DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 22     <-- 22 -->        PDF

....... ........... .... .. ... ... ..... ... je ......, .......
je .. .. ...... ..... .... ... .... ....., .... ...... . ......,
... .... .... .. .. ......, na je .. .. ...... (.......).


.... ...... .... ........... .. ...... ...., na .. ..... .....
.... .... . ...... .... .. ...... ...., ... .... ..... .... .... ........
....... ......, .... .... .. ...... ... ...... ..... .... ..
..... ...... ....... ..... ....., na .. ..... race ......... . .....
.. .. ....... ...... ........ . . . . a . (.........). .... ..... ....
.... . ...... ...., .... .... ....... ........... ... .. ........
......, .... .... ... . . . . (...... ...) . ....... .........
... ....... . OKO ....... (.......). ..... .. .... .............
.. .... .......... ... .. ...... ..........


............ ...... ..... ...... .. ...., .. .. ....... .... ..
.... ... .. ........ . ....... ......... .... .. .... .. ......., ....
..... ....... .. ...... .. ... ....... ........ . . . . . . . ...
. a . . . (...... ...). ....... ..... .. .... ... ......: .... ....,
...... ..........., ........ ..........., .... . ... .... .......
....... no ...... . .. ... .. ....... ............ ... .. .. .......
...... ......, .... .. .. .... .... ....... .. ........, ... je ....
...... .... .. 20 .. 25% ..... ....., .... ..... .... ...... ...
....... ...... ........... ... ........ ..... .. .... ...., na ....
...... ...., .... .. .... .. .. »......« ...... na .. ..... ...
..... ........ .. ..... ... ....; a .. ..... ......... ..... .........
.. ........ ....... ........ ...... ... ....... .... ..... ........
.. ...... 100 ... (128 ...) no ..... ......


..... je ..........., .... .. .... ...... ........, .... .. .. .
.... ..... .... . npenoce .... . ..... ............ ... ..... .......
... ... .... ...., ..... ...., a ..... ...... ... .. ...........
......, .... .. ona ....... . ....... na ....., a ... .... ..
......, ..... . .... .... ............


. ..... ........... ..... .. .. 2 .. 6 .^ ... ..... ........ ..
.... OKO 4 .^ ..., ... .. ... 2 .^ np. ... ..... ....... ..... .....,
... ... ..... .... .. ...... ..... ....... ...... .......... ......
.. ........ ..... ........ .... .. ........ .. .. 1 .^ np. ...... ...
...., .... .. je .. .......... 5 .^ np. ........ 10 ..... .... .....
...... ... ....., .... je ........ .. .. ...... . ....... .... . .......
............ .. .. ...... 5 ." np. .... . ...... ...., . ......
.. ...... ...., .... ........ 2 .. 2 ^ ...., a .. npenoc .. ...........
1 ..., ..... .. .... .... .... .... .... ... .... ............
..... ..... ...... ... ..... .. ........ ............ Ono .... ........
.. ...... ....... 3 .. 4 ..... ..... .... .......... 5 .^ np.
.... .. ..... ......... ..... 16 .. 17 ...., ....... ..... 16 .. 17
........ Ha 1 .´ np. ...... ..... .... 3, 4 ........ ... .... .. .....
.... ........... .... ..... ............ .... .... .... .. .... ....
...., .. .... .... .... ......., ..... .. .......... ...., .. .. . .......
......... ... ..... .... ... .......... . ........... .....
.. ... ...... TOKOM, .... ..... ........ .... ........... . .. .. na
..... .... .... ... no ........ ........... . ..... . ..... .......
.... ......... ..... .. ...... . ........ ...., ... he ...... naj....
..... ........ ... ........ (......... ....) ..... ...... ......
.. .... .... .. ........... . ... .......... .... ....... .......


388