DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Te godine su u Kičevu postavljena 4 opitna polja; dva na goleti
Krušino i dva na goleti Krasta-IIinica. Geološki, pedološki i vegetacioni
opis iznet je za pojedine goleti ranije; ovde ću nadopuniti ono što je za
pojedino polje karakteristično.


Prvo ogledno polje na Krušinu nalazi se u nižem delu same goleti.
Ekspozicija je južna. Površina mu je 18 ara. Zasađeno je 9. I. 1931. god.
U njemu je zasađeno 115(23) trogodišnjeg nepikiranog crnog bora, 91(20)
četverogodišnjeg pikiranog crnog bora. Sve sadnice, t. j. njihov koren,
zamočene su pre sadnje u đubrevitu kašu od kravljeg đubreta sem izvesnog
broja, a taj je broj upisan u zagradama.


Drugo opitno polje na Krušinu nalazi se odmah do prvog, samo
preko grebena. Ekspozicija je severna. Površina 30 ari. U njemu je zasađeno
141(28) dvogodišnjeg, 145(28) trogodišnjeg i 159(30) četvorogodišnjeg
nepikiranog crnog bora.


Treće opitno polje postavljeno je na Krasti u severnom njenom
delu, na kreenoj podlozi. Ekspozicije je severozapadne. Veličine 30 ari.
Sađeno je 3. XII. 1930. god., 18. I. i 4. II. 1931. god. U njemu je sađeno
128(30) trogodišnjeg, 118(29) dvogodišnjeg nepikiranog crnog! bora i
119(29) četverogodišnjeg pikiranog crnog bora.


Četvrto ogledno polje nalazi se također na Krasti, u sredini kulture.
Mešovite je podloge (vidi opis goleti), ekspozicije je zapadne, a veličine
60 ari. Zasađeno je 380(85) trogodišnjeg nepikiranog crnog bora i 140(35)
četverogodišnjeg pikiranog crnog bora.


Prilikom registracije ´uspeha u -ovim opitnini poljitma nađeno je
stanje, što ga pokazuje pregled broj 1.


Pregled 1.
Polje Starost sadnica Uspeh u %
1-X-1931 god.
Uspeh u %
1-X-1933 god.
Trogodišnji ... .
Četvorogod. pikiran
71%
60%
70,5"/„
55 %
II.
Dvogodišnji ... .
Trogodišnji ... .
Četvorogodišnji . .
85%
80%
82%
80 %
80 7»
80,5%
III.
Dvogodišnji ... .
Trogodišnji ... .
Četvorogod. pikiran
30%
35%
15%
102510
%
7o
%
IV. Trogodišnji ... .
Četvorogodišnji . .
33%
10%
23
5 /o °/
/0


1931./32. god. Postavljena su dva opitna polja na Krušinu i to na
delu goleti severozapadno od potoka (vidi opis goleti).


U opitu upotrebljene su trogodišnje i četvorogodišnje pikirane sadnice,
a sa druge strane vršen je opit u pogledu položaja zasađene sadnice.
Još u pikirištu su krunice sadnice obeležene sa južne strane krečom. U
opitnom polju jedan deo sadnica zasađen je u istom položaju prema
suncu, koji su zauzimale u pikirištu, a drugi deo zasađen je bez obzira
na taj položai.


217