DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 53     <-- 53 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


PROMJENA U LIČNOSTI MINISTRA ŠUMA I RUDNIKA.


Ukazom od 18. aprila o. g. imenovan je u rekonstruiranoj vladi g. Nikole Uzunovića
za Ministra šuma i rudnika g. Dr. Mila n Ulma.nski , dosadanji generalni
direktor šumsko-industrijskog preduzeća Dobrljin-Drvar. Time je resor šuma i rudnika
došao prvi puta u ruke privrednika, koji već dugo godina stoji u uskom kontaktu sa
šumarstvom i dobro pozna njegove potrebe. Poznata organizatorska sposobnost novoga
g. Ministra šuma i rudnika i njegov vrlo dobri prvi nastup na ministarskom položaju
daju opravdane nade, da će uskoro za naše šumarstvo nastupiti dani bolji nego
ikad do sada. — Želimo g. Ministru pun uspjeh.


JEDNA DVADESETGODIŠNJICA.


Ove godine slave dvadesetgodišnjicu apsolviranja šumar, akademije u Zagrebu:


1) Ambrinac ing. Josip, šum. savjetnik i šef šum. uprave u Sokolovcu; 2)
Bogičević ing. A c a, savjetnik Min. Šuma i Rudnika; 3) Dere ta ing. Branko,
savjetnik Direkcije Šuma u Apatinu; 4) Jošove c ing. Adolf, viši savjetnik Direkcije
Šuma u Zagrebu; 5) Ka no ti ing. Stjepan , savjetnik banske uprave u Sarajevu;
6) Majnarić ing. Marijan, savjetnik Direkcije Šuma u Zagrebu; 7) M ihaldžić
ing. Boško, u penziji radi bolesti; 8) Mihaldžić ing. Vidoje, šum.
savjetnik i šef. šum. uprave uu Garešnici; 9) Nikši ć ing. Stjepan , šum. savjetnik
i šef šum. uprave u Gospiću; 10) Polak ing. Veli mir, šum. savjetnik i šef. šum.
uprave u Karlovcu; 11) Ubis z ing. F e 1 i k s, služi u Poljskoj.


Svi su apsolventi na životu, premda su preturili svjetski rat.


PROMJENE U SLUŽBI.
Unapredeni su:


D j u 1 e p a i n ž. Mustafa, za šumar, višeg pristava 7 grupe i šefa šum.
uprave u Varešu;
Stepančić inž. Franjo, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šumarskog
´odseka Kr. banske uprave u Splitu;
Barana c inž. Slobodan , za savjetnika Ministarstva 5 grupe ikod odelenja
za šumarstvo Ministarstva šuma i rudnika;
Bili ć Marko , za rač. kontrolora 7 grupe kod računovodstva Direkcije šuma
u Banjaluci;
Markovi ć Milica , za rač. inspektora 6 grupe kod računovodstva Ministar,
šuma i rudnika;
Debreci n Steva , za rač. inspektora 6 grupe kod računovodstva Direkcije
šuma u Zagrebu;
Pop ja nov inž. Nikola, za šum. pristava 8 grupe kod šum. odseka kr. ban.
uprave u Banjaluci;
P o p 1 a v s k i inž. V e ć e s I a v, za šum. pristava 8 grupe kod šum. odseka Kr.
banske uprave u Banjaluci.
Š t e r i ć inž. D r a g o m i r, za šum. pristava 8 grupe i sres. šum. referenta
kod sres. načelstva u Nišu.
K olako vić inž. R a g i b, za šum. pristava 8 grupe i šefa šum. uprave u
Kuršumliji.
Š a 1 a j e v inž. Nikola , za šum. pristava 8 grupe sreskog šum. referenta
kod sreskog načelstva u Berovu.
Sazono v inž. Ni kolaj , za šum. pristava 8 grupe i sres. šum. referenta kod
sreskog načelstva u Kratovu.


363