DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Kakvo je zemljište na obim goletima, može se videti iz opisa goleti.


Nadalje izvodimo sledeće zaključke: Sadnice, koje izlaze na teren,
treba da su proizvedene u rasadniku približno istih nadmorskih visina,
na kojima se nalaze goleti. Bitoljski crni bof primenjen na Krasti potpuno
je podbacio. Nadalje 1932. god. u proleće doneto je iz Bitolja 30.000 dvogodišnjih
sadnica crnog bora (koji je tada nastupao 3 godinu). Te sadnice
pikirane do rasadnika na Krušino, svele su se u toku prve godine na
50%, a u toku druge godine na 32%. U pogledu provenijencije semena
još nemamo iskustva, jer je prvo pošumljavanje sa sadnicama, proizvedenim
iz semena Porečkog crnog bora, izvedeno tek jesenas. Velika je
verovatnost, da će same lokalne provenijencije uticati povoljno na uspeh.


Bor treba da se seje u semeništu dosta retko. Dokazi su sadnja
1925., 1926. kao i sadnja 1931. i 1932. god. 1925., 1928. i 1929. god. seme
se sejalo na retko.


Pikirane sadnice imaju prednost pred nepikiranim, kada su vezane
za pogodnu starost.
Trogodišnje sadnice sposobnije su od dvogodišnjih i četvorogodišnjih.


Proljetna sadnja prednjači pred jesenjom.


Treba da prođe izvesno vreme između kopanja jama i sadnje, a
najbolje je jame iskopati u jesen i sadnju izvršiti u martu mesecu.
Dubina jame treba da je najmanje 30 cm., a ne mora da je veća od
40 cm. Širina jame nije od presudnog značaja. Važnije je prekopati što
veći površinski sloj zemlje oko sadnice. Tako je rađeno u godinama
1930./31., 1931 ./32. i 1932./33., kada je postignut najveći uspeh.
Prema iznetom i drugim detaljima, koji se ovde ne iznose, jer prestavljaju
opšta pravila za sadnju, moglo bi se postaviti sledeće pravilo
u pošumljavanju sa crnim borom za goleti u Kićevu i one, koje stoje pod
sličnim klimatskim i zemljišnim prilikama (za golet Krastu ovo pravilo
ne može važiti u potpunosti).
Crni bor se sadi kao trogodišnji pikirani, u jame dubine najmanje
30 cm., a ne više od 40 cm., koje se iskopaju u jesen. Sadi se u marlu
mesecu. Kod sadnje treba što veći sloj površinske zemlje oko sadnice
razrahliti, a najmanje 60 cm. u prečniku. U jamu se stavlja samo površinska
zemlja t. j . najrodnija na goleti. Sadnicu treba postaviti usred
jame, pažljivo i da korenove žilice ne budu savijene: zemlju treba dobro
ugaziti, tako da se čvrstoća sadnice može odupreli njihanju, koje prouzrokuje
vetar. Površina zasađene jame treba da je horizontalna i u
sredini nešto udubljena.


Seme u rasadniku seje se na retko, a ć:rn sadnice nastupe 3. godinu,
one se u proleće presađuju - pikiraju, po mogućnosti na samoj goleti.
U leto iste godine, kada je izvršena sadnja, mora se u pogodno
vreme bar jednom prašiti.


Pri završetku želim istaći, da se za dobar deo napred navedenih
iskustava našlo i može naći naučnih dokaza, ali da to u ovom članku
nije učinjeno, manje zbog ograničenosti prostora, no radi toga, što bi
ti naučni dokazi bili nepotpuni, s pogledom na nedostatak elementarnog
naučnog dokaza, koji se odnosi na umesnost primene crnog bora za pošumljavanje
goleti u Kičevu. Pored toga bi sami naučni dokazi prestavljali
građu zasebne, obimnije ozbiljne studije.


220