... .. .. .... ..... .....
........... .... .. .... . ....... ...... ...., ... .. .... .....
. .. .... ...., ... . .. ........... . ........ .. ......... ........
...... ...........


Ržsume. Principaux systemes de cuisage (carbonisation de bois), leur etension
du po´int de vue topographique qu´e de čeki des essences soumises, leurs avantages et
defauts, leur rendement et mesures a prendre en vue de son amelioration.


MILAN KNEŽEVIĆ (SARAJEVO):


HERCEGOVAČKA LOVIŠTA BRDSKIH
JAREBICA


(VARENNES DES PERDRIX EN HERTZEGOVINE)


Ko je proputovao našom Hercegovinom uzduž i poprijeko, imao je
da vidi nepregledne površine gola krša i siva kamena. Na sve strane
visoka brda, duboke provalije i mnoge kraške doline, sve od naslaga i
grubo rasuta kamena i velikih stijena. Tek ponegdje u blizini naselja i
okolo koje obrađene vrtače ili doline uhvatio je siromašni Hercegovac
komadić toga krša u ogradu, zagajio ga i podigao šumicu. To su jedine
oaze na ovom pustom krševitom terenu na kojima se prijatno ustavlja
ljudski pogled. Ovakva šumica potsjeća na davna bolja vremena, kada
je još sav krš bio obrasao šumom, a blagostanje naroda daleko bolje
nego danas. Ove su šumice i najljepši primjeri za riješenje pitanja pošuniljivanja
našega krša.


U nekim krajevima ima na kršu i po koji komad obrštene šikare,
kojoj je izgladnjela koza svojim oštrim zubom uništila i zadnji izbojak.
Na tim pašnjacima stoji po koji zakržljao grm kukrike i bodljikava drača,
pa je zelenilo, koje se odatle pojavljuje, varavo. Sve je to iznemoglo i
obamrlo, nema tu prave životne snage, jer manjka hrana. Voda je oplakala
zemlju, bura raznijela i zadnji trag humusa, a krasna postepeno vadi i
zadnju žilicu između kamenja, uništujuči i posljednu nadu za poboljšanje
današnjeg stanja. Gdje je već ovoga nestalo, zamijenila je pokrov krša
kadulja, koja se teško okom razabire na izblijcdjelom kamenom tlu. Ona
je zadnja vegetacija, koja više ne može tla popraviti. Kada i nje nestane,


, 393
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 27     <-- 27 -->        PDF

biće tlo potpuno sterilno. Tada se ni jarebica, koja je najskromnijih
zahtjeva, neće više tu zadržavati, pošto neće moći naći ni biljne ni animalne
hrane, a ni skloništa pred neprijateljem i pred ružnim vremenom.


U jesen bura i snijeg stjera jarebice s planina u Huminu (južna Hercegovina).
Na ovom našem Jugu svu je godinu zemlja kopna, sunce toplo
i blaga klima, pa jarebice ugodno provode zimu. Hrane nalaze u obilju
kupeći zareznike i pasući mlade izbojke mirisne kadulje. Na pogled mrtav
krš pruža ipak ovoj najljepšoj koki sve uslove, koji su joj potrebni
za život.


Kome nisu naše prilike poznate, mislio bi, da na cijelom hercegovačkom
kršu stalno živi kamenjarka i da se svuda može uspješno loviti,
ali se u tome mnogi vara. Stvar stoji sasvim drugačije, nego u prvi
momenat izgleda. Niti sav krš odgovara uslovima za život jarebice, niti
se u tome kršu može svuda loviti. Mnogo je toga što se neda nikako
iskoristiti.


Alpinski pašnjak, gdje ljetuju kamenjarke.


Nije dovoljno u prvom kršu pustiti svoga lijepog Lorda i donijeti
n toi´bi stotinu patrona najbolje marke u nadi, da predvečer poneseš pune
vješalice jarebica, jer iako su jarebice posijane svuda po kršu, nisu ipak
nikk tako gusto, kako to neki zamišlja.


Brdska jarebica ima u Hercegovini svoje mjesto, sa kojim se u
privredi mora ozbiljno računati. Uzgajanjem jarebice treba doći do prihoda
od krša, i dati bar nešto kraju, koji oskudijeva u svemu i koji vapi
za bilo kakvom privredom.


