DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Tabela 4.


Izvoz drvnog materijala putem Pageda preko Gdinje
i Gdanske u Ekonomskoj godini 1932/33.


Mesec Gdinja
m3
Gdansk
m3
Ukupno
m3
1932:
Oktobar 31.824 3.323 35,147
Novembar 15.637 12.075 27.712
Decembar 15.641 13.173 28.814
1933:
Januar 20.258 3.428 23.683
Februar 6.501 1.199 7.700
Mart 20.199 2.863 22.363
April 25.924 22.856 48.780
Maj 40.999 7.508 48.507
Juni 28.486 16.200 34.686
Juli 41.285 6.599 47.885
August 40.120 24.622 64.742
September 35.715 16.319 52.034
322.557 130.194 452.051


KNJIŽEVNOST


DR. K. RUBNER: DIE PFLANZENGEOGRAPHISCHEN-ÖKOLOGISCHEN GRUNDLAGEN
DES WALDBAUS. III. izdanje, Neudamm 1934.


Kada je godine 1924. Dr. K. Rubne r izdao prvo izdanje gore navedene knjige
(vidi objavu u S. L. 1924., str. 144), sve su ocjene iskazale autoru puno priznanje
na uspjehu, što je s velikim trudom znao dobro sabrati, razvrstati i kritički prikazati
rezultate mnogih istraživanja o djelovanju pojedinih prirodnih faktora na rasprostranjenje
i uspijevanje vrsta drveća i cijelih šumskih sastojina. Naravno da je autor
u tom djelu znio i svoje radove u tom pitanju. Tim je djelom bila u šumarskoj literaturi
popunjena osjetljiva praznina, jer se njime dobila knjiga, u kojoj je sistematski
razvrstano gradivo, koje se odnosi na nauku o utjecaju prirodnih sila na vegetaciju. Djelovanje
tla (edaifskih faktora) na biljnogeografske temelje uzgajanja šuma prikazao
je već u prvom izdanju prof. Dr. Leiningen-Westerburg. Da je ova knjiga
naišla na vrlo dobar prijem među šumarima, vidi se po tom, što je već g. 1925. izašlo
drugo njeno izdanje sa nešto proširenim gradivom (... strana). U aprilu ove godine
izdao je Rubne r i treće izdanje ovoga svog djela, i opet s vrlo proširenim gradivom
u usporedbi sa drugim izdanjem (580 str.). I u drugom (str. 110—154) kao i u
trećem izdanju (str. 152—259) obradio je temeljito edafske faktore prof. Leiningen ,
Mislim, da ću najbolje prikazati gradivo III. izdanja ove knjige, ako iznesem razdiobu
cijelog sadržaja. Knjiga je razrađena u slijedeća poglavlja:


1. Klimatsk i faktori : zrak, sunce, svijetlo, toplina, voda, gibanje zraka,
klima na pojedinim mjestima u sastojim, djelovanje klime kao cjeline, karakter
klime.
H53