DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 93     <-- 93 -->        PDF

goleti u Južnoj Srbiji, a ne može se sporiti, i u ostalim krajevima naše
zemlje. I za današnje pošumljavanje se još ne može reći, da u primeni
pojedinih vrsta drveća ima naučne podrške, no ono što razlikuje raniji
i sadanji rad na tome polju, jeste sistem organizacije i plana, koji postoji
od 1930. god. na ovamo. Dok je rad pre 1930. god. bio individualan i često
bez kritičke analize uspeha ili neuspeha, on je od 1930. god. postao tako
reći šumarsko-kolektivan i otpravljao se po određenim upustvima i direktivama,
osnivan je na prikupljenim f sređenim podacima ranijeg
iskustva na pošumljavanju goleti Južne Srbije.


Ti zaključci, do kojih smo došli iskustvom, opitima i kritičkim posmatranjem,
sledeći su:


„Krušino". Pogled na kulturu iz 1926 god. i 1930 god. sa severozapada.


Crni bor uspeva na goleti Krušino potpuno, a na goleti Krasta-IHnica
slabo i delimice i ako golet Krasta ima povoljniju rezultantnu ekspoziciju
nego Krušino.


Klimatske su prilike jednake za obe goleti. Dakle, klimatske prilike
su povoljne za uspevanje crnog bora, a uspeh ili neuspeh se ne može
pripisati njima nego ili osebinama zemljišta i zemljišne podloge ili tehnici
pošumljavanja.


Na obe goleti primenjena je ista tehnika pošumljavanja; radilo se
sa istim materijalom sadnica i na isti način, a u isto doba l(u pogledu
proljetnje i jesenje sadnje). Uspeh je uvek bio osetno nejednak. Uspeh
prema tome ne zavisi od tehnike pošumljavanja u konkretnom slučaju,
bolje reći neuspeh na Krasti ne može se pripisati načinu pošumljavanja,
jer je taf način dao uspeha tamo, gde drugih uslova za uspeh ima. Uspeh
dakle zavisi od zemljišta i zemljišne podloge.


Geološka podloga na Krušinu je filitni škriljevac, a na Krastifilitni š´kriljevac i krečnjak. Na Krasti je uspeh na škriljevcu nesrazmerno
manji nego na Krušinu, čak šta više, na Krasti je uspeh na krečnjaku
nešto bolji nego na škriljevcu. I geološka podloga prema tome nije odlučna
za uspeh. Ostaje nam jedino to, da uspeh zavisi od osobina zemljišta,
t. j . od pedološke tvorevine. To nam potvrđuje i činjenica, da na
Krasti imamo uspeha baš onde, gde postoje procesi stvaranja zemljišta,
konkretno tamo, gde se mogu opaziti tragovi rubifikacije.


219