Kao divljač jarebica se mnogo cijeni i skupo plaća. Svojim vrlo
ukusnim mesom rado je viđena i u najboljim kuhinjama, pa se mnogo
traži. Lov na jarebice najveći je užitak, pa se nijedan lovac ne plaši truda,
koji je s time skopčan, kao što ne žali ni izdataka, koji su osjetljivi. Ovo
najbolje svjedoči činjenica, da od nazad nekoliko godina dolaze domaći


393
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 28     <-- 28 -->        PDF

lovci iz udaljenih krajeva, a i lovci iz stranih zemalja, da se naužiju L
odmore i umore loveći kod nas jarebice.


Oskudica, koja uopće vlada na našem kršu, imperativno nalaže,
da se iskoristi svako, pa i najmanje vrelo prihoda, a među ta spadaju
i ovakova lovišta. S obzirom na to potrebno je odabrati sva područja,
koja odgovaraju uzgoju i lovljenju jarebica, pa ih kao lovišta privesti
privredi. Smišljenim i sistematskim radom može i inače sterilno tlo da
donese direktno i indirektno prihode. A da ne bi ovakav rad ostao jalov,
treba u vidu imati sve okolnosti, koje su od upliva na uzgoj i lovljenje
ove krasne koke. Pri tome se mogu uzeti kao glavna ova dva faktora:


1. Način života jarebice. U broju 5^—6 Lovačko-ribarskog vijesnika
(Zagreb) iz godine 1928. napisao sam monografiju brdske jarebice (kamenjarke).
Među ostalim ukratko sam tu spomenuo leženje odnosno rasplođivanje
ove ptice. Ne ulazeći ovdje pobliže u to, moram naglasiti, da je
za racionalno gospodarenje s lovištem neophodno potrebno znati kretanje
jarebice prema dobi godine i vremenskim prilikama. »Jarebica se kreće
sa snijegom«.
U proljeće, čim počne po brdima kopniti snijeg, počinju se i jarebice
koje su već podijeljene u parove, kretati iz nižih i toplijih krajeva u više
i hladnije predjele. Na ovaj način mnoge jarebice dođu i u najviše krajeve,
čak i iznad ruba šumske vegetacije, na alpinske .pašnjake sve
do 2000 metara nadmorske visine, gdje provedu ljeto. Tu se u kršu i na
zabitnim mjestima legu, izvedu mlade, s kojima ostaju na planini sve
do jeseni. Tek kad počnu prvi jači mrazovi i snijegovi, spuštaju se postepeno
u južne´tople krajeve na zimovanje. Iz ovoga se povlači zaključak,
da brdska jarebica voli u ljetno doba svjež i oštriji planinski zrak, a u
zimi blago podneblje i kopnu zemlju. Može se reći, da snijeg nikako
ne podnosi. Ovo svjedoči činjenica, da se u bosanskom kršu uopće neda
podgojiti u jačoj mjeri, a to iz razloga, što je snijeg i oštra zima u masama
poništi.


0 proljetnom kretanju jarebica u više krajeve malo se zna. U to
je doba godine lovostaja, svak je zabavljen nekim poslom, pa je puška
0 klinu, a Lord u zapećku, te jarebice tiho i neprimjetno obave ovo
selenje. Ni sami krivolovci ne vode o tome brige, pošto znaju, da u to
doba ne bi našli računa na lovu. Jedini Humljaci (stočari iz južne Hercegovine)
znaju, da njihove jarebice zajedno sa njihovom stokom, s kojom
su i zimovale na kršu, polaze na planine na ljetovanje. Kako snijeg po
brdima kopni i niče trava, tako i mnogi Humljak kreće s blagom za
pašom, sve dok ne stigne na alpinske pašnjake, gdje provede (ljeto.
Uporedo s njime seli i jarebica, pa odatle dolazi i opažanje naroda »jarebica
ide sa snijegom«.


