DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1934 str. 20     <-- 20 -->        PDF

... KOJOM je ... ...... .......... ... ... ..... .......... Ha ......
....... ........, .. je ....... ... ....., .... je ... .............
. .... .. ........ .. ........ .. .... (.. ..... . ......., . .......).
...... ..... ...... .. . . . . a .. .. .. .. ..... .. ......
......, .... .. .......... ....... .. ...... . ......... ...... .
...... . .... ........ ...... ..... .. ......... ........ . . . ..
. ......... ... ........ .. .... ..... je . . . a, a ..... je . . . ..


.. .... ... ........ je ... .. ........... ... ....... ......
.. ...... . .. ........ ............ ...... .. .... .. .......,
.. . . .. ´....... ......, a .......... .. ....... ..... ... ......
...... .. ......... .. ......, .... .... ...... . ......, .... ..
.... ......... ...... Tora .... ... ..., a .... . .... ....... ...
........ .. . .. ...... ...... ....... ....... ........ .... .....
.. .... ....... ..... je ..... ......, ..... .. ...... ...., .. .. ..
... ...... .......... ...... ... ......, .... ..... ........ ........
je .. ...... .... ......... ..... .. ..... .... .. .. .......... .....


SUSdnj
jdno^ivnje


drvđ za poipctlu I \dT-Ki.<. udje- ivisdnje \ \u^Cd7/iice


... 3. ....... ...... ............


...... .. 15 .. 20 ..., a ..... .... .. ...... ......... .......
........ ...... ...... .. ...... .. ...... ... ..... Ha ...... ..
...... ...... ... .... . .. ..... . ......., a ... .. ......... .
........ .. 20 CM. . ...... . ....... ...... ...... .... ........
. . . . ., a ...... h . . a .. ....... .... no ........... .... .
..... .... .. ........ . ...... . . ......... ... .. .... ........
. . a . .. . ....... .. .. . . . . . . . . .. ... . ....... . . . . . a,
a ... .. ...... . . . . . .. . ......... .. ... ..... .... ........
. a . .. .. .... je ........... ....... ..... ...... ........... .
........ ....... .... .. .. ..... 3. ...... ......... .... ......
.. .......... ........ .. ... ......... . ... .. ...... .......
. . . . . a . . . . a ... h . . . . . . . a, a .. ..... ....... . . . . . a
... . . . . a.


386