DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 90     <-- 90 -->        PDF

sadnje bilo je oblačno sa manjim vetrom. Vodeni talog 1930. god. bio
735 mm., od toga u V, VI i VII mesecu 137,8 mm., u VIII mesecu 7,8 mm.


Od onoga što je zasađeno 1930./31. god. na Krasti, primilo se prve
godine: 3-godišnje sadnice 35%, četvorogodišnje sadnice 10%, dvogodišnje
sadnice 60%. Danas ima trogodišnjih 25%, četvorogodišnjih 8%,
dvogodišnjih 25%. iNa Krušinu je sadnja iz te godine u prvoj godini dala
ovakav uspeh: dvogodišnji bor 80%, trogodišnji bor 78%, četvorogodišnji
nepikirani 75%, četvorogodišnji pikirani 65%. Danas je uspeh ovakav:
dvogodišnji bor 80%, trogodišnji bor 75%, četvorogodišnji bor nepikirani
60%, a pikirani 55%´.


Za vreme sadnje u novembru mesecu 1930. god. bilo je mirno i
vedro, u januaru 1931. god. promenljivo, ali u glavnom mirno.


Proletnja sadnja 1931. god. na Krušinu dala je iste godine 35%,
a danas 20%. Za vreme sadnje bilo je vetrovito i toplo. Godišnji talog
1931. god. bio je 771,4 mm., od toga u V, VI i VII mesecu 131,4 u VIII
2 mm.


1931. god. vršeno je prvi puta prašenje kultura krajem jula meseca.


Sadnja 1931./32. god. Na Krušinu je trogodišnji pikirani crni bor
uspeo sa 97% i taj uspeh ostao do danas; četvorogodišnji pikirani je
uspeo sa 96% u istoj godini, a danas ga ima 94%. Kulture su prašene
početkom avgusta 1932. god. Vodeni talog u 1932. god. bio je 459,9 mm.,
od toga u V, VI i VII mesecu 69,4 mm., u VIII 2,8 mm.


Trogodišnji crni bor pikirani, koji je u isto vreme zasađen na Krasti,
dao je 1932. god. 90%´ uspeha, dok ga sada ima svega 25%. Ovde valja
napomenuti, da bi toga bora danas bilo makar 60%, da je kultura bila
ograđena, jer Je mnogo veći deo bora uništen od strane ljudi i stoke,
nego što je uginuo. Trogodišnji pikirani crni bor, koji je doveden na
Krastu iz šumskog rasadnika u Bitolju, uspeo je iste godine sa 5%, a i
danas ga ima 5%. Četvorogodišnji pikirani crni bor iste godine je uspeo
sa 20%> a danas ga ima 10%.


Za vreme sadnje bilo je u januaru vedro sa sumrazicom u jutru, u
martu lepo i sunčano, a u aprilu vetrovito i toplo.


Sadnice, koje su zasađene 1932. god. decembra meseca na Krasti,
dale su naredne godine 25%, ali su od strane stoke i ljudi svedene na
15%. Za vreme sadnje bilo je maglovito, hladno i sumrazica. 1933. god.
godišnji vodeni talog iznosio je 621,82 mm., u V, VI i VII mesecu 118,1
mm., a u VIII mesecu 9,5 mm. Dok je 1932. god. izvršeno okopavanje
kultura, 1933. god. nije izvršeno s razloga, što bi prašenje bilo kod takvog
stanja čuvanja kulture uzaludno.


d) Opiti. I ako pošumljavači u Kičevu svoj rad možda nisu smatrali
takvim, može se reći, da su svi izvedeni radovi na pošumljavanju
bili u neku ruku opiti. Što ovi radovi i sa formalne strane nisu imali
Karakter opita, leži u nedostatku tačne i periodične registracije radova
i pokazatih uspeha u pojedinim i narednim godinama.


Opiti u ograničenim, jasno obeleženim, tačno opisanim i popisanim
površinama, t. j . u opitnim poljima, zavedeni su u kampanji pošumljavanja
1930. i 1931. god. Tada je, po naročitim upustvima, koje je izdala
Banska Uprava u Skoplju, svaki režiser postavljao opitna polja. U tim
opitnim poljima način rada bio je jednak sa načinom na ostaloj goleti,
s tim da su u njima upotrebljene sve vrste drveća i vrste sadnica, koje su
bile raspoložive dotičnom režiseru.


216