Jarebičji parovi, koji su proljetos tiho pošli na planine na ljetovanje^
vraćaju se u jesen s brojnim i bučnim pomlatkom u Huminu na zimovanje.
0 jesenskom selenju dosta se zna. 0 njemu vodi brigu i staro i mlado.
Krivolovci se koriste svakom prilikom na ovom jarebičjem putovanju,
da ih što više pohvataju, pošto su ishranjene i debele, a drže se u
jatima. U svaku napravu može da se ulovi po više jarebica, pa se trud
isplaćuje. Pri ovome selenju, prema klimatskim i florističkim prilikama,
zadržaju se jarebice na pojedinim mjestima i dulje vremena. Ova su
mjesta obično poznata kao i pravac, kojim se s planine spuštaju, pa
s time računaju svi, koji se legalno i ilegalno bave s lovom. Negdje se


394
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 29     <-- 29 -->        PDF

jarebice zbiju u vrlo brojna jata i opažaju ih i po stotinu zajedno na
izvjesnim mjestima. Ovo narod naziva »jarebičija čaba«, što znači
hodočašće.


Kao najopasniji način nedozvoljenog lovljenja može se označiti
bubanj ili hamen (Treibzelg). koji je tek u poratno doba u naše krajeve
uveden. Na ovaj način uništuje se divljač u masama, pa ču ga zato
ukratko spomenuti. Pri ovome lovu glavnu ulogu igraju čobani. Oni
najljepše i najsigurnije utvrde staništa jarebica. Kako se po cio dan po
kršu kreću s blagom i besposlice, to lako i iz zabave usijeku potrebno
pruće za pletenje bubnja. Na zgodnom ga mjestu postave sa prostranim
uvodom, gdje odmah namame i jarebice na žito, a po tome izvršuju lov


SilV.S^´^fti-*.|»>111


Mrtav krš.


na vrlo lak i jednostavan način. Sa suprotne strane bubnju natjera se
stoka u krš, koja se proračunato pasući lagano kreće prema bubnju. Prate
je i na oko bezazleno kreću vješti čobani sve bliže k bubnju. Poznato
je, da ispred stoke jarebice trče po zemlji i da se ne dižu rado u zrak.
Na ovaj način dođu čitava jata jarebica pred bubanj, gdje su mnoge već
otprije namečene na žito, pa beruči posuto zrnje uvodom dođu u klopku,
a tu odreda sve zaglave. U zasjedi čeka sakriven kradilovac osmatrać,
koji ih po svršenom lovu vadi iz koša i jednoj po jednoj zavrće šiju.


Kada jarebice preture ovo putovanje i dođu u Huminu na mjesta,
gdje će zimovati, onda tek počinje pravi lov za ispravne lovce.


Dok većina jarebica na ovaj način živi i seli, jedan ih dio ostaje
i preko ljeta u Humini, gdje se legu i cijelu godinu provode. Izgonjenje
Jiumljačkog blaga na alpinske pašnjake pogoduje rasplođivanju ovih
jarebica. Cim blago krene na planine, ostaje krš pust i miran, pa se odmah


395
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 30     <-- 30 -->        PDF

opaža bujniji napredak vegetacije. Ono malo šil<;are i grmlja prolista,
nešto korova poraste i ptice tu nalaze mirna skloništa za leženje. Ove
jarebice na jugu mnogo se ranije legu nego one, koje sele na planine.
Pošto blago ostaje cijelo ljeto na planini, to je i krš sve do kasne jeseni
miran, a to pogoduje divljači. Iz ovoga bi se moralo zaključivati, da
jarebice rade ostaju ovdje, nego da sele na planine, što u stvari nije,
nego sasvim obratno. Velika većina jarebica seli u više krajeve na ljetovanje.
Od onih jarebica, koje ostaju u Humini, imao bi se očekivati daleko
bolji prirast nego od onih, koje se na planini legu, što također ne stoji.
U nižim i toplim položajima jarebice daleko više stradaju od mnogih
neprijatelja, nego one na planini. Ovdje se digne iz gnijezda velik broj
jaja i na taj način prirast uništuje. S druge strane u ovim toplim krajevima
ptice su više izložene raznim bolestima, trpe mnogo od parasita, a
osjetljivije su i prema vremenskim nepogodama, pa ih često izgine velik
broj u ranoj mladosti. Ponekad uslijed kišovita vremena izginu čitava


rana legla. Planinske jarebice, iako se kasnije llegu,; ipak su mnogo
krupnije i znatno teže od onih u Humini, pa ih lovci lako razlikuju i
nazivaju planinskima.


2. Terenske i klimatske prilike. Ova ptica, kao i sva ostala divljač,
traži instinktivno staništa na onim mjestima, koja joj daju sve uslove i
pogodnosti za život, a to su hrana, mir, sigurna skloništa i pogodne
klimatske prilike. Glavna su joj hrana razni insekti, a rado pase i mlade
izbojke trave. Na kršu u Humini u ljetno doba nalazi dovoljno insekata,
a vrlo malo svježeg zelenila, jer južno sunce sve sprži i osuši, dok planina
u ljetno doba obiluje i jednim i drugim, pa joj je tu puniji sto. Isto tako
u zimi na južnom kršu, gdje nema ni snijega ni mraza, nalazi u obilju
i insekata i mladog zelenila. Iz ovoga se jasno vidi, da jarebica traži
i ljeti i zimi raznoliku i obilnu hranu. Najrade se zadržava na kršu u
blizini koga obrađenog zemljišta, na kome nalazi više hrane. Večerom
se spuštaju u vinograde i polja na pašu i na nočišta, a jutrom se rano
vraća u krševita brda na danište. Od ovoga joj i dolazi u narodu ime
»brdska jarebica« za razliku od poljske (trčke), koja je stalno u polju.
Utvrđena je činjenica, da su kamenjarke stalno u kršu i na kamenu,
pa bilo to u Humini ili na planini. Ako je krš još obrastao korovom ili
niskom šikarom, rade se zadržaju tu nego na sasvim golom kamenu,
gdje ne nalaze ni hrane ni skloništa. Po cio dan i najrade se zadržaju po
stranama i visoravnima u blizini provalija i najgorih vrleti, gdje mogu
pri svakom uznemirivanju i ganjanju odmah odletjeti u najneprohodnija
i najnepristupačnija mjesta. Znaju, da im je tu život izvan pogibelji 1
da se do njih ne može doći, pa se zato tamo kriju sve dok pogibelj
ne mine.


Prema vjetru i vremenskim nepogodama vrlo su osjetljive, pa se
za ružna vremena povlače u niže i zaklonjene krajeve. Tu ostaju, sve
dok ih lijepi dani i toplo hercegovačko sunce opet ne izmami u više
položaje, koje one osobito vole. Ovo bi bili glavni momenti, sa kojima
se mora u lovištu računati.


Kako je već naprijed spomenuto, nema jarebica svuda u kršu
jednako, pa je s obzirom na uzgoj divljači i iskorišćavanje lova potrebno
u vidu imati sve ove okolnosti i odabrati za lovišta samo položaje, u
kojima se jarebica stalno zadržava i gdje je moguće lov uspješno vršiti.
Lovište mora biti lako pristupačno, u takovom terenu, da se može po


396
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 31     <-- 31 -->        PDF

njemu što lakše hodati. Lovište u ljutu kršu i u provalijama ne znači
ništa s obzirom na iskorišćavanje, jer se tu lov ne može uopće vršiti.
Lov u takovom terenu ne samo da je nemoguć, nego je i životu opasan.
Tu je najlakše pasti i polomiti kosti, a sa oružjem se može najprije nesreća
dogoditi, pošto lovac može svaki čas da za nešto zapne i oklizne, jer
nikad nema sigurna tla pod nogom. Ako se a takovom terenu slučajno
i ubije koja jarebica, obično se izgubi, jer je ni pas ne može naći, pa jerezultat
lova uvijek negativan.


Ako se prema izloženim okolnostima izaberu podesna lovišta, moguće
je polučiti uspjeha i iskoristiti inače sterilno tlo vrlo unosno. Kada
se uzme u obzir, da ova ptica nema uopće nikakovih zahtjeva za uzgoj,
to se njeno gajenje u ovim krajevima samo po sebi najtoplije preporučuje.
Njoj niti treba umjetnih naprava za rasplođivanje ni hrane iz ljudske


Lov na kamenjarke.


ruke, što bi bilo sa izdacima skopčano. Zimuje na jugu u kopnu, a
ljetuje na planini, a tu se je priroda pobrinula za sve, pa uzgoj ove divljači
ne treba da zadaje ni najmanje brige. Gajenjem brdske jarebice može
i sterilan krš da odbaci srazmjerno više koristi, nego skupo uređena
fazanerija u bogatoj ravnici. Sam lov, s obzirom na divlju prirodu i
sve zahtjeve, koje stavlja na lovca, pruža daleko više užitka nego običan
lov u poljima, a to se danas traži i bolje plaća. I kada bi se uveo način
lovljenja živih jarebica (što je vrlo jednostavno), pa se divljač izvozila
za rasplod, polučili bi se znatno veći prihodi od lovišta. Danas je kamenjarka
rijetka i mnogo tražena divljač i za nju se može naći u svako
doba dosta kupaca.


Kako naš hercegovački krš osim ono malo paše ne odbacuje nikakovog
drugog prihoda, to mogu ova lovišta u općoj ekonomiji da
zauzmu dolično mjesto. Pogrešno bi bilo smatrati, da je cio hercegovački


39?
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 32     <-- 32 -->        PDF

krš za ovaku privredu sposoban i da bi se sva južna Hercegovina dala
pretvoriti u jedan unosan Eldorado. Dosta su ograničena mjesta, gdje je
toliko jarebica, da bi se rentiralo urediti lovište. Samo oni predjeli, gdje
jarebice zimuju, gdje se legu jarebice koje s juga ne sele i gdje se svu
godinu zadržavaju, mogu se uzeti za lovišta, ali i to ako se u pretežnom
dijelu terena može loviti. Glavno je, da lovište podesno leži, a nije
potrebno da bude bogzna kako veliko. U lovištu nije nužno sprečavati
pašu i dolaziti u sukob sa stočarima, premda je bolje gdje u lovište ništa
ne zalazi i gdje vlada potpun mir. No kako naš Hercegovac od blaga
živi, mora se i lovovlasnik s time pomiriti i udesiti gospodarenje prema
opčirn ekonomskim prilikama.


Na prvi pogled izgleda naš krš skoro svuda jednako siv i go, pa bi
se moglo misliti, da svuda vladaju i iste prilike. Međutim svaki kraj ´ma
svoje osobine i svoje običaje, koji su najuže vezani sa ekonomijom težaka,
te se ne daju lako mijenjati. Glavnu ulogu u ovome igra zimska paša i
tako zvane »trave«, pa to treba dobro poznavati. Trava se drži stalno
u ogradi, a iskorišćuje se pašom samo u zimsko doba. Razumljivo je,
da se na ovakvim mjestima, gdje vlada potpun mir, najrade i divljač
zadržaje, pa za to treba vazda, prije nego se trava otvori (prepusti
pašarenju), te terene obloviti. Sličan je postupak i sa zimskim pašnjacima,
na kojima pase blago cijelih .sela zajednički, u određenom roku
sporazumno i u određenim granicama. I na ovim kompleksima treba lov
obavljati u pravo vrijeme kao i u travama. Dok je mnogo blaga na paši,
divljač je uznemirena, te bježi i traži mirnija skloništa, na kojima se
zadrži prije ili poslije blaga. Lovljenje se ima udesiti tako, da ne smeta
težake u popaši, a da ne prikraćuje lovce u vršenju njihovih prava.


Predaleko bi me odvelo, ako bih opisivao pojedine krajeve, gdje
jarebice zimuju, gdje se najviše zadržaju, kao i krajeve gdje ih nema
na dugo i široko. Mnogo je krša, preko koga čovjek može sate ići, a da
tek tu i tamo nađe po koje slabo jato jarebica ili da ih uopće ne nađe.


Protivno tome stoje oni krajevi, u kojima se jarebice rado zadržavaju
i gdje se na svakom koraku udara na jarebice. Ovakve predjele
treba upoznati, pa kao lovišta održavati. Obično to nisu odveć veliki
kompleksi, što odgovara i svrsi, jer se bolje i lakše održaju manja lovišta
nego velika. Prema prilikama mogu ovakva lovišta zapremati površine
od 200^—lOOO ha. Ovolike su površine dovoljne za održavanje divljači,
a lako se čuvaju i nadziru. Sa ova dva gledišta treba lovištem ravnati.


Jarebici treba najviše mira i pažnje dok leži na jajima i na jesenjem
selenju s planine. Osim nesavjesnih ljudi ima i medu grabežljivim životinjama
mnogo sladokusaca, koji rado ispijaju jaja, pri čemu i mnoga
jarebica zaglavi. Pri jesenjem selenju i zimi na kršu mnogo se jarebica
polovi u koševe, pod ploče, u ošca i u bubanj. Od štetočina su joj najopasniji
neprijatelji kuna, lisica, sove i jastrebovi, koje ih u svako doba
godine tamane, a najviše u zimi, dok su na jugu i okupljene na pojedinim
mjestima. Da se divljač od svega toga zaštiti i očuva, neophodno je
potrebno cijelu godinu marljivo raditi na uništavanju štetočina i na
suzbijanju krivolovstva. Odstrel se ima vršiti umjereno, ni previše ni
premalo. Postrijelja li se premnogo divljači, osjeća se gubitak u idućoj
godini. Ostavi li se pak premnogo jarebica za rasplod, a proljeće bude
povoljno za leženje, eto ih onda kao pljeve. U ovakvim slučajevima mogu


398
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 33     <-- 33 -->        PDF

da se pojave bolesti na divljači, pa da stanje spadne na minimum. Kao
primjer ovakvome zlu navešću ovdje slučaj iz godine 1990—il932.


U god. 1930. opažalo se u cijeloj Hercegovini naglo umnožavanje
jarebica, pa ih je u god. 1931. bilo vrlo mnogo. Nalazilo ih se svuda i
na svakom koraku. Dnevno bi lovac sa srednje dobrim psom mogao
dići 30 do 50 jata, a nije bilo neobično, ako bi četiri-pet lovaca u povoljnom
terenu ubili 100 komada jarebica za dan, a da se to na lovištu
nije primijetilo. U god. 1932. opao je broj jarebica skoro za polovinu, dok
u jesen 1933., dobro računajući, nije bilo vise od ..^—^35% jarebica iz
godine 1931.


Tokom ovih dviju plodnih godina jarebice su se bile i teritorijalno
daleko raširile. Bilo ih je u znatnom broju na bosanskom kršu oko
Sarajeva, Rogatice, Travnika i Bugojna. Hazišle su se bile i po šikarama
i po starim sječinama u visokim šumama, gdje se prije nisu nigda opažale,
dapače i gdje im teoretski stojbina nikako ne odgovara.


Pravi razlog naglog nestajanja jarebica u zadnjim godinama nije
se mogao utvrditi. Istodobno ih je nestalo svuda u jednakoj mjeri, po
cijeloj Hercegovini kao i u svima nabrojenim krajevima Bosne. Oštra
zima i duboki snijegovi u bosanskim krajevima mnogo su doprinijeli,
da je gubitak bio osjetljiviji nego u Hercegovini.


Malen je broj domaćih lovaca, koji se ovim lovom bave, pa da bi se
moglo reći, da su jarebice potučene. A ako ih i krivolovci mnogo ponište,
ipak se gubitak ne može ni na to prebaciti, kao što nisu mogle biti svuda
u jednakoj mjeri poništene ni po grabežljivcima. Ostaje samo predmnijevanje,
da su jarebice uslijed prenapučenosti stradale od neke bolesti.
Ovo bi mogla biti prirodna pojava, koja se događa i u ostalom prirodnom
carstvu, kada se koja vrsta životinja preveč namnoži, pa je pošast razrijedi.
Treba požaliti, da ovo nije nigdje zvanično utvrđeno. Ovakav slučaj
može zadesiti svako lovište, pa je potrebno i o tome voditi brigu, te
odstrel udesiti po cijelom lovištu u jednakom omjeru.


Resumirajući prednje izlaganje dolazi se do zaključka, da za
uspješan rad u jednom hercegovačkom; lovištu treba samo odabrati
podesan teren i postaviti dobra čuvara. Kamenjarka se leže, kako je već
rečeno, u slobodnoj prirodi; niti izabire niti posebno zahtijeva hrane,
pa prema tome njen uzgoj nije skopčan s troškovima. Ona i na golu
kršu oživljuje prirodu. Privlači ljude i u najteži teren i u najoskudnije
krajeve. Ona je u kršu pravi dar božji, koji čovjeku mnogo nosi, a od
njega skoro ništa ne zahtijeva. Od nje nema štete ni u polju ni u vinogradu,
pa proti uzgoju te najljepše koke ne može nitko naći opravdana
razloga ni prigovora.


Vrlo je plodna i daje obilan priplod. Leže 12—16 jaja, a od tih ako
uspije samo 50´%, eto dobra prirasta. Njezin uzgoj i čuvanje ne zahtijeva
posebno ispitanih organa, koji se moraju skupo plaćati. Svaki domaći
lovac, koji ima smisla za lov, za uništavanje štetočina i čuvanje lovišta
od napadaja nesavjesnih ljudi, te ako zna raditi sa stupicama i gvožđima,
može uz dobru uputu i pod nadzorom da ispunjuje povjerenu mu zadaću.
Ovakve ljude nije danas teško naći u okolici lovišta, a mnogi bi se rado
primio ovakvog posla i uz vrlo malen honorar.


U ovako čuvanom lovištu prirodno je, da se pored jarebice gaji i
zec, koji također u ovim prilikama nema nikakovih posebnih zahtjeva,
koji bi l3ili s troškom skopčani. I on je na jugu plodniji nego u visinama


399
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 34     <-- 34 -->        PDF

i na sjeveru. Koti se 3<—4 puta godišnje, pa je i od njega prirast vrlo
velik, što cifru prihoda od lovišta može znatno podići.


Danas je kamenjarka kao specijalitet naših krajeva poznata daleko
u svijetu, njen lov nosi državi, osim lovne takse i ostalih nameta, velike
indirektne prihode. Skopčan je sa velikim sporednim izdacima, koji ostaju
u okolici, kao što su podvoz, prenoćišta, opskrba, posluga i ostalo sporedno
što k ovome lovu spada, a to sve dobro dolazi ovim siromašnim
krajevima. Osobito je velik potrošak obuće, oružja i municije, ove naročito,
jer se mnogo puca, a malo pogađa.


Iz svega se jasno vidi, da svi opći ekonomski kao i socijalni momenti
govore za to, da se ova divljač gaji i lov unapređuje. Siromašnom
Hercegovcu na golu kršu vrlo je teška svaka para, koja mu kane bilo
s koje strane. Naš narod, bistar i oštrouman, ubrzo će uvidjeti koristi
od ovoga lova, te će i sam svoju jarebicu čuvati, samo ga treba u tome
pravim smjerom uputiti.


Resume. Un apergu ayant pour but ramelioration đes conditicns d´ćlevage des
perdrix montagneuses sur les vastes districts carstiqiies de . Hertzegovine.


SAOPĆENJA


OGRANIČENJE PRODUKCIJE ŠUMARSKIH INŽENJERA.


U Šumarskom listu za mart izneo je g. dr. N. Neidhardt u vrlo dokumentovanora
članku sav onaj problem, koji se danas u šumarstvu počinje tretirati kao hiperprodukcija
šumarskih inženjera.


Pojava ovoga problema došla je iz mnogo raznih uzroka, koji imaju i opšti
i posebni karakter, ali je ipak na svaki način potrebno preduzeti izvesne korake, sa
kojima bi se pokušalo da se ovo pitanje na neki najpovoljniji način dovede u sklad
sa današnjim prilikama i stanjem, kakvo imamo i kakvo možemo u budućnosti
očekivati.


Ograničenje godišnje produkcije šumarskih inženjera, kakvo predlaže g. dr.
Neidhardt, izgleda da će biti primljeno i od strane nadležnih faktora, možda u vrlo
bliskoj budućnosti. Pod takvom pretpostavkom, mislim da će biti umesn« istaći
neke činjenice, koje u ovom pitanju imaju izvestan značaj.


Neosporno je poznat fakat, da svaki svršeni srednjoškolac pre početka svojih
universitetskih studija ima izvesne svoje razloge, koji ga upućuju da se posveti
studiranju izvesnih nauka. Ti su razlozi kod današnje slobodne universitetsKe nastave
obično individualne prirode, a u svojoj suštini vrlo su raznovrsni. Međutim tu ne
dolazi uvek u pitanje samo lična veća ili manja naklonost prema struci izabranoj za
studiranje. Ima mnogo slučajeva, da se studenti odlučuju na pojedine studije iz
n:nogih drugih razloga, kao što je na pr. lakoća studiranja, materijalni razlozi,
mogućnost uposlenja, lična sujeta na akademske nazive i dr. Premda bi jedna ovakva
anketa zbog svoje delikatnosti bila gotovo neizvediva, moje je lično mišljenje, osnovano
na opažanjima, da jedva možda samo 50% od svih studenata studira one nauke,
za koje oseća naročitu volju, naklonost i sposobnost.


Ako sa toga gledišta posmatramo naše studente šumarskih fakulteta, moraćemo
doći do zanimvih konstatacija.